У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Структура пояснювальної записки

Структура пояснювальної записки Приклад оформлення титульного аркуша наведений у додатку 2. У рефераті повинні бути вказані: коротко викладена суть поставленого завдання, стислий зміст роботи, у кінці повинні бути наведені ключові слова, що визначають область, у якій провадилась робота (приклад дивись у додатку 4) У вступі необхідно вказати на рішення якої проблеми були націлені розробки в межах дипломної роботи, проаналізувати недоліки у математичному та алгоритмічному забезпеченні, які не дозволяють вирішувати вказані проблеми, сформулювати мету дипломної роботи (наприклад, метою є створення математичної моделі, розробка програмного продукту та відповідних функцій для поставленої проблеми). У розділі “Аналіз проблемної області та зовнішній дизайн” для дипломного проекту дипломник повинен проаналізувати існуючу систему у організаційному, технічному та програмному забезпечені, провести аналіз літератури і сформулювати список організаційних та практичних завдань, які йому необхідно виконати у ході дипломної роботи. У розділі “Короткий опис внутрішньої структури та варіанти можливих використань” необхідно коротко викласти технологію програмування, що використовується, теоретичні основи методу, визначити основні терміни, що використовуються, навести використану модель, показати, як виконана програмна реалізація. Повинні бути викладені оригінальні рішення дипломником у ході своєї роботи. Повинна бути наведена структура програмного забезпечення та перелічені функції стандартного математичного забезпечення, що використані в роботі. У розділі “Аналіз можливих застосувань” повинні бути наведені результати експериментального дослідження системи на реальних задачах, результати впровадження (у випадках, коли розроблена система впроваджена), можливості використання в інших організаційних структурах. У заключному розділі необхідно викласти результати дипломної роботи, котрі виносяться на захист, а також оцінити важливі напрямки продовження робіт. З внутрішнього боку передньої частини обкладинки приклеюються поштові конверти “Відгук”, (і якщо є) “Рецензія”. На задній обкладинці приклеюється конверт для дискети з програмною документацією та презентаційним роликом.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.