У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Історичні етапи дослідження діяльності підприємств будівельного комплексу

Історичні етапи дослідження діяльності підприємств будівельного комплексу Розвиток будівельної галузі України протягом останніх сімдесяти років пов’язаний з історичними умовами становлення національної економіки, що зумовлювало як специфіку діяльності безпосередньо будівельних підприємств, так і основні напрямки дослідження. Кожний історичний етап формував парадигми дослідження сфери будівництва, значно змінюючи акценти. Розпад СРСР і становлення України як самостійної держави зруйнував існуючі господарсько-економічні зв’язки й змінив ситуацію, в якій функціонує будівельний комплекс, тим самим висунувши на перший план пошук шляхів подолання кризової ситуації у будівництві, перебудови умов функціонування будівельного комплексу в період трансформації до ринкових відносин, обґрунтування нових принципів управління й організації діяльності будівельних підприємств, що, в свою чергу, зумовлює зміну акцентів у вивченні даних процесів. Але пошук нових шляхів можливий лише на основі того значного досвіду, що був отриманий протягом багатьох років досліджень сфери будівництва на кожному історичному етапі розвитку національної економіки. Початок тридцятих років двадцятого сторіччя – це період масового промислового будівництва згідно з розробленими першими п’ятирічними планами СРСР. Проголошений курс на індустріалізацію стимулює розробки в галузі оптимальної організації будівництва, насамперед промислових об’єктів, максимальної раціоналізації праці й підвищення її продуктивності, скорочення термінів будівництва. Значний внесок в розробки за даними напрямками зробили видатні українські вчені Барановський О.В. та Неровецький А.І. [12, 13, 90, 91]. Барановський О.В. заклав основи методології проектування організації будівельних робіт: розробки технічних та робочих проектів організації робіт, оптимальної організації транспортного забезпечення та матеріально-технічного постачання, календарного планування з урахуванням нових умов будівництва [13]. У своїй роботі Барановський О.В. вже в 1932 році зазначив принцип поєднання будівельних робіт в єдиний потік, що значно скоротило терміни будівництва й раціоналізувало їх проведення, а також розглянув основні принципи організації робіт на будівельних об’єктах, узагальнив питання технічного нормування в будівництві. Саме в роботах Барановського О.В. цього періоду визначена необхідність переходу до підрядного способу проведення будівельно-монтажних робіт і створення спеціалізованих підрядних організацій, що стало на той час значним кроком у розвитку будівництва. Основним принципом проведення робіт в цей період став принцип економії часу, що зумовило розробку швидкісних методів проведення будівельних робіт, а в подальшому було покладено в основу організації поточного будівництва. Саме принцип єдиного потоку, розробка й організація поточного будівництва стали одним з основних питань в дослідженнях вчених в сфері будівництва в період 50-70 р.р. двадцятого століття. Значний внесок в розробки даного напрямку зробили Неровецький А.І. і Будников М.С. [23, 90]. У роботі [90] розглянуті питання організації ефективного будівництва на основі природних баз із використанням сировинних ресурсів та існуючих виробничих потужностей. Цю роботу А.І. Неровецького необхідно виділити як таку, в якій зроблено першу спробу поєднати природний та виробничий потенціал району будівництва та сам процес будівництва об’єкту, створити будівельно-виробничий комплекс на базі існуючих ресурсів для створення значних об’єктів. На прикладі проекту будівництва колгоспного міста в Черкаській області розглянуті не тільки планування території, проект забудови, але й проводиться аналіз місцевих ресурсів сировини для виробництва будівельних матеріалів, а також визначено, які будівельні матеріали й вироби можливо виробляти безпосередньо на території будівництва. Для цього проводиться аналіз складу та потужностей колгоспних підприємств. Дану роботу виділимо особливо, бо, на думку автора, це одна із перших спроб прив’язати будівництво об’єктів до природно-ресурсного потенціалу і, ще недостатньо окреслено, розглянути в сфері будівництва регіональні аспекти.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.