У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Обґрунтування доцільності впровадження інновацій щодо управління стійким функціонуванням підприємства

Обґрунтування доцільності впровадження інновацій щодо управління стійким функціонуванням підприємства Впровадження на підприємстві - суб'єкті ЗЕД структурно – функціональної моделі управління стійким функціонуванням (СФМУСФ) потребує серйозних підготовчих, організаційних засобів, які мають дати відповідь на запитання обсягу, структури, кадрового, фінансового забезпечення та надійності роботи у відповідності до специфічності ринків збуту, виду, організаційно – правової форми здійснення діяльності. Найважливішим етапом впровадження такої моделі управління є етап оцінки її ефективності. Саме цей етап, на думку автора, повинен дати остаточну відповідь про доцільність її впровадження. Тому, згідно з розробленою структурно – функціональною моделлю управління стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта ЗЕД останнім етапом повинна стати оцінка економічної ефективності функціонування. Визначення економічної ефективності СФМУСФ на підприємстві – суб'єкті ЗЕД має своєю метою обґрунтування правильності прийняття управлінського рішення щодо її впровадження, роботи його окремих елементів та результатів її функціонування в цілому. Розрахунок показників ефективності має оцінити як правильність втіленого управлінського рішення, так і бути основою для розробки нового рішення, відповідного плану. Визначення економічної ефективності функціонування СФМУСФ підприємства - суб'єкта ЗЕД має вирішити наступні завдання: проведення аналізу всіх сфер діяльності підприємства - суб'єкта ЗЕД; виявлення недоліків у функціонуванні СФУСФ, прийняття рішення щодо доцільності впровадження наведеної моделі. Розрахунок економічної ефективності такого управління пропонується проводити не лише для обґрунтування необхідності впровадження СФМУСФ, а й для розробки системи заходів реагування на ідентифіковані загрози зовнішнього та внутрішнього середовища. Оцінка економічної ефективності функціонування СФМУСФ підприємства - суб’єкта ЗЕД повинна здійснюватися на підставі системного підходу, який дасть можливість провести комплексний аналіз його функціонування. Для здійснення оцінки ефективності СФМУСФ підприємства - суб’єкта ЗЕД має бути визначений критерій оцінки економічної ефективності. Він має стати підґрунтям відбору показників для проведення оцінки. На підставі цього критерію має проводитися кількісна оцінка економічної ефективності системи управління стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта ЗЕД та інтерпретація отриманих даних для підготовки управлінського рішення. Для економічного обґрунтування введення будь-якої управлінської структури розраховується абсолютна й порівняльна економічна ефективність. Процес промислового виробництва ґрунтується на взаємодії трьох основних елементів: основних виробничих фондів, обігових коштів і робочої сили. Використання засобів виробництва працівниками матеріальної сфери забезпечує випуск промислової продукції. Зіставлення кінцевого результату господарської діяльності промислового підприємства (ефект) з витратами живої й упредметненої праці на його досягнення відбиває ефективність промислового виробництва. Економічне обґрунтування економічної доцільності впровадження СФМУСФ підприємства – суб’єкта ЗЕД має здійснюватися на підставі аналізу показників ефекту та ефективності: 1. Показники ефекту, що визначені як абсолютні величини, які виражаються у відповідних грошових одиницях і розраховуються у загальному виді як різниця між результатами та витратами. Економічний ефект - це результат проведення заходу, який може бути виражений як економія від зниження собівартості продукції, приріст валового або чистого прибутку, приріст національного доходу. 2. Показники ефективності, які розраховуються на підставі відношення результатів до витрат та відтворюються у відносних одиницях. Економічна ефективність - це економічний ефект, що доводиться на одиницю капітальних вкладень, які забезпечили цей ефект. В основі розрахунку показників економічного ефекту обґрунтування доцільності впровадження СФМУСФ підприємства – суб’єкта ЗЕД мають лежати принципи, обґрунтування яких базується на теоретичних положеннях побудови системи управління стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта ЗЕД, розроблених у першому розділі дисертаційного дослідження, а саме: 1. Комплексності охвату економічних показників діяльності підприємства - суб'єкта ЗЕД, які висвітлюються у документах оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку. 2. Урахування часу. Цей принцип передбачає аналіз усіх економічних показників діяльності підприємства - суб'єкту ЗЕД з урахуванням часу та приведенням цих показників до одного моменту часу. 3. Порівняння розрахункових значень відібраних показників діяльності підприємства - суб'єкта ЗЕД до та після впровадження структурно-функціональної моделі управління стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта ЗЕД. Визначення ефекту від функціонування СФМУСФ підприємства – суб’єкта ЗЕД та прийняття рішення про доцільність здійснення витрат на її забезпечення автором пропонується зробити на підставі розрахунку окремого показника економічного ефекту від впровадження структурно – функціональної моделі управління стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта ЗЕД ( ). Особливістю визначення економічної доцільності від впровадження СФМУСФ на підприємстві – суб’єкті ЗЕД є визначення сумарного економічного ефекту впровадження наведеної системи управління, який характеризується нерівномірністю отриманих результатів та тривалим періодом інвестування (витрати на забезпечення СУСФ, на протидію загрозам СФ у зовнішньому та внутрішньому середовищі та ін.) вся работа находится по ссылке http://diplomukr.com.ua/raboti/20672?mod=dissertations

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.