У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Сутність і джерела фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Сутність і джерела фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств Один з найважливіших видів ресурсів, необхідних для успішної роботи підприємства – фінанси. Від того, наскільки є ефективним управління фінансовими ресурсами, багато в чому залежить конкурентоспроможність і ринкова ефективність будь - якого підприємства. Успішна діяльність підприємства в умовах ринкової економіки і конкурентного середовища не можлива без використання сучасних інструментів управління фінансово-господарською діяльністю. Дослідження проблеми фінансів сільськогосподарських підприємств на сьогодні досить складна справа. Це пов’язано як зі зміною організаційно–правових форм в аграрному секторі, так і з особливостями сільськогосподарського виробництва. Сутність терміна «фінансові ресурси підприємства», дотепер, залишається майже недослідженою. Хоча в економічній літературі це поняття зустрічається дуже часто, особливо у зв'язку з терміном «фінансовий менеджмент». Даний парадокс не викликає подиву, з огляду на посилення останнім часом ролі підприємств у забезпеченні виробництва матеріальними, трудовими, фінансовими й іншими ресурсами. Однак, насамперед треба зупинитися на теоретичних засадах фінансів сільгосппідприємств, з’ясувавши їхню сутність. З огляду на це, варто зазначити, що на рівні категорій майже не проводиться розмежування між фінансами сільськогосподарських підприємств, зокрема, та підприємств загалом. Так, Лішанський М.Л. зазначає, що “Фінанси сільського господарства – це об’єктивно діючі грошові економічні відносини, пов’язані з розподілом та перерозподілом сукупного суспільного продукту й національного доходу, створенням централізованих та децентралізованих грошових фондів для розвитку аграрного сектору з метою отримання прибутку” [77, с.17]. Фактично тотожними є визначення фінансів підприємств усіх галузей народного господарства, які подаються вітчизняними вченими, а саме: “Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід – основне джерело фінансових ресурсів. Охоплюють широке коло грошових відносин, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів, фінансових ресурсів в процесі їхнього кругообігу й виражених у вигляді різних грошових потоків певного господарюючого суб’єкта” [144 с.77]. В.М. Родіонова характеризує фінансові ресурси підприємства, як «грошові доходи й надходження, що перебувають у розпорядженні суб'єкта господарювання й призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню й економічному стимулюванню працюючих»[114 с.11]. За її трактуванням увага робиться на джерела формування фінансових ресурсів підприємства, тому що доходи й надходження включають: прибуток, амортизаційні відрахування, різні доходи тощо. Таким чином, знову здійснюється ідентифікація фінансових ресурсів із джерелами їхнього формування. Також, автор відзначає виробничу й соціальну спрямованість у їхньому використанні. Ряд інших економістів вважають, що «під фінансовими ресурсами варто розуміти кошти, наявні в розпорядженні підприємства», але далі вказується, що «до фінансових ресурсів відносяться всі грошові фонди й та частина коштів, які використовуються для цільового призначення у позафондовій формі» [132 с.23]. Ця точка зору, відрізняється від попередніх тим, що автори намагаються фінансові ресурси охарактеризувати як актив підприємства. У результаті, був визначений основний елемент складу даного поняття, за допомогою якого можливо оплатити витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, робіт і послуг. Але склад фінансових ресурсів підприємства, на нашу думку, набагато ширше, якщо розглядати можливість активу за короткий строк перетворитися в кошти. вся работа находится по ссылке http://diplomukr.com.ua/raboti/20778?mod=dissertations

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.