У нас уже 18716 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Зарубіжний досвід фінансування комунальної сфери

      Зарубіжний досвід фінансування комунальної сфери

      Становлення та розвиток комунальної сфери в зарубіжних країнах відбувався під впливом багатьох факторів, що породжувались географічними, демографічними, соціально-економічними та політичними чинниками. Якщо розглянути особливості організації фінансів суб’єктів господарювання комунальної сфери зарубіжних країн у цілому, то можна виділити кілька основних тотожностей.

      У багатьох країнах фінансові ресурси муніципальних підприємств за своїми обсягами прирівнюються до ресурсів місцевих бюджетів, а в деяких з них навіть перевищують бюджетні кошти. Муніципальними підприємствами в зарубіжних країнах вважаються підприємства, які повністю належать органам місцевого самоврядування, і господарські товариства, у яких частка в капіталі органів місцевого самоврядування перевищує 50 %.

      Основними формами суб’єктів господарювання комунальної сфери у зарубіжних країнах є товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, асоціації та фонди. Вони, у свою чергу, поділяються на два види, одні з них безпосередньо засновані муніципалітетами, інші – є дочірніми підприємствами, заснованими комунальними фірмами і компаніями.

      Перша група підприємств веде власні фінансові баланси, має відокремлені від місцевого бюджету рахунки. Друга група підприємств не веде самостійних балансів, її рахунки об’єднано з рахунками місцевих бюджетів.

      У сучасних умовах для більшості зарубіжних країн характерна відміна останнім часом усіх протекціоністських заходів щодо діяльності муніципальних підприємств. Їхні фінанси формуються на загальних умовах, визначених для всіх бізнесових структур. Значним джерелом доходів у розвинутих зарубіжних країнах є муніципальні платежі за послуги, що надаються місцевими органами влади.

      Місцеві органи влади іноземних країн, як правило, самостійно встановлюють ціни й тарифи на послуги, котрі вони надають членам територіальних колективів. У кожній країні сформувалися власні підходи до плати за послуги, що надаються місцевою владою. У багатьох країнах плата за ці послуги не покриває видатків на здійснення їх, що є свідомою політикою.

      Таким чином, соціальне призначення місцевої влади реалізується в тому, що більшість послуг, які вона надає територіальним громадам, дотується. Разом з тим, і муніципальні платежі є джерелом бюджетних доходів органів місцевого самоврядування.

      Фінанси муніципальних підприємств є інститутом і складовою частиною місцевих фінансових систем. Законодавство багатьох країн передбачає значні національні особливості порядку створення, діяльності та організації фінансів муніципальних підприємств.

      У США муніципальні послуги в основному забезпечуються приватними фірмами і компаніями. В Австрії муніципальні підприємства, які повністю перебувають у власності общин, функціонують у системі громадського транспорту, постачання води та електроенергії, каналізації, прибирання сміття, освоєння території та інших сферах. У Данії, крім названих сфер, підприємства займаються продажем деревини з муніципальних лісів.

      У Франції доходи від господарської діяльності комун, які в основному пов'язані з діяльністю муніципальних підприємств, складають 15 % усіх муніципальних доходів. Частка цих доходів тим більша, чим менший розмір комуни. Для багатьох невеликих комун у Франції основ¬ним доходом є надходження від підприємств, які експлуатують комунальні ліси.

      В основі організації державної влади і місцевого само¬врядування у розвинутих зарубіжних країнах лежить концепція, згідно з якою основним завданням інститутів влади є виробництво та надання громадських послуг громадянам країни. Сфери відповідальності різних рівнів влади щодо надання громадських послуг розмежовуються. Наприклад, у Франції це зроблено на основі Закону від 7 січня 1983 р. „Про розподіл компетенції між комунами, департаментами, регіонами і державою”. Таким чином, основним завданням органів місцевого самоврядування в розвинутих зарубіжних країнах є організація та надання місцевих громадських послуг членам територіальних колективів. Обсяги та характер послуг, які зобов'язані забезпечувати органи місцевого самоврядування, є основою місцевих фінансових систем.

      вся работа находится по ссылке http://diplomukr.com.ua/raboti/20773?mod=dissertations

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.