У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Типологічні риси макромоделей господарювання

     

      Поняття «модель» (від латинського modulus, modus – міра, зразок) спочатку застосовувалося як еквівалент понять «зразок», «еталон». Зараз сфера його використання значно поширилася: у багатьох випадках закони, теорії, наукові картини світу розглядаються як моделі.

      В наукових дослідженнях зустрічаються такі визначення цього поняття. «Модель – це абстракція (відображення) реального явища, що зберігає його суттєву структуру таким чином, щоб її аналіз дав можливість визначити вплив окремих сторін явища на інші чи на явище в цілому. Основне призначення моделі – це пояснення закономірностей розвитку явища для подальшого використання їх в управлінських цілях та для наукового передбачення» [47, с.24]. «Модель – це своєрідна абстракція, проміжна ланка між теоретичним абстрактним мисленням й об’єктивною дійсністю. Модель є засобом виділення певної об’єктивно діючої системи закономірних зв’язків і відношень, які мають місце в реальній дійсності, що вивчається» [48, с.32]. «Модель – це такий матеріально чи подумки уявлюваний об’єкт, який в процесі дослідження заміщує об’єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення надає нові знання про об’єкт-оригінал в роботі» [49, с.32].

      Тобто в сучасному науковому розумінні модель – це образ об’єкта чи процесу, який представлено в матеріальній чи знаковій формі, який відбиває суттєві для дослідження властивості і заміщує його в процесі цього дослідження.

      Важливим моментом при формуванні моделі є форма її представлення. Узагальнюючи характеристику моделей за формою представлення, наведену в роботах Венікова В.Л., Гранберга О.Г., Клебанової Т.С.[50-52], можливо виокремити матеріальні та абстрактні (ідеальні) моделі. Матеріальні моделі – це предметні (фізичні) моделі, які завжди мають реальне втілення і відбива-ють зовнішній та внутрішній устрій вихідних об’єктів, сутність процесів та явищ об’єкта-оригінала. Абстрактні чи ідеальні моделі не мають реального втілення, їхню основу складає інформація, тобто вони застосовуються як ін-струмент теоретичного пізнання навколишнього середовища.

      Характерною рисою економічної науки є те, що тут розробка та вико-ристання матеріальних моделей принципово обмежені [49, с.25]. Саме тому при вивчені об’єктів та процесів у економіці найчастіше використовується клас уявних моделей. В контексті мети даного дослідження, автор погоджу-ється з таким визначенням моделі господарювання (економічної моделі). «Поняття «економічна модель» – ієрархічне... Під моделлю економіки розу-міють комплекс ідей, положень, співвідношень, які дають змогу визначити оптимальне поєднанні різних елементів економічної системи» [53, с.19]. Оскільки в економічних дослідження поняття моделі як певної абстракції має специфічний сенс, то виникає необхідність розкриття особливостей моделей господарювання на основі синтезу типологічних рис як реальних макромоделей, так і тих, що існують як наукові абстракції.

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ

     

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.