У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Розробка практичних рекомендацій з формування логістичної інфраструктури аеропорту

     

      Логістичний бізнес в Україні важко, дуже повільно, але починає ставати більш цивілізованим, і всі ті переваги, що були отримані адміністративними шляхами, стрімкими темпами починають слабшати. При цьому вантажопотоки між виробниками товарів та їх споживачами все більше починають розподіля-тися в бік економічно-ефективних загальносвітових торговельних шляхів (наприклад, міжнародних коридорів), а товари, обсяги яких все збільшуються, починають доставляти з використанням сучасних логістичних технологій. Державна митна служба також починає трансформуватися до обслуговування потреб бізнесу: збільшується внутрішній митний транзит, який дозволяє обслуговувати більшу частину вантажопотоку ні в місцях перетинання кордону, а по місцю призначення.

      Автором встановлено, що гострою проблемою авіатранспортної галузі країни є недосконалість аеропортової інфраструктури, яка практично не впли-ває на якість авіаційних послуг. Обмеження в послугах, що надаються вітчизняними аеропортами, вузьке коло потенційних клієнтів, відсутність влас-них виходів на міжнародні транспортно-логістичні ринки, а в цілому їх ізольована робота не дозволяє забезпечити ефективний розвиток транспортно-логістичної інфраструктури країні та залучати інвестиції, як це підтверджує світовий досвід. Міжнародна практика свідчить, що ефективною моделлю розвитку авіа-ційного бізнесу є створення сучасних аеропортових логістичних комплексів. Але реалізація такого проекту в нашій країні, на сучасному етапі, має деякі складнощі, які можна обумовити наступними причинами:

      • зниження обсягів завантаження потужностей регіональних аеропортів краї-ни (стосовно вантажопотоку, зниження відбулося більш ніж в 30 разів за останні 10 років. У 2006-2007 рр. аеропортами України було оброблено майже 0,048 млн. тонн вантажів, більша частина яких припадає на ДПМА «Бориспіль») ;

      • відсутність чіткої розробленої програми заходів щодо залучення інвестицій на створення логістичного центру, яка б включала в себе калькуляцію загальної суми інвестицій та можливих бюджетних надходжень;

      • недосконалість аеропортової інфраструктури (розташування логістичного центру повинно бути бездоганним, безпомилковим. Звичайно, класичні ло-гістичні центри розміщуються на злітних магістралях, на окраїнах міст, після поглибленого дослідження існуючих та прогнозування майбутніх вантажопотоків. Стосовно більшості діючих аеропортів країни, відзначимо що вони знаходяться в найменш вигідному положенні: низькі обсяги вантажопотоків, незручні під’їзди);

      • непрофесіоналізм вищих рівнів управління аеропортовим господарством (дуже слабкий кадровий потенціал більшості аеропортів країни, низькі професійні здібності, відсутність творчого підходу та ініціативи щодо роз-робки заходів підвищення ефективності діяльності аеропортів, збільшення показників виробничої діяльності, залучення інвестицій, впровадження но-вітніх інноваційних технологій та інше).

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ

     

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.