У нас уже 18716 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Реструктуризація як складова стратегічного розвитку підприємств

     

      Реструктуризація – це передусім засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства за рахунок оптимізації його структури, матеріальних та фінансових потоків. Стратегія реструктуризації конкрет¬ного підприємства має передбачати:


     
      – зменшення витрат і підвищення продуктивності праці, зниження витратності виробництва,

     посилення контролю якості продукції або надання послуг; – запровадження ретельно обґрунтованої нової технології виготовлення виробів або надання послуг;

      – модернізацію або заміну технічного устаткування.

      Відповідно до циклу розвитку підприємства можна вибрати одну з можливих базових стратегій (зростання, ста¬білізації, виживання) і для кожної з них визначити страте¬гічні альтернативи, що наведені в табл. 1.2.

      Поряд з базовою та альтернативними стратегіями на підприємствах формуються і

     реалізуються функціональні і ресурсні субстратегії (рис. 1.7). Таким чином, можна зазначити, що реструктуризація на рівні окремого підприємства може бути сполученням субстратегій підприємства.

      Кожна субстратегія містить:

      – цілі, умови та основні напрями діяльності в тій або іншій сфері, кінцеві результати за функціональними субстратегіями або вплив на ці результати реалізації ресурсних суб¬стратегій;

      – порядок і послідовність (у просторі та часі) вирішення завдань довгострокових планів;

      – сукупність заходів, адекватних призначенню субстра¬тегії і тих, що забезпечують досягнення поставленої мети.

      Субстратегії є складовою частиною одного цілого — за¬гальної стратегії розвитку підприємства. Тому їх необхід¬но розробляти та реалізовувати як взаємозв'язані, взаємозумовлені й узгоджені елементи інтегрованого комплексу.

      Головний критерій вибору пріоритетного напряму розвитку підприємств – адаптація своїх можливостей до конкретної ринкової ситуації

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ

     

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.