У нас уже 19354 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Поняття, завдання та принципи діяльності військових комісаріатів в України

     

      Переходячи до розгляду поняття, завдань та принципів діяльності військових комісаріатів в Україні, зауважимо, що на особливу увагу щодо дослідження проблем будівництва Збройних Сил України на сучасному етапі заслуговують дисертації вітчизняних науковців, які зробили спробу у своїх працях розглянути питання становлення в незалежній Україні інституту Збройних Сил як одного з найважливіших соціальних інститутів держави, переходу на комплектування за контрактом, формування нормативно-правової бази цього процесу. Це, зокрема, наукові пошуки В. Чорного, що стосуються соціальних передумов концепції реформування Збройних Сил України [54], відповідно до яких автором з’ясовується період створення, розвитку та подальшого реформування Збройних Сил України тощо. Вагомість наукової праці вченого полягає у широкому висвітленні впливу соціальних передумов на проект концепції майбутнього реформування Збройних Сил України.

      Досить змістовним є дисертаційне дослідження В. Паламарчука «Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах», де він провів детальний порівняльний аналіз норм чинного законодавства та сформулював пропозиції щодо вдосконалення правових норм, які впливають на організацію і дійові механізми управління під час проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України [15]. Вказана праця є однією з перших спроб комплексного дослідження поняття, сутності, стану й шляхів розвитку адміністративно-службових відносин між громадянином України та військовими частинами, які виникають на підставі контракту про проходження військової служби. Дисертаційна робота І. Коржа «Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення» є комплексним монографічним дослідженням, присвяченим теоретичним і практичним проблемам правового регулювання вступу громадян на військову службу, їх просування по військовій службі та її припинення, визначенню особливостей функціонування цього правового інституту. Автор на концептуальному рівні запропонував шляхи вдосконалення правового регулювання військово-службових відносин у процесі реформування в Україні військових формувань [55].

      Розгорнуту характеристику військового будівництва в Україні подано в науковій праці В. Чумак «Законодавче регулювання підстав дисциплінарної відповідальності військовослужбовців», де автор наголошує на необхідності активізації зусиль науковців України щодо ефективних пошуків адекватної моделі створення майбутніх Збройних Сил України для виконання як внутрішньодержавних завдань і оборони держави, так і вдосконалення нормативно-правової бази будівництва професійної вітчизняної армії [56].

      Однак визначення поняття, завдань та принципів діяльності таких територіальних військових органів управління в Україні, як військові комісаріати, вимагає детального розгляду.

      Сам по собі термін «комісаріат», відповідно до військового словника, має латинське й французьке походження: французьке слово «commissariat», що означає найменування ряду державних і адміністративних установ, походить, у свою чергу, від латинського commissaries – уповноважений [57, с.172]. Згідно з тлумачним словником В. Даля, «...Комісаріат – це департамент військового міністерства, під начальством військового комісара» [58, с. 482].

     Радянський енциклопедичний словник встановлює, що «комісаріат – назва державних органів зі спеціальною компетенцією, а до 1917 р. – це установа військового відомства, що відповідала за постачання армії» [59, с.419]. Останнє визначення, на нашу думку, є найбільш близьким до визначення терміна «військовий комісаріат» в Постанові Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про військові комісаріати”: «Військові комісаріати є місцевими органами військового управління. Військові комісаріати утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах» [49].

      З метою детального аналізу діяльності військових комісаріатів, на нашу думку, необхідним є розкриття в першу чергу завдань, як статики; функцій, як динамічного прояву їх завдань; принципів, як основоположних положень діяльності та формулювання поняття на основі дослідження цих категорій.

      Переходячи до розгляду завдань військових комісаріатів, необхідно з’ясувати ряд найважливіших понять у сфері оборони України, визначення сутності яких дасть можливість визначити зміст основних завдань військових комісаріатів в Україні.

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ

     

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.