У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Напрями фінансового оздоровлення регіональної соціально-економічної системи

Наростаюча залежність фінансової системи регіону від підтримки з боку державного бюджету, неспроможність регіональних соціально-економічних систем покрити власними надходженнями свої фінансові зобов’язання зумовлюють високу ймовірність  банкрутства економіки регіону, що вимагає розробки та реалізації заходів щодо фінансового оздоровлення таких регіонів.

Нездатність діючої моделі регіонального розвитку протидіяти кризовим явищам і цілеспрямовано позбуватися їх, а також відсутність стимулів щодо нарощування дохідної бази в регіонах (регіони-реципієнти розраховують на дотаційну підтримку в разі недостатності коштів) породжує в регіональній соціально-економічній системі високу ймовірність банкрутства суб’єктів ринкової економіки.

Отже, свідченням кризової ситуації регіонального розвитку є значне перевищення видатків бюджетів над його дохідною частиною, що вказує на нездатність регіональної соціально-економічної системи покрити свої поточні фінансові витрати й передумови до виникнення банкрутства на рівні регіону або ж повного його «дефолту». Банкрутство можна розглядати двояко – як стан або як процес. У випадку, коли регіон не в змозі відповідати за своїми зобов’язаннями, то він може бути оголошений банкрутом. Дещо інша ситуація складається, якщо регіон, який збирає на своїй території, наприклад, податків у два рази менше, ніж потрібно, щоб покрити витрати соціальної сфери, то формально він теж може бути визнаний неплатоспроможним, навіть якщо подібний результат є наслідком державної регіональної політики.

Для визначення рівня ймовірості банкрутства регіональної соціально-економічної системи, її нездатності покрити свої фінансові витрати потрібно оцінити співвідношення між потребами регіону у фінансових ресурсах і можливостями щодо їх генерування при заданій податково-бюджетній системі та економічній політиці. Одним із показників, що характеризують фінансову забезпеченість регіону, є забезпеченість витрат регіону власним податковим потенціалом або відношення зібраних на території податків до витрат бюджету. Цілком природно, що у зв’язку з падінням обсягів виробництва податкова база звужується, знижуються й можливості регіонів забезпечити свої витрати, що призводить до проявів ознак кризи та банкрутства в цілому.

Здійснимо оцінку рівня ймовірності банкрутства за умови забезпеченості власними ресурсами на 70,0 % і залученими – на 30,0 %, кількісне співвідношення між якими визначатимуть здатність регіональної системи покрити свої фінансові витрати. Тобто, 70 % фінансових витрат регіональна соціально-економічна система повинна покрити за рахунок власних податкових надходжень, у противному випадку регіон є банкрутом.

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/39450.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.