У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Англомовна професійно орієнтована читацька компетенція як об’єкт навчання, зміст і принципи її формування

В руслі модернізації сучасної системи вищої освіти, вдосконалення фахової підготовки магістра мовної спеціальності, на нашу думку, можливе за умови формування професійно орієнтованої читацької компетенції (ПОЧК) засобами Інтернет-ресурсів. Беручи до уваги вимоги до підготовки майбутніх викладачів ІМ, а також потреби фахівців, визначаємо формування і вдосконалення ПОЧК на основі використання наукових (гіпер-)текстів з британських методичних і педагогічних електронних періодичних видань як одну з практичних цілей навчання студентів магістратури в курсі практики англійської мови як першої іноземної (детальніше з питання визначення цілей див. авторську публікацію [35]).

Враховуючи вищезазначене, з метою створення ефективної методики формування ПОЧК засобами Інтернет-ресурсів, в межах цього підрозділу нам необхідно виконати такі завдання: 1) сформулювати визначення ПОЧК, висвітлити її місце в структурі іншомовної комунікативної компетенції;                 2) виділити компонентний склад ПОЧК і надати характеристику кожному з компонентів; 3) розглянути зміст формування ПОЧК засобами                      Інтернет-ресурсів у предметному і процесуальному аспектах; 4) уточнити загальнодидактичні й методичні принципи формування ПОЧК засобами Інтернет-ресурсів.

Згідно з першим завданням, визначимо місце ПОЧК у структурі іншомовної комунікативної компетенції (ІКК). Дотримуємося точки зору             В. В. Сафонової (1996), визначаючи ІКК як рівень володіння мовними, мовленнєвими і соціокультурними знаннями, навичками, вміннями і здатностями, який дозволяє майбутнім викладачам ІМ комунікативно припустимо і раціонально варіювати свою мовленнєву поведінку, в залежності від психологічних факторів одномовного або двомовного спілкування [126, с. 103; 127]. Вважаємо ПОЧК, яка є предметом нашого дослідження, складником професійної іншомовної комунікативної компетенції. За С. Ю. Ніколаєвою, "професійна іншомовна комунікативна компетенція" – це володіння ІМ як предметом і засобом навчання студентів міжкультурного діалогу в майбутній діяльності викладача ІМ [93, с. 64]. Досліджуючи лише мовленнєву компетенцію в читанні, не всі зазначені вище складники ІКК можуть бути висвітлені в повному обсязі.

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/40206.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.