У нас уже 18710 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Порядок укладення договору охорони фізичних осіб. Форма договору охорони фізичних осіб

На сьогоднішній день, норми діючого цивільного законодавства України, надають сторонам широку можливість самостійно визначати зміст договору, вибирати найбільш оптимальні варіанти здійснення суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків [191, с. 45]. Таким чином в договірних відносинах знайшов своє відображення принцип свободи укладення договору. Таким чином, сторони, володіючи правом свободи договору, реалізують це право в порядку, передбаченому ЦК України, за допомогою стадій укладення договору: офертою (пропозиція укласти договір) і акцептом (прийняття пропозиції, що надійшла від контрагента)

Але, для договору охорони фізичних осіб, поряд із загальними стадіями існують особливі стадії, пов'язані зі специфікою договору, що розглядається.

Цивільно-правовий договір охорони фізичних осіб, як вид правочину, є однією з підстав виникнення зобов’язань з надання охоронних послуг. Укладення договору охорони фізичних осіб є процесом досягнення домовленості між сторонами – фізичною особою та охоронцем. Окрім цього в договорі можуть приймати участь і треті особи. Мова йде про позиції ті інтереси сторін, що визначаються особливим характером договору охорони фізичних осіб, їх правовим становищем та приписами позитивного законодавства.

В основі договору охорони фізичних осіб закладена добровільно надана обіцянка прийняти на себе юридичне зобов’язання сторін. Елементами договору охорони фізичних осіб є: оферта, акцепт, зустрічне задоволення, правоздатність та дієздатність сторін, а також мета договору [205, с.201]. Йому властиві такі  загально цивілістичні ознаки, як свобода волевиявлення сторін, згода щодо всіх істотних умов договору, еквівалентний характер, взаємна відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору та забезпечення договору примусовою силою держави.

Перш ніж вступити у договірні відносини, сторони договору охорони фізичних осіб звичайно проводять переговори неформального характеру, що свідчать про їх намір укласти договір.

Але укладення договорів охорони фізичних осіб мають місце певні відмінності від зазначеного загального порядку. Специфікою є те, що передумовою складанню проекту договору виступає низка організаційно-технічних заходів, без здійснення яких неможливе виконання сторонами своїх обов'язків. Так, при зверненні потенційного замовник до організації з охорони встановлюються фактичні можливості організації охорони, узгодження найбільш ефективного й економічно виправданого її виду, визначення необхідності обладнання об’єкта замовника засобами сигналізації, пожежогасіння, освітлення, технічного укріплення, тощо [90].

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір укладається шляхом направлення оферти однієї зі сторін та її акцепту іншою стороною. Оферта повинна містити істотні умови договору і може бути адресована невизначеному колу осіб, тобто містити пропозицію укласти договір з будь-яким хто відгукнеться. Разом з тим, сторонам договору слід знати, що якщо оферта містить будь-які застереження чи інші вказівки, що свідчать про те, що сторона ще не вирішила остаточно питання про укладення договору, то таку пропозицію слід розглядати лише як пропозицію про намір вести попередні переговори про укладення договору, але не як не офертою.

Укладення договору охорони фізичних осіб, як спільного юридичного акта його учасників, передбачає волевиявлення кожної зі сторін, котрі в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними є ті умови, котрі є необхідними і достатніми для укладення договору. Істотні умови залежать від виду конкретного договору, проте ст. 978 ЦК України не дає загальний перелік істотних умов договору охорони фізичних осіб. Але, ч. 2 ст. 638 ЦК України дає загальне визначення істотних умов будь-якого договору. По-перше, це предмет договору; по-друге, умови, що визначені законом як істотні умови, або є необхідними для договорів даного виду, і, по-третє, всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнуто згоди.

Не має значення той факт, чи сторони присутні при укладенні договору чи вони знаходяться у різних місцях, а також хто зі майбутніх сторін виступив з пропозицією укласти договір охорони фізичних осіб. В обох випадках погодження між ними умов договору відбувається у два етапи:

1) внесення пропозиції (оферти) однією стороною (оферентом) укласти договір;

2) прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (акцептантом).

Під належною офертою [25, с.158] слід розглядати лише таку пропозицію на укладення договору охорони фізичних осіб, яка:

По-перше, містить істотні умови договору охорони фізичних осіб, такі як визначення переліку благ фізичних осіб, які підлягають охороні. Як правильно зазначається в літературі, істотні умови характеризуються такою особливістю, як обов’язковість їх узгодження сторонами й безпосереднє вираження їх у договорі. Без досягнення домовленості щодо цих умов договір вважається неукладеним [75, с. 128];

По-друге, підтверджує намір оферента вважати себе зобов’язаним за договором у разі її прийняття и це в першу чергу стосується досягнення належної форми договору охорони фізичних осіб;

По-третє, адресована певній особі чи особам, які одночасно і є сторонами договору охорони фізичних осіб, або вигодо набувачам, передбаченим в договорі охорони фізичних осіб.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/37929.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.