У нас уже 18710 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб

Договір є юридичним фактом та підставою виникнення цивільно-правових відносини. Зміст цього зобов'язання розкривається через права й обов'язки його учасників, що містяться в умовах (пунктах) договору [70, с. 5].

Правове регулювання будь яких договірних відносин, у тому числі й відносин щодо оплатного надання послуг, характеризується вказівкою закону й інших нормативних актів на обов'язки сторін. Природно,  що обов'язкам сторони відповідають права її контрагента. Однак у ряді випадків законодавець використовує й інший варіант, вказуючи не на обов'язки, а на права сторони в договорі. При цьому відбувається сполучення імперативного й диспозитивного регулювання. Припускається, що правила закріплюють взаємні права й обов'язки або однозначно, або надають можливість визначити їх угодою сторін.

Виходячи з визначення договору про надання послуг, одним із видів якого є договір охорони фізичних осіб, можна зробити висновок про те, що основним обов'язком виконавця за договором буде надання відповідної послуги шляхом вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (п. 1 ст. 901 ЦК України).

Залежно від виду договору охорони набір взаємних прав і обов'язків може значною мірою відрізнятися. Тому ми зупинимося на висвітленні лише основних прав і обов'язків, що виникають унаслідок укладення договору охорони фізичних осіб і становлять зміст цих договірних правовідносин, тобто таких прав і обов'язків сторін, які спрямовані, насамперед, на досягнення основної мети договору охорони фізичних осіб, як одного з договорів про надання оплатних послуг з охорони фізичних осіб [64, с. 8].

Характеризуючи договір охорони фізичних осіб як цивільно-правовий, ми розглядали його у двох аспектах: договір як правочин та договір як зобов’язання. Тому, відповідно до вищезазначеного, зміст договору буде залежати від того, у якому значенні використовується саме поняття “договір”. Якщо розглядати договір як правочин, то його зміст будуть складати сукупність умов, тобто тих пунктів договору, за якими сторони повинні дійти згоди у процесі укладання договору-домовленості. Якщо ж розглядати договір як зобов’язання, то його змістом будуть виступати взаємні суб’єктивні права та юридичні обов’язки сторін. Разом з тим, у останньому випадку також буде справедливим говорити про умови договору, оскільки вони представляють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов’язків сторін. Тому справедливо буде зазначити, що зміст будь-якого договору у цивільному праві складають сукупність його умов, якими визначаються права і обов’язки сторін.

Таким чином, зважаючи на вищесказане, автором пропонується розкрити поняття змісту договору охорони фізичних осіб у наступній послідовності: спочатку буде досліджено зміст договору охорони фізичних осіб як домовленості, а потім перейдемо до вивчення змісту договору охорони фізичних осіб як зобов’язання.

Розглядаючи питання про зміст договору фізичних осіб як договору-домовленості, перш за все, потрібно відмітити, що, для договору охорони фізичних осіб ознайомлення з його умовами є особливо важливим, оскільки більшість з них нетрадиційні, та не зустрічаються в інших договорах. Вивчення умов договору дозволяє вирішувати питання, які виникають у практичній діяльності охоронців та в судовій практиці, відокремити даний договір від суміжних.

Тож, як бачимо, одним з істотних питань, що підлягають розгляду при дослідженні договору охорони фізичних осіб є питання про його умови. Як зазначається у юридичний літературі, умови договору – це ті елементи домовленості, що, по суті, і утворюють у своїй системі зміст договору [92 с.3-20.]. В науці цивільного права традиційно прийнято виділяти три групи договірних умов: істотні, звичайні та випадкові [181, с. 75]. На відміну від науковців, законодавець виділяє та розкриває зміст лише істотних умов. Так, відповідно до ст. 628 ЦК України істотними є всі ті умови, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди. Виділення ж умов звичайних та випадкових, як справедливо зазначають проф. О.О.Красавчиков та проф. М.І.Брагинський, проводиться тільки в літературі [25, с. 54]. Так, звичайними умовами, зазначай, вважаються ті умови, які передбачаються самі собою, і, як правило, до договору не включаються, тому що передбачаються в нормах цивільного законодавства. Випадковими є такі умови договору, які звичайно не передбачаються в договорах такого типу, але можуть бути включеними в його зміст відповідно до взаємної згоди сторін. Винятково науковий характер останнього розподілу став однією з причин відсутності єдності думок вчених у розумінні того, у чому полягають класифікаційні ознаки звичайних та випадкових умов і які наслідки з цього випливають [25]. Тому, не вдаючись в дискусію з цього питання, приєднуємося до позиції проф. М.І.Брагинського, який при визначенні змісту договору, виходить з того, що для виділення двох останніх груп договірних умов, немає достатніх підстав. Уся справа лише в тому, що перші умови вважаються істотними в силу обов’язкової для сторін імперативної норми, що вимагає узгодження, другі – в силу того, що сторона скористалася наданою позитивною нормою можливістю, треті – в силу самого характеру відповідної моделі, а четверті – завдяки визнаній однією зі сторін необхідності включення їх в договір [25, с 56].

Таким чином, переходячи від загальнотеоретичних позицій відносно змісту договору-домовленості до визначення змісту договору охорони фізичних осіб як домовленості, слід зазначити, що для останнього істотними є наступні умови: предмет договору; спосіб охорони; строк хорони; строк дії договору; оплата та порядок розрахунків.

Розглянемо більш докладно ці умови.

Предмет договору.

У договорі охорони фізичних осіб зазвичай вказується, що замовник виступає особою, яка підлягає охороні, а охоронець приймає під охорону “об’єкт” (особу). При цьому обов’язковою умовою на час укладення та виконання договору виступає наявність у замовника правосуб’єктність - та дієздатність, відомості про які надаються охоронцеві в завіреній замовником письмовій формі.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/37929.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.