У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Чинники, що впливають на розвиток об’єктів туристичної інфраструктури

В останні десятиліття задачі планування та прогнозування зміни ландшафтів, рівня урбанізації та землекористування часто розв’язуються з використанням комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій. Для підприємців та аналітиків туристичної індустрії надзвичайно важливою є інформація про тенденції розвитку туристичної інфраструктури. Для цього необхідно мати програмні засоби побудови сценаріїв просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури на території регіону.

Туристична індустрія – це сукупність засобів транспорту, розміщення, об’єктів харчування, розваг і пізнання оздоровчого, спортивного, ділового та іншого призначення, що входять до організацій, які здійснюють тур операторську та тур агентську діяльність, а також організацій, що надають екскурсійні послуги та послуги гідів-перекладачів. Розвиток туристичної індустрії можливий за наявності чотирьох складових: капіталу, технології, персоналу та туристично-рекреаційних ресурсів. Основною складовою тут є туристично-рекреаційні ресурси, саме вони визначають спеціалізацію туристичної діяльності регіону. Під туристично-рекреаційними ресурсами розуміють сукупність природних або штучно створених людиною об’єктів, придатних для створення туристичного продукту.

Однією з характеристик туристично-рекреаційного ресурсу є його привабливість. Привабливість – показник здатності певного виду ресурсів привабити туристів до конкретного об’єкту чи комплексу об’єктів на певний проміжок часу з конкретною потребою. [60]. Туристично-рекреаційні ресурси по-різному приваблюють туристів. Це залежить від багатьох факторів: розташування, вартість відпочинку, вподобання туриста та його потреби, кліматичні умови тощо. Серед факторів є кількісні та якісні. Найбільш привабливим вважається ресурс, який цікавить туристів за кількома факторами. Тому привабливість – це показник, який комплексно характеризує всі аспекти привабливості туристично-рекреаційного ресурсу.

Закон України «Про туризм» визначає поняття «туризм», «турист» та «туристичні ресурси» наступним чином:

 • туризм – тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю;
 • турист – особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов’язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін;
 • туристичні ресурси – сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста.

Туристично-рекреаційні ресурси можна поділити на три групи:

 • природні;
 • інфраструктурні;
 • історико-культурні.

Для забезпечення розвитку туристичної індустрії в регіоні необхідно мати ресурси всіх трьох груп. Наявність привабливих природних ресурсів, наприклад, родовища мінеральних вод, без засобів зв’язку, транспортної та комунальної інфраструктури не дозволить залучити значну кількість споживачів (рекреантів) [61].

Територіальна організація туристичної індустрії має наступні форми:

 • туристично-рекреаційний об’єкт - місце з обмеженою площею, яке використовується для відпочинку: озеро, лісова поляна, пам'ятка природи і т.д. [62]
 • рекреаційний (туристичний) пункт – являє собою окремо розміщені спеціалізовані заклади.
 • рекреаційний центр – окремі населені пункти з набором рекреаційних закладів або окремих об’єктів.
 • курорт – місцевість з наявними природними лікувальними ресурсами та необхідними умовами щодо їх використання з лікувально-профілактичною метою.
 • рекреаційний (туристичний) вузол – сукупність центрів та закладів рекреаційного обслуговування на компактній території. Тут зосереджуються не окремо взяті, а взаємодоповнюючі і поєднані рекреаційно-туристичні заклади і підприємства.

Туристична інфраструктура розвивається там, де можна отримати дохід від ведення туристичного бізнесу. Тобто нові елементи інфраструктури будуть виникати на територіях з високим рівнем рекреаційної привабливості та довкола них. Тому, для моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури на певній території, необхідно спочатку здійснити оцінювання рекреаційної привабливості такої території.

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/16390.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.