У нас уже 18711 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стратегічні інструменти формування якості освітніх послуг у процесі управління конкурентоспроможністю ВНЗ

Протягом останніх років не лише в Україні, а й у цілому світі спостерігається тенденція масового попиту на вищу освіту. Чисельність випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які прагнуть вступити до ВНЗ зросла у 1,5 рази порівняно з 80-90-ми роками минулого століття. Очевидним є той факт, що головну роль у такій тенденції відіграє постійне зростання вимог до професіоналізму працівників з боку ринку праці, а також бачення у вищій освіті чогось на зразок «соціального ліфта», який забезпечує підйом матеріального рівня і якості життя. Незалежно від соціального статусу та матеріального становища абсолютна більшість молодих людей розглядають можливість отримання вищої освіти не тільки як своє конституційне право, а як життєву необхідність. Проблема доступності вищої  освіти постала одним із основних питань соціальної політики у багатьох країнах світу. Забезпечення рівного доступу до вищої освіти для всіх верств населення сприятиме економічному росту країни та гармонійному розвитку суспільства.

У ряді європейських країн для подолання нерівності у доступі до вищої освіти прийнято застосовувати дві стратегії: стратегію «соціального вирівнювання» і стратегію «інституціональних змін».

Стратегія «соціального вирівнювання» спрямована на подолання уже існуючої соціально-економічної нерівності у доступі до вищої освіти. Головним інструментом такої стратегії є цільові програми направлені на конкретні верстви населення (доступність освіти для етнічних меншин, соціальна підтримка студентів із малозабезпечених сімей, пільги для студентів-інвалідів тощо). У Фінляндії ця стратегія реалізується у формі підвищення розміру соціальних стипендій і введення системи кредитування вищої освіти. У Великобританії забезпечення можливості отримання вищої освіти для якомога більшої чисельності населення є пріоритетною задачею у програмі розвитку країни. З цією метою в державі діє розширена програма студентського кредитування та система диференціації плати за навчання у ВНЗ для студентів різних соціальних груп.

 Стратегія «інституціональних змін» спрямована на подолання прірви між професійною та вищою освітою. Прикладом реалізації цієї стратегії є державна політика Словенії у забезпеченні доступності вищої освіти. Для досягнення цієї мети були проведені структурні зміни у системі середньої освіти, зокрема, державний випускний екзамен був змінений на професійний випускний екзамен, що розширило доступ до університетської освіти випускників гімназій і професійних навчальних закладів.

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/38567.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.