У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Розроблення корпоративної стратегії банку з урахуванням корегуючих заходів

В стратегічному плані представлені місія, цілі та завдання організації, що визначають принципи прийняття управлінських рішень (операційна політика підрозділів), критерії оцінки ефективності виконання поставлених цілей та завдань (показники), закріплення системи відповідальності та розподілу всіх видів ресурсів у відповідності із стратегічними пріоритетами. Періодично в стратегічну програму вносяться корективи по мірі розвитку організації та зміни зовнішнього середовища [392, с.29-30].

Проведений аналіз діяльності банків на основі відстрочених та випереджальних показників ЗСП дозволив визначити стратегічні цілі, що спрямовані на розвиток банку та покладено в основу реалізації обраної стратегії зростання. Розподіл показників збалансованої системи на відстрочені та випереджальні не тільки забезпечує визначення результативних критеріїв та факторів, що на них впливають, але сприяє й окресленню основних напрямків роботи банку в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Існування причинно-наслідкової залежності між зазначеними групами показників дає можливість узгодити стратегічні рішення та спрямувати зусилля керівників та працівників банку на їх ефективну реалізацію.

Оскільки практична реалізація стратегічних цілей та результативність їх досягнення залежить від розробленої системи заходів, то виникає необхідність формування відповідних довгострокових та короткострокових завдань. Для реалізації цієї мети в роботі для визначених стратегічних цілей сформульовано загальний комплекс заходів, необхідних для їх досягнення, в тому числі в межах клієнтської та фінансової підсистем ЗСП викоремлено напрямки зростання вхідних та оптимізації вихідних фінансових потоків банку (табл. 3.9).

Слід зазначити, що головне завдання стратегічного управління полягає у формуванні такої стратегії, яка з одного боку, була б найбільш простим та ефективним засобом досягнення поставлених стратегічних цілей, а з іншого – забезпечувала б конкурентоспроможність організації та сприяла покращенню її положення на ринку. Тому результати інтегральної оцінки складових ЗСП банку, на основі якої було визначено підсистеми, що потребують значної уваги з метою подальшого їх посилення, та оцінки типу поведінки методом SРАСЕ-аналізу, що характерний для банку на ринку, обумовлюють необхідність впровадження відповідних корегуючих заходів при розробці стратегічного плану для кожного з досліджуваних банків.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/39112.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.