У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методичні підходи до оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств

Важливість оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств торговельної галузі беззаперечна. По-перше, така оцінка допоможе керівництву підприємства відмовитися від неефективних факторів конкурентної боротьби на ринку. По-друге, шляхом вимірювання функціонування зазначеного механізму є більша вірогідність забезпечення стійкого ринкового становища торговельного підприємства та максимального задоволення потреб цільового ринку. По-третє, результати оцінювальної діяльності допоможуть апарату управління коригувати оперативні, тактичні та стратегічні плани функціонування торговельного підприємства і завдяки цьому досягати поставлених цілей з мінімальними витратами. 

Опубліковано достатньо наукових праць, присвячених питанням оцінки функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств (М. Ахматова, С. Бабенко, О. Березін, А. Войчак, І. Лошенюк, І. Маркіна, А. Мазаракі, М. Окландер, В. Павлова, М. Портер, В. Суперсон, А. Юданов та інші), але незважаючи на це, процес модифікації та створення нових методів оцінки зазначеної категорії продовжується.

В загальній теорії ефективної конкуренції існує два підходи до визначення критеріїв оцінки конкурентоспроможності: структурний та функціональний.

Згідно структурному підходу, стан конкурентоспроможності підприємства оцінюється, виходячи з рівня монополізації галузі, тобто концентрації виробництва і капіталу та вхідних бар‘єрів на певний галузевий ринок. Основними перешкодами на шляху нових конкурентів, як відомо, є: економічність великомасштабного виробництва, ступінь диференціації продукції, абсолютні переваги у витратах підприємств, існуючих в даній галузі, розмір капіталу, що необхідний для організації ефективного виробництва чи торговельної діяльності.

Отже, виходячи із структурного підходу розуміння організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю, можливості будь-якого підприємства щодо набуття бажаного іміджу залежать не стільки від внутрішніх факторів діяльності, скільки від ринкових особливостей, що склалися у певній галузі.

Оцінюючи організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств, з точки зору функціонального підходу, головними оціночними факторами виступають економічні показники їх діяльності. Функціональний підхід дає змогу оцінити стан конкурентоспроможності всієї галузі, спираючись на аналіз господарсько-фінансової діяльності кожного підприємства, що функціонує в ній.

Таким чином, структурний підхід визначає зовнішні конкурентні переваги торговельних підприємств, а функціональний підхід, відповідно, − внутрішні.

Оцінка функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю є одним з вагомих показників, що відображає ринковий стан торговельного підприємства, як господарюючого суб’єкта, визначає перспективи його подальшого розвитку і можливості досягнення стратегічних цілей та завдань. Вдосконалення функціонування вищеозначеного механізму на підставі різних методичних підходів може розглядатися і як одна із стратегічних цілей (завдань) підприємства.

На нашу думку, оцінка функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю конкретного торговельного підприємства передбачає проведення наступних видів робіт (рис.1.4).

Перший етап − визначення кола підприємств-конкурентів.

Як вже було зазначено, конкурентоспроможність торговельного підприємства є показником порівняльним, виходячи з цього, вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння умов, ресурсів та результатів діяльності конкретного торговельного підприємства з певною групою підприємств, що визнані його конкурентами.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/183246.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.