У нас уже 18757 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Фінансове планування як чинник забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства

За допомогою фінансового планування можуть вирішуватись не тільки оперативні, але і стратегічні питання, такі як визначення обсягів та структури фінансових ресурсів, необхідних для стратегічного розвитку підприємства, забезпечення поточної господарської діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами, узгодження стратегічних і оперативних планів із наявними фінансовими ресурсами, виявлення внутрішніх резервів зростання прибутковості, здійснення контролю за фінансовим станом підприємства тощо.
Р. Брейлі та С. Майєрс фінансове планування представляють як процес, що складається з аналізу інвестиційних можливостей і можливостей фінансування, якими володіє підприємство; прогнозування наслідків поточних рішень для запобігання несподіванок та розуміння зв’язку між поточними і майбутніми рішеннями; обґрунтування обраного варіанту з ряду можливих; оцінки результатів, досягнутих підприємством, в порівнянні з цілями, що представлені в фінансовому плані [38].
За думкою С. Росса, Д. Вестерфілда, Б.Джордана фінансове планування є засобом систематичного обмірковування майбутнього та завчасної підготовки до виникнення проблем. Фінансове планування встановлює директиви для зміни і росту підприємства, тобто фінансове планування формулює спосіб досягнення фінансових цілей [196].
Ф. Лі Ченг та Д.І. Фіннерті під фінансовим плануванням розуміють процес аналізу дивідендної, фінансової та інвестиційної політики, прогнозування їх результатів, вплив цих результатів на економічне оточення корпорації та прийняття рішення про допустимий рівень ризику та виборі проектів [240]. 
 Фактично фінансове планування визначає способи досягнення стратегічних і тактичних цілей фірми, цілей ведення бізнесу. Взаємозв’язок між різними цілями і аспектами функціонування підприємства можна визначити у процесі фінансового планування, яке виступає інструментом перевірки здійсненності планів і цілей різних аспектів ведення бізнесу, а також інших сфер її діяльності.
Вітчизняні автори виходять з того, що фінансове планування представляє собою процес розроблення системи фінансових планів і планових показників щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності в очікуваному періоді [13, 14, 57, 109,110, 115, 142, 181].
Узагальнені підходи до визначення сутності фінансового планування представлені у додатку В. 
Виходячи із наведених визначень зрозуміло, автори по-різному підходять до визначення сутності фінансового планування. Зокрема, фінансове планування визначається як певний управлінський процес, що обумовлений кількісними і якісними параметрами механізму реалізації запланованих показників. З іншої сторони це певний план, що подається у вигляді балансу доходів та витрат, або капіталу та активів як напрямів його вкладення. 
Фінансове планування відіграє важливу роль у забезпеченні життєздатності підприємства в умовах конкурентної боротьби і отриманні фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Узагальнення позицій науковців на основні завдання, дозволило сформулювати їх перелік [8, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 36, 38, 39, 40, 43, 114 207, 205]:
-              мобілізація резервів росту прибутку за рахунок більш раціонального використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
-              гарантія виконання фінансових зобов’язань підприємства перед бюджетом, постачальниками матеріальних ресурсів, банківськими установами та іншими кредиторами;
-              забезпечення відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування та оптимізація їх структури;
-              моніторинг ліквідності підприємства, в тому числі його кредитоспроможності як позичальника;
-              контроль бюджетно-кошторисних та фінансово-інвестиційних показників підприємства;
-              врегулювання інтересів власників, акціонерів та інших зацікавлених сторін.
Більшість зарубіжних авторів горизонт фінансового планування поділяють на довгостроковий та короткостроковий [36, 38, 39, 40, 43, 114], інші на три горизонти, включаючи середньостроковий [8, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 207, 205]. Відповідно фінансове планування включає: фінансове прогнозування, стратегічне фінансове планування, поточне фінансове планування, бюджетування, оперативне фінансове планування [8, 23, 38, 39, 40, 57, 115].
Фінансове прогнозування представляє собою процес дослідження та розробки ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства, альтернатив реалізації фінансових стратегій, які забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в майбутньому.
Стратегічне фінансове планування представляє собою процес розробки довгострокових фінансових планів підприємства, спрямованих на досягнення відповідності між стратегічними фінансовими цілями, внутрішнім фінансовим потенціалом та зовнішнім середовищем. Таким чином, метою стратегічного фінансового планування є визначення перспектив розвитку підприємства протягом досить довгострокового періоду, яке має забезпечити бажаний і необхідний рівень загальних фінансових показників.
В сучасних складних умовах функціонування більшість підприємств харчової промисловості обмежені в можливостях стратегічного розвитку внаслідок існуючих обмежень саме фінансових ресурсів, що формуються за рахунок власних чи позикових джерел фінансування.

 

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/38576.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.