У нас уже 18757 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Визначення фінансового рівня розвитку на основі таксономічного методу багатомірного аналізу

Для визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства, підвищення його фінансового стану важливе значення має визначення фінансового рівня розвитку підприємства, що буде характеризувати фінансовий стан підприємства, за допомогою одного показника. Оскільки показників, що використовуються для оцінки фінансового стану, декілька десятків, це значно ускладнює дослідження. Доцільним в даному випадку є використання багатомірного порівняльного аналізу, що об’єднує цілий ряд різноманітних методів, які призначені для виявлення закономірностей в статистичній сукупності, одиниці яких описуються відносно багаточисленним набором ознак. Найбільш широке розповсюдження при проведення порівняльного багатомірного аналізу знайшли таксономічні методи [180, 200, 220].

Назва таксономічних методів походить від двох грецьких слів: таксис (що означає розташування, порядок) і номос (закон, правило, принцип). Таким чином, таксономія – це наука про правила упорядкування та класифікації [180]. Основним поняттям, що використовується в таксономічних методах, є так звана «таксономічна відстань». Вона характеризує відстань між точками багатомірного простору, що вираховується за правилами аналітичної геометрії. Розмірність простору визначається числом ознак, що характеризують одиниці досліджуваної сукупності. Таким чином, таксономічна відстань вираховується між точками одиницями або точками-ознаками, що розташовані у багатомірному просторі. Розраховані відстані дозволяють визначити положення кожної точки  відносно інших точок і, відповідно, визначити місце цієї точки у всій сукупності, що робить можливим їх упорядкування та класифікацію [180].

Одним із першим методів дослідження багатомірних об’єктів був запропонований З. Хельвигом таксономічний показник рівня розвитку, який представляє собою синтетичну величину, що утворена із усіх ознак, які характеризують досліджувану сукупність [180].

Таксономічний показник рівня розвитку може використовуватись не тільки в дослідженнях, що відносяться до сукупності статистичних одиниць, але і при аналізі властивостей однієї одиниці дослідження. В цьому випадку властивості одиниці характеризуються значеннями ознак, заданими у вигляді часових рядів. Така постановка питання дає змогу отримати узагальнену картину змін, що відбуваються в досліджуваному наборі ознак за визначений проміжок часу. Таким чином, таксономічний показник розвитку  представляє напрям та масштаб змін, що відбуваються у розвитку досліджуваних статистичних одиниць.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/38576.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.