У нас уже 19133 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Організаційно-методичні засади освіти дорослих у народних університетах ФРН

Як було зазначено вище, сучасні народні університети у ФРН є громадськими закладами неформальної освіти для усіх, оскільки саме тут реалізується право на освіту як обов’язкової передумови розвитку особистості та її участі у суспільному житті.

Завдяки широкому спектру пропозицій, інноваційним проектам, зв’язкам з іншими громадянськими організаціями вони збагачують місцеве освітнє середовище, сприяють зростанню потенціалу регіону й таким чином, є частиною системи громадських послуг. Освіта у народних університетах передбачає культурне, соціальне, економічне та політичне навчання, розвиток загальних та професійних компетентностей й у такий спосіб охоплює більше, ніж життєву здібність та здатність до навчання, набуття знань. Вона включає засвоєння особистістю загально прийнятих настанов та форм поведінки в соціумі.

Щорічно кількість учасників навчальних курсів у народних університетах ФРН нараховує понад 10 млн. осіб. Освітні послуги для дорослих у таких школах надаються з урахуванням індивідуальних потреб у навчанні, наближеність до місця навчання також відіграє важливу роль.

У народних університетах Німеччини провідні позиції посідають неформальна та інформальна освіта, що тісно взаємопов’язані між собою. Навчання загалом спрямоване на неформальне набуття компетентностей, відзначається широким спектром навчальних пропозицій, різноманітністю тематики, форм навчальних заходів та уможливлює взаємодію та тісну співпрацю з іншими навчально-культурними інституціями для дорослих людей.

У теорію навчального процесу в народному університеті покладені учення про навчання Й. Песталоцці (J. Pestalozzi) (навчання з розумом, серцем й дією), живе навчання за Р. Кон (R. Kon) (постійне задіяння інтелекту, духовного та фізичного, мислення, відчуттів і дії ). Дослідження розумової діяльності підтверджує вчення Й.-Х. Песталоцці й Р. Кон, що людина в поважному віці навчається тоді, коли процес навчання приносить їй радість, задовольняє допитливість, захоплює й дає можливість творити [163].

Навчання можна визначити як одне з ключових понять для процесів, які протікають в організмі, коли через особистий досвід відбуваються зміни в поведінці. Навчання відбувається тоді, коли знання як активний процес в пам’яті зберігається, відновлюється й поповнюється. Суттєвим аспектом навчання у народних університетах є трансфер й використання вивченого в нових ситуаціях. У такому контексті навчання отримує ще одну дефініцію – розвиватися/рости духовно (sich bilden), що означає розширення знань, умінь і навичок для подолання життєвих ситуацій. На основі недостатнього інстинктивного обміну людина змушена пристосовуватись до постійно змінюваних умов життя, щоб залишатись життєздатною. Не дивлячись на те, що доросла людина щоденно навчається з досвіду (інформальне навчання), з огляду на постійно поновлювані процеси перетворення вона потребує інституційної допомоги, поради, консультації в навчанні та соціальної можливості скористатись нею.

Особливістю народного університету є навчання в групі, де обмін знаннями й досвідом слугує комплексному підходу до навчання і є основою організації навчального процесу. Те, що індивід зрештою вивчає «для себе» є лише умовно планованим і керованим. У подальшій освіті отримуваній в народному університеті поняття «навчання» розкривається в різноманітних зв’язках і значеннях. Оскільки відвідування освітніх заходів є мотивованим, необхідно ураховувати навчальний досвід, навчальні передумови та очікувань від навчання кожного слухача.

Отже, діяльність сучасних народних університетів Німеччини спрямована передусім на три аспекти освіти дорослих:

1)  відновлювальне навчання – задля поновлення втрачених знань; (шкільної програми, загальної та професійної освіти, іноземних мов);

2)  розвиток та закріплення існуючих навичок та компетенцій (зокрема, медіа та мовні навички, комунікабельність, здатність до навчання, соціальні навички);

3)  подолання особистих викликів, професійних та соціально-життєвих ситуацій.

Вищі народні школи у Німеччині входять до складу місцевих навчальних центрів для дорослих, що фінансуються за державний кошт і внесків самих учасників. Вони є децентралізованими й надають дорослим громадянам Німеччини достатньо широкі пропозиції у сфері додаткової освіти: від професійно-орієнтованих програм до курсів культурної, політичної тематики й дозвіллєвих заходів.

Слід зазначити, програми народних університетів є різноманітними, але не довільними. Учасники можуть розраховувати на серйозність пропозицій і таких фахових предметів, в яких питання буття, філософські питання, психологічні аспекти та теми здоров’я відіграють важливу роль [198]. Зокрема, навчальні програми, що пропонуються стосуються мови; початкової освіти; професійного навчання; професійного розвитку;культурної освіти;екологічної освіти;санітарної просвіти та ін. [188]. Окрім цього навчання може відбуватися за такою тематикою: техніка навчання, суспільно-політичне право; педагогіка-психологія-філософія-релігія; література-мистецтво-музика; математика-природничі науки-техніка; економічно-комерційна практика; іноземні мови; ведення домашнього господарства; фізкультура та здоровий спосіб життя; організація дозвілля; надолуження прогалин шкільної освіти.

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39792.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.