У нас уже 27445 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Критерії, показники та рівні професійної майстерності викладачів графічного дизайну

Розробка системи критеріїв професійної майстерності викладачів графічного дизайну вимагає врахування наступних моментів.

По-перше, критерії розвитку професійної майстерності ґрунтуються на оптимальній професійній діяльності, коли досягається найвищий рівень громадянськості, відповідальності, гуманізму в ставленні до студентів.

По-друге, виходячи з того, що процес розвитку професійної майстерності викладачів графічного дизайну є тривалим, що продовжується протягом усього життя, система критеріїв повинна враховувати динаміку цього розвитку. Тобто означені критерії мають надавати можливість визначити рівень професійної майстерності викладачів графічного дизайну на досліджуваний момент часу та відслідковувати її зміну на різних етапах професіоналізації, діагностуючи рівень розвитку особистості.

По-третє, система критеріїв має охоплювати всі складові професійної майстерності викладачів графічного дизайну.

У нашому дослідженні професійна майстерність викладачів графічного дизайну представлена сукупністю двох компонентів: педагогічна і дизайнерська майстерність, які ми беремо за основу. Відтак, методика діагностування складається з двох частин. У першій її частині подано показники для оцінки педагогічних, психологічних і загальних методичних результатів діяльності педагога вищої школи, а в другій – показники оцінки дизайнерських умінь викладача як предметника та результатів його творчої художньо-проектної праці. Відповідно до цього нами було сформульовано наступні критерії педагогічної майстерності: ціннісно-мотиваційний (ЦМ), компетентнісно-кваліфікаційний (КК), рефлексивно-операційний (РО), комунікативно-діяльнісний (КД); та критерії дизайнерської майстерності: художньо-естетичний (ХЕ), образно-композиційний (ОК), інформаційно-технологічний (ІТ), проектно-діяльнісний (ПД).

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/452283.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.