У нас уже 25209 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Удосконалення державної кадрової політики курортно-туристичного регіону

Формування регіональної кадрової політики як фактора організації ефективно діючої місцевої влади, оптимальності та результативності її функціонування є одним з головних питань державної кадрової і регіональної політики, завданням адміністративної реформи і внутрішньої політики держави взагалі. Регіональна кадрова політика стає важливим засобом розвитку місцевої влади і реалізації проблем демократизації суспільного життя. Адже у регіональній кадровій політиці збігаються різні аспекти державного впливу на всі сторони регіонів. Механізм реалізації - програми місцевого, регіонального та державного рівній. [136].

Щекин Г. В. виділяє наступні завдання регіональної кадрової політики:

– забезпечення населення регіону робочими місцями;

– задоволення галузевої потреби в кадрах;

– додаткові потреби в кадрах підприємств інфраструктури регіону;

– раціональний розподіл кадрів по сферах діяльності;

– забезпечення ефективності використання кадрів [237, с. 76].

На думку автора, їх перелік слід доповнити завданням по підвищенню рівня життя населення регіону.

Кадрова політика – система теоретичних знань, ідей, поглядів, принципів, відносин та організаційно-практичних заходів державних (приватних, суспільних) органів, яка спрямовується на встановлення цілей, завдань, характеру цієї політики, визначення форм і методів кадрової роботи, вимог до державних службовців (персоналу компаній, фірм, установ) в конкретно-історичних умовах розвитку країни. Наукова кадрова політика має об’єктивно обумовлений характер і не може формуватися довільно, в залежності від окремих керівників. Її успіх будується на знаннях про природу та соціальну обумовленість людських можливостей, їх реалізації в конкретному професійному середовищі [247, с. 37].

Кадрова політика в державі спрямована на забезпечення виробничої та невиробничої сфер висококваліфікованими кадрами в конкретних історичних умовах [7, с. 7-8].

Кадрова політика –  вирішальний напрямок організації суспільства [237] .

Об'єкти кадрової політики – людський потенціал, кадрова робота, інститути та механізми соціального партнерства [247, с. 115].

Кадрова політика може також розглядатися на різних рівнях: державному, регіональному, місцевому.

Державна кадрова політика – це стратегія держави з формування й раціонального використання кадрового потенціалу суспільства [173].

Механізм реалізації державної кадрової політики – комплекс правових норм, принципів, засобів, що забезпечують раціональний добір, підготовку, використання та розвиток людського потенціалу у різних сферах діяльності [173].

Державна кадрова політика розробляється і реалізується на державному і регіональному рівні. Через законодавство, систему підготовки кадрів, державний контроль вона діє також на кадрову політику муніципалітетів і трудових організацій. Таким чином, державній кадровій політиці відводиться провідна роль в системі управління трудовими ресурсами держави.

Головна мета державної кадрової політики є прогнозування та програмування кадрового забезпечення, визначення стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів, всіх трудових ресурсів України для реалізації національних інтересів із врахуванням існуючих потреб економіки, розвитку регіонів та світових тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності держави на міжнародній арені; створення умов для забезпечення реалізації права громадян на працю, відпочинок та соціальний захист, закріплені Конституцією України [247, с. 37].

Основна мета державної кадрової політики в регіонах – забезпечити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства та інші установи і організації, що знаходяться в регіоні, високопрофесійними, законослухняними, ініціативними, патріотично налаштованими управлінськими кадрами нового типу, здатними взяти на себе відповідальність і успішно вирішувати назрілі загальнодержавні і регіональні проблеми [136].

Регіональна кадрова політика – це специфічна форма поєднання галузевого та територіального управління, основними завданнями якого є забезпечення населення регіону робочими місцями, задоволення галузевої потреби в кадрах, додаткової потреби в кадрах підприємств інфраструктури регіону, раціональний розподіл кадрів за сферами діяльності та галузями, забезпечення високої ефективності їх використання на підприємствах і в організаціях регіону [237]. У цьому зв'язку винятково важливою проблемою регіональної і галузевої кадрової політики є вдосконалення методів визначення оптимальної потреби в кадрах відповідного рівня кваліфікації в регіоні й за окремими галузями [237].

Особливість кадрової політики на регіональному рівні полягає в тому, що регіональна влада не може безпосередньо формувати або чинити вплив на кадрову політику підприємств, але, зобов'язана створювати умови для їх ефективного функціонування. Завдання регіональної влади полягає в створенні правових, нормативних, економічних і соціальних умов для розвитку кадрових ресурсів [40].

Така недооцінка повинна була б перевести проблему міжрегіональної інтеграції в площину узгодження інтересів між самими регіонами, проте в реальній дійсності цього не відбувається, оскільки в практичній регіональній політиці питаннями інтеграції займаються не тільки самі регіони, але й держава.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/38253.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.