У нас уже 22622 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Особливості призначення окремих видів судових експертиз

Розслідування нецільового використання бюджетних коштів, з огляду на специфіку предмета злочинного посягання та способів учинення злочину, потребує широкого використання спеціальних знань.

Проблеми ефективності досудового розслідування цих злочинів та інших протиправних діянь, пов’язаних з нецільовим використанням фінансових ресурсів, доволі часто полягають у незалученні або недостатньому залученні спеціалістів до проведення слідчих (розшукових) дій, використанні їх фахових знань, ігноруванні новітніх криміналістичних розробок і рекомендацій, недооцінюванні можливостей взаємодії між різними підрозділами МВС, прокуратури, ДФІ, експертними установами. Незнання чи недостатнє знання практичними працівниками правоохоронних органів переваг використання спеціальних знань, процедури залучення спеціалістів призводить до негативних наслідків. Завдяки залученню спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку, кредитування, фінансового інвестування, оподаткування слідчий, оперативний працівник мають можливість одержати консультації щодо правильності оформлення кредитних операцій, ведення розрахунків, достовірності відображення інформації у первинних і зведених документах, встановити розмір завданої шкоди. Формами використання спеціальних знань можуть бути надання консультацій усно або письмово, участь у слідчих діях та оперативно-розшукових заходах, проведення ревізій та експертиз [96].

Особливо важливе значення має призначення та проведення окремих судових експертиз, які мають важливе значення в доказуванні обставин вчинення зазначених видів кримінальних правопорушень. Як слушно зауважує Р. Л. Степанюк, важливу роль у доказуванні обставин вчинення порушень бюджетного законодавства відіграють судово-економічні експертизи, зокрема дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності та економіки підприємства [129, с. 522; 186, с. 290].

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних  знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини кримінального провадження [148].

Експертизу проводить експерт за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. При цьому не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права [92; 93].

Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право, відповідно до Закону України «Про судову експертизу», на проведення експертизи і якій доручено проведення дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та надання висновку з питань, що виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань. Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого.

Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об’єктів дослідження; 4) викладати у висновку експертизи виявлені під час її проведення відомості, що мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання; 5) ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні; 6) одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, котра залучена як експерт; 7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; 8) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про судову експертизу».

Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Експерт може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків. Заява про відмову має бути вмотивованою.

Водночас експерт зобов’язаний: 1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його; 2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту; 3) забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта; 4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про перебіг проведення експертизи та її результати; 5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/37615.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.