У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Критеріальний підхід до формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов

Визначення рівнів сформованості професійної компетентності в майбутніх учителів неможливе без виявлення критеріїв оцінки професійної компетентності та встановлення показників.

         Як відомо, критерій  є ознакою, на основі якої проводиться оцінка або класифікація чого-небудь. Отже, критеріями педагогічної компетентності є такі її розпізнавальні ознаки, на основі яких оцінюється міра її сформованості. А це значить, що критерії професійної компетентності вчителя повинні відповідати її компонентам.

         Критерії педагогічної компетентності відображають її суттєві характеристики і є достатніми для визначення сформованості означеного інтегрального утворення, для чого були виявлені їхні ознаки, визначені показники, наведені в таблиці 2.1 (див. табл. 2.1).

       При виокремленні першого критерію – процесуально-змістового – ми виходили з того, що компетентний учитель має бути підготовлений до педагогічної діяльності як теоретично, так і практично. Випускник педагогічного вищого закладу освіти повинен володіти знаннями фундаментальних ідей, принципів і теорії базової науки. Він також має бути обізнаним з сучасними цілями й завданнями освіти  зі свого предмета. Йому необхідні знання базисного навчального плану й можливостей інтеграції змісту предмета   з   суміжними  дисциплінами.   У   вчителя   іноземних   мов має бути

 

Таблиця 2.1

             Критеріальний  підхід до  діагностики сформованості  професійної   

компетентності в студентів

КРИТЕРІЇ

ПОКАЗНИКИ

Процесуально- змістовий

 

 • знання (методологічні, загальнотеоретичні, спеціальні), вміння, навички;
 • оволодіння основами педагогічних технологій;
 • використання прийомів педагогічного  

     менеджменту

Суспільно-громадянський

 • громадянська відповідальність;
 • розуміння значущості педагогічної діяльності;
 • суспільна активність

Культурологічний

 • усвідомлення себе носієм національних цінностей;
 • толерантність, повага до мови, релігії, культури різних націй;
 • планетарне мислення.

Регулятивно-оцінний

 • мотивація досягнення компетентності;
 • рівень професійної самосвідомості;
 • емоційна гнучкість

Професійно-особистісний

 • гуманістичність;
 • мобільність;
 • комунікативність.

 

сформована іншомовна комунікативна   компетенція,   до   складу   якої входять   мовна,    мовленнєва   та   соціокультурна   компетенції.   Крім  того, вчитель повинен володіти сучасними психолого-педагогічними концепціями навчання та виховання.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/521282.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.