У нас уже 86097 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Результати діагностичного експерименту

Метою діагностичного експерименту було визначення вихідних рівнів сформованості професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.

         Використання широкого спектру  методик діагностики формування професійної компетентності в студентів та процедура їх виконання детально розглянуті в п. 2.2.1. У цьому розділі ми представляємо одержані дані з кожного критерію професійної компетентності, що діагностувався. Для рішення цього завдання було проведено вісім діагностичних зрізів, які проводилися наприкінці четвертого семестру (після першої педагогічної практики), а також у кінці кожного наступного семестру.

         На початку діагностичного експерименту для визначення рангової ваги компонентів професійної компетентності проводилося анкетування вчителів середніх шкіл та студентів-випускників, в якому взяли участь 96 чоловік. Їм було запропоновано проранжувати по мірі значущості компоненти професійної компетентності (Додаток Ж). Попередньо проводилась бесіда, де наводилось визначення цього інтегрального утворення та його структурних одиниць.

       Вчителі з педагогічним стажем більше 10 років поставили на перше місце когнітивно-технологічний компонент професійної компетентності вчителя; другу позицію займає аутопсихологічний, третю – персональний, четверту та п’яту – відповідно полікультурний та соціальний компоненти означеної компетентності. Студенти педагогічних  вищих закладів освіти також вважають когнітивно-технологічний компонент професійної компетентності найголовнішим для вчителя. На друге місце вони ставлять персональний, на третє – полікультурний компоненти. На думку студентів, соціальний і аутопсихологічний компоненти професійної компетентності вчителя  посідають відповідно четверту та п’яту позиції.

  Для визначення розуміння вчителями та студентами понятійного апарата, а також суті та значення професійної компетентності для вчителя  респондентам також було запропоновано відповісти на такі питання:

  1. Як Ви розумієте значення терміна “професійна компетентність вчителя”?
  2. Чим, на Вашу думку, відрізняються поняття “професійна компетентність”, “професіоналізм”, “професійна майстерність”, “готовність до педагогічної діяльності”?
  3. З яких, на Вашу думку, компонентів складається професійна компетентність сучасного вчителя?
  4. Ваше ставлення до професійної компетентності вчителя?
  5. Яку роль, на Вашу думку, відіграє професійна компетентність у формуванні майбутнього вчителя? У чому її значення?
  6. За якими конкретними ознаками вона, на Ваш погляд, проявляється?
  7. Формуванню яких з вищеназваних компонентів професійної компетентності Ви вважаєте за необхідне приділяти більше уваги?
  8. Чи вважаєте Ви себе професійно компетентним фахівцем?

     Слід зазначити, що респонденти-студенти неоднозначно розуміли запитання, більшість з них не змогла відповісти на ті, що були пов’язані з термінологією; в них виникали труднощі при  визначенні складових професійної компетентності вчителя, а також її суті. Що ж стосується вчителів, то тут також спостерігалися значні труднощі при формуванні визначень; відповіді мали дещо спрощений характер, хоча в них відчувався досвід роботи та сформовані поняття про професію вчителя й вимоги до неї. Отже, практично всі вважали професійну компетентність вчителя необхідною умовою для кваліфікованого здійснення педагогічної діяльності.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/521282.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.