У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стан дослідження проблематики правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом

Апріорі будь-яке нове дослідження повинно опиратися на дослідження та здобутки попередників щодо регулювання: а) правовідносин у сфері перевезень загалом; б) правовідносин у сфері перевезення вантажів; в) перевезень вантажів автомобільним транспортом. З одного боку, це визнання їхніх заслуг і прояв толерантності, обізнаності (ерудиції) науковця, а з другого – об’єктивно зумовлена вимога для наукових досліджень. Навіть напрям цього дослідження збігся із темою А. В. Яновицької (позиція 380) [169], що слугувало підставою для його уточнення.

Варто зазначити, що вже за роки незалежності в Україні виконано низку досить цікавих монографічних досліджень договорів перевезення вантажів. Спочатку це було спричинено намаганням виробити національну доктрину розвитку цивільного права (синдром прояву незалежності), потім – появою Закону України «Про транспорт» [195] від 10 листопада 1994 р., яким було визначено загальні основи господарювання у сфері транспорту: їх економічні відносини засновані на принципах взаємної вигоди, рівної та повної відповідальності; підставою виникнення є державні контракти та договори на перевезення пасажирів та вантажів з урахуванням економічної ефективності та можливостей транспорту. Не випадково, що транспортні зобов’язання із перевезень вантажів стали активно досліджуватися вітчизняними науковцями та практиками і обґрунтувати їх правову форму. Наразі йдеться про інтегративний напрям розвитку приватного права та щодо об’єкта дослідження, про уніфікацію його правового регулювання зокрема.

У темпоральному аспекті заслуговують уваги дослідження: Є. Д. Стрельцової стосовно договору морського перевезення вантажу (порівняльний аспект), у якій вона підтримала версію російських дослідників про перехідний підрядно-послуговий тип договорів [243, с. 5], що також частково проведено Г. В. Самойленком стосовно договору перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні [212, с. 6]. Вони задіяли новітній арсенал підходів до регулювання цивільно-правових відносин, який було напрацьовано в ході роботи над проектом ЦК України.

Цікавими є напрацювання І. О. Безлюдько про договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України [10], Т. О. Колянковської стосовно правового регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні [97], О. В. Літвинової договорів страхування, що пов’язані із залізничним перевезенням вантажів [130], особливо Розділ 1 роботи В. С. Ломаки щодо відповідальності сторін за невиконання та неналежне виконання обов’язків за договором перевезення вантажів залізницею [132]. Із зрозумілих причин, ми їх вихідні положення аналізувати не будемо.

Щодо автомобільних перевезень, то дослідження в цьому напрямі активізувались із прийняттям Закону України «Про автомобільний транспорт», у якому були закріплені загальні засади організації та експлуатації автомобільного транспорту. Поряд із ним досі зберігає свою дію САТ який давно морально та ідеологічно застарів і на практиці не використовується, оскільки низку його положень застосувати практично неможливо. Тому ми солідаризуємося із ініціаторами його скасування. Так, навряд чи наразі виправданим є п. 28 САТ УРСР, що перевезення автомобільним транспортом в УРСР здійснюється за планами, що складаються на основі планів виробництва, капітального будівництва, закупок сільськогосподарських продуктів, матеріально-технічного постачання і товарообігу і  обґрунтовуються відповідними розрахунками.

Його недоліки частково були усунуті Правилами. Проте значна їх частина також застаріла. Саме тому ми не беремо до уваги дослідження радянської доби розвитку науки цивільного права та доктрини перевезень автомобільним транспортом. Це стосується праць: Р. Ш. Цинцадзе [277] та В. П. Дуюн [73], які у свій час відіграли прогресивну роль у становленні доктрини перевезень. Також щодо перевезень автомобільним транспортом, то в 1974 році була опублікована монографія О. О. Карлова «Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом» [92], а 1976 року захищена подібна за спрямуванням дисертація М. Р. Наапетяном [156].

Щодо монографічних досліджень, які виконані на основі ринкового підходу, то особливої уваги заслуговує праця Л. Я. Свистун «Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом», у якій основним здобутком є аналіз системи договорів, на підставі яких здійснюється перевезення вантажів автомобільним транспортом, визначення специфічних особливостей та розмежування за основними правовими критеріями таких договорів: договору перевезення конкретного вантажу як оплатного та консенсуального, річного (довгострокового) договору як безоплатного та консенсуального та договору перевезення конкретного вантажу, що укладається на підставі річного як оплатного та реального» [214, с. 5]. Дослідниця вказала на істотні умови кожного з договорів, що договір перевезення конкретного вантажу автомобільним транспортом, укладений на підставі річного договору та договір перевезення вантажу разового характеру розрізняються як за змістом, так і за порядком оформлення договірних відносин. Товарно-транспортна накладна є достатньою письмовою формою для договору перевезення конкретного вантажу, укладеного на підставі річного договору, оскільки  всі умови такого договору в ній визначені [214, с. 6]. Не вдаючись у критику наведеного з огляду на його цінність, зауважимо, що ці положення вже були описані в навчальній літературі, а саме в підручниках за ред. професорів О. О. Красавчикова, О. А. Пушкіна, В. П. Маслова та особливо праці Є. Л. Шварца.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/37968.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.