У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ДОСТУПНОЇ І ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА БАЗОВОМУ РІВНІ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В умовах нових викликів для громадського здоров’я, глобальної економічної кризи та обмеженості ресурсів у сфері охорони здоров’я, удосконалення державного регулювання організації надання доступної і якісної медичної допомоги населенню набуває особливої актуальності. Останнім часом розроблено значну кількість нормативно-правових актів та опубліковано наукові праці щодо поліпшення доступності якісної медичної допомоги населенню. Разом з тим, в Україні ще недостатньо досліджені питання комплексного підходу до державного регулювання організації надання доступної і якісної медичної допомоги населенню. Важливим напрямком у полі наукових розвідок також є аналіз світового досвіду державного регулювання доступності якісної медичної допомоги всім верствам населення та його адаптації до вітчизняних умов. Для України забезпечення доступності якісної медичної допомоги може стати одним із важливих критеріїв, від якого залежить її входження в когорту розвинених країн.

         Незважаючи на вищевикладене, дослідженню причин низького рівня ефективності механізмів державного регулювання забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні приділяється недостатньо уваги. На нашу думку, така позиція є невірною і тому, в-першу чергу, слід зрозуміти причини недосконалості організації надання доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні, об’єктивні передумови такого стану речей, та вирішити наступні завдання дисертаційного дослідження:

- дослідити інституційні засади розвитку організаційної підсистеми   механізму державного регулювання забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню й здійснити аналіз стану ресурсного забезпечення організації надання медичної допомоги населенню на базовому рівні, що дозволить окреслити причинне поле проблем у даній сфері для підтвердження необхідності вдосконалення діючих механізмів державного регулювання надання населенню медичної допомоги на базовому рівні за визначеними пріоритетними напрямами та організаційними формами;

         - проаналізувати зарубіжний досвід державного регулювання організації надання населенню доступної і якісної медичної допомоги та обґрунтувати доцільність імплементації його елементів у вітчизняну систему державного регулювання.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/85539.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.