У нас уже 70356 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Підстави виникнення права попереднього користувача та права післякористування у сфері інтелектуальної власності

Однією із особливих підстав виникнення права на використання окремих об’єктів інтелектуальної власності є реалізація права попереднього користувача.  

Необхідність появи права попереднього користувача обумовлена тим, що внаслідок інтелектуальної діяльності різних творців практично одночасно можуть з’являтись тотожні об’єкти права інтелектуальної власності. Після створення об’єкту промислової власності одні винахідники або їх правонаступники (замовники, роботодавці та ін.) проводять реєстрацію таких об’єктів, тоді як інші приймають заходи для їх випробування, запровадження у виробництво тощо. Внаслідок цього виникає ситуація, при якій з однієї сторони кожний із суб’єктів має право на використання об’єктів промислової власності, з іншої – лише один із них, а саме патентовласник, буде наділений виключними майновими правами інтелектуальної власності. Власник патенту отримує право на використання об’єкту промислової власності, а також виключні права надавати дозвіл та забороняти використання запатентованих об’єктів. За умови відсутності права попереднього користувача, добросовісний винахідник або його правонаступники опинились би у вкрай невигідному становищі. Власник патенту міг би заборонити їм будь-яке подальше використання об’єкту промислової власності та відмовитись видавати ліцензію, що могло б завдати суттєвої шкоди. Адже процес розроблення винаходу та корисної моделі, а також здійснення підготовки до їх використання може бути доволі витратним як за часом, так і фінансово.    Право попереднього користувача за умов, визначених у законі, надає добросовісним винахідникам (їх правонаступникам) можливість продовжити використання об’єкту промислової власності, незважаючи на отримання третьою особою патенту.  Тому право попереднього користувача є своєрідним балансом інтересів патентовласника та добросовісного користувача об’єктів промислової власності.

Право попереднього користувача є спеціально передбаченою законодавцем можливістю такої поведінки, яка за відсутності відповідної правової норми була б заборонена через наявність патенту. У кожному конкретному випадку право попереднього користування обмежує виключне право, яке випливає з патенту, на користь конкретної особи – попереднього користувача, є вилученням з патенту в об’ємі, визначуваному фактами, що існували на дату пріоритету [234].

Право попереднього користувача закріплено у ЦК України (ст. 470, ст. 480, ст. 500) [456], Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ч. 1 ст. 31) [351],  Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» (ч.1 ст. 22) [354], Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (ч.4 ст.17) [356].

Право попереднього користувача це право особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах  своєї діяльності, добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку  в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

Як зазначено в Оглядовому Листі Вищого Господарського Суду «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» від 14.02.2007 N 01-8/78 [359] необхідною передумовою  визнання права  попереднього користувача  промисловим  зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення  виробу  з використанням  всіх  його  суттєвих  ознак).  Право попереднього користувача  у суб’єкта  господарювання  може  бути  лише  в тому випадку,  коли він до дати подання до відповідної установи  заяви або, якщо  заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї  діяльності добросовісно використав в Україні  заявлений промисловий  зразок  чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право попереднього користування корисною моделлю виникає виключно за наявності умов, передбачених частиною першою статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [49, c.116].

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до господарського суду з позовом про заборону підприємцю виробництва товарів з використанням корисної моделі за деклараційним патентом України.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку щодо використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за відповідним патентом.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/37928.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.