У нас уже 70356 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Розвиток наукового підходу до побудови фінансового механізму регулювання платіжного балансу

Платіжний баланс має значний вплив на визначення характеру та структури зовнішньоекономічних зв’язків і ролі країни у світовому господарстві. Для України проблема врівноваження та уникнення подвійного дефіциту платіжного балансу особливо гостро постала в останні роки. Це пов’язано з низькою ефективністю використання зовнішніх кредитних ресурсів, зокрема МВФ, проблемами валютного регулювання та погіршенням експортного потенціалу вітчизняної продукції та інвестиційного клімату. Всі ці явища визначили важливість наукового підходу до удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу.

У науковому світі існує дискусія стосовно визначення пріоритетних напрямів регулювання платіжного балансу, а також причин виникнення дисбалансу, оскільки їх правильне визначення впливає на вибір характеру проведення грошово-кредитної, бюджетно-податкової, валютної, інвестиційної, інноваційної, боргової та зовнішньоторговельної політик держави.

Удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу передбачає реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу органів державної влади, суб’єктів господарювання та неурядових організацій щодо здійснення заходів з макроекономічної та фінансової стабільності, підвищення конкурентоспроможності української експортної продукції, покращення інвестиційного клімату та інноваційної діяльності. Необхідність офіційного закріплення пропозицій щодо регулювання платіжного балансу передбачає написання публічного документу з державної політики (концепції, policy paper), який визначає мету, основні завдання, пріоритети, державні рішення щодо регулювання платіжного балансу на період до 2020 р. (інституційні, законодавчі, фінансові), очікувані наслідки та ризики від їх впровадження. В основі механізму забезпечення є інструменти, заходи методи, заходи та пропозиції щодо проведення монетарної, бюджетно-податкової, митно-тарифної, валютної, промислової політик та взаємозв’язку інноваційно-інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності.

1. Важелі, що впливають на визначення пріоритетних напрямів удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу. Основними важелями, що впливають на інтенсифікацію руху капіталу, товарів та послуг, що впливають на сальдо платіжного балансу, слід вважати:

макроекономiчні індикатори: рiвень безробіття, обсяги промислової продукції, ВВП, рівень інфляції тощо;

податкове навантаження на бізнес, процес адміністрування податків та зборів;

валютне курсоутворення, а також відновлення золотoвалютних резервів;

конкурентоспроможність товарів та послуг;

людський капiтал, впровадження науково-технiчних розробок та інновацій;

участь у міжнародних органiзаціях, співпраця з іншими країнами;

рівень відкритості економіки, позиція у міжнародних рейтингах;

корупція, бюрократiя;

розвиток галузевої інфраструктури.

2. Мета, основні цілі, заходи та принципи удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу в Україні.

Головною метою удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу є визначення, обґрунтування і створення механiзмів реалізації нової полiтики підтримки платіжного балансу стосовно здійснення узгоджених змін в русi товарів, послуг та капіталу, спрямoваних на кардинальне зростання її впливу на експoртний потенціал України та інвестиційну привабливість шляхом створення відповідних умов покращення конкурентоспроможнoсті продукції та сприятливого інвестицiйного клімату. Очікуваним результатом є забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни шляхом формування збалансованого платіжного балансу з позитивним сальдо в середньостроковій перспективі.

Удосконалення фінансового механізму регулювання платіжного балансу передбачає побудову і реалізацію системи організаційно-економічного забезпечення фінансового механізму регулювання рахунку поточних операцій та визначення напрямів покращення рахунку операцій з капіталом та фінансового рахунку, що забезпечить раціональне використання капіталовкладення зовнішніх фінансових ресурсів та структурну перебудову промисловості.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/530872.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.