У нас уже 70339 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Концепція вдосконалення механізму фінансового планування суб’єктів малого підприємництва

Малий і середній бізнес в Україні за кількісними показниками можна  назвати «локомотивом» вітчизняної економіки, але якість його вартісних показників потребує покращення. Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок про те, що опубліковані роботи у сфері малого бізнесу таких авторів як В. В. Виговська [77, с. 5], С. В. Федоренко [78, с. 4], З. С. Варналій  [79, с. 69] та ін. зачіпають ключові проблеми розвитку малого підприємництва України та містять пропозиції деяких шляхів розвитку цього сектору економіки. Але перелік цих проблем та пропозицій не є вичерпаним і тому потребує подальшого дослідження. Аналізуючи діяльність малих підприємств, Ю. Долгоруков, О. Кужман розглядають зарубіжний досвід подібного розвитку та пропонують застосувати певні методи підтримки в Україні [80, с. 15]. В. Збарський та П. Канінський наводять аналіз роботи малих підприємств у сфері сільського господарства [81, с. 52].  В. Басарева  розглядає історію розвитку малого бізнесу та наводить теорії та моделі його еволюції, що дозволяє простежити наявні проблеми [82, с. 15].

У статті В. С. Домбровського  досліджуються існуючи підходи до визначення етапів життєвого циклу малого підприємства та аналізуються особливості фінансового забезпечення його діяльності, характерні для тієї чи іншої фази [83, c. 169]. Г. О. Пересадко зроблено висновок про необхідність впровадження програм підтримки малого підприємництва та відповідних заходів щодо поліпшення умов функціонування суб’єктів підприємницької діяльності [84, c. 187]. У статті В. О. Варфоломеєвої  викладено результати досліджень стосовно підходів до фінансування інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва, подано результати пошуку і порівняльного аналізу джерел і моделей фінансування інноваційної діяльності, розглянуто механізм і питання розвитку альтернативного фінансування [85, c. 9]. З. С. Каїрою, О. В. Івановою,  В. М. Авдєєвою запропоновано модель аналізу життєздатності підприємств малого інноваційного бізнесу [86, c. 67]. На основі узагальнення світового досвіду фінансового планування І. Л. Ожерельєва  перевірила і підтверджує гіпотезу про те, що основною проблемою для СМП є розробка і впровадження системи гнучкого фінансового планування [87, c. 7].

На розвиток малого підприємництва в Україні в першу чергу впливає формування державної політики. Процес формування державної політики та законодавчої бази у сфері малого бізнесу поділяють на три основні етапи [88].

Перший етап (1991–1995 рр.) обумовлений прийняттям Закону України «Про підприємництво» у 1991 р. [89] та прийняттям Програми державної підтримки підприємництва в Україні у 1993 р. [90]. Зазначений Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки. Також у даний період створюється правова база щодо розвитку конкурентного середовища. Всебічний розвиток підприємництва та малого бізнесу відноситься до першочергових завдань державної політики.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39042.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.