У нас уже 70356 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Інформаційне забезпечення фінансового планування суб’єктів малого підприємництва

В умовах постійно мінливого ринкового середовища для ухвалення ефективних управлінських рішень, підприємству, незалежно від розміру, форми власності, галузі і специфіки виробництва  (продукції, робіт або послуг), організаційної структури управління необхідно мати різного роду інформацію і уміти раціонально нею користуватися. Процедура вироблення стратегії підприємства базується на інформації про різні сторони діяльності суб’єкта малого бізнесу, з урахуванням впливу зовнішніх факторів. Враховуючи той факт, що рішення поставлених завдань здійснюється в умовах невизначеності, інформація має постійно поповнюватися і оновлюватися [135, c. 46]. Інформаційне забезпечення суб’єктів малого бізнесу включає різні види повідомлень, які входять у взаємодію один із одним, а їх сукупність  утворює систему, що сприяє здійсненню процесів управління на підприємстві [136, с. 110].

Інформаційні технології – це інструмент, що забезпечує можливість оперативного отримання звітної, фінансової і управлінської інформації, що дозволяє на основі усебічного аналізу різноманітних обставин приймати правильні рішення [137]. Базовими складовими інформаційних технологій є: технічне забезпечення для збору, передачі обробки, збереження і передачі даних; системне і прикладне програмне забезпечення; інформаційні послуги і телекомунікації. В умовах ринкових відносин, для задоволення інформаційних потреб  усіх зацікавлених сторін підприємство має надавати правдиву, впорядковану, реальну  інформацію про фактичні дані діяльності.

Важливу роль в забезпеченні відповідними даними внутрішніх і зовнішніх користувачів відіграє система інформаційного забезпечення фінансового планування,  яка представлена інформацією регулятивно-правового, нормативно-довідкового  характеру, несистемними даними, фінансовою і статистичною звітністю тощо.

До внутрішніх користувачів фінансової інформації відносять фінансових менеджерів, керівників і власників підприємства. Зовнішні користувачі – це потенційні інвестори, кредитори  та  інші зацікавлені особи.

Єдиним ланцюгом дій, що сприяє створенню оптимальної системи управління підприємств малого бізнесу і надає можливість конкретизувати її інструменти, в результаті яких використовуються ресурси для виробництва конкурентоздатної продукції, є бізнес-процеси суб’єктів господарювання.

Бізнес-процеси допомагають чітко визначити відповідальних за кожен етап виконання своєї функції, оптимізувати час кожного співробітника, який він витрачає на виконання своїх посадових обов’язків, тим самим збільшити прибутковість бізнесу підприємства. Через особливості СМП працівники малого підприємства можуть поєднувати управління декількома функціями бізнес-процесів.

Для ефективного ведення бізнесу необхідно розробити таку стратегію розвитку свого підприємства, яку було б спрямовано, з одного боку, на постійне поліпшення якості продукції і задоволення все зростаючих потреб покупців (споживачів), а  з іншої – на зниження витрат виробництва.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39042.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.