У нас уже 117291 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Сучасні потреби суспільства щодо розвитку організаційної взаємодії між суб’єктами спорту для всіх на місцевому рівні

Спорт для всіх, являючи собою самостійну відкриту динамічну соціальну систему, в свою чергу розглядається як складова системи вищого рівня - здорового способу життя (ЗСЖ) і повинна бути орієнтованою не лише на внутрішні критерії, але й на ті критерії, що визначаються вказаною системою вищого порядку. Тому виникає необхідність вивчення системи спорту для всіх в органічному взаємозв’язку з іншими компонентами здорового способу життя, в тому числі і на міжвідомчому рівні [63].

Ученими наголошується, що ЗСЖ виражає орієнтованість особи на зміцнення і розвиток особистого і суспільного здоров'я, реалізує найбільш ефективний спосіб профілактики захворювань — первинну профілактику, що запобігає їх виникненню, сприяє задоволенню життєво важливої потреби людини в руховій активності [7,25,40, 106,133].

Серед опрацьованих досліджень, в яких розкривається вплив рухової активності на здоров’я людини, в переважній більшості – це роботи вчених – медиків, педагогів та спеціалістів з фізичної культури та спорту, котрі вирішення проблем щодо удосконалення системи формування здорового способу життя покладають на такі сфери діяльності людини як фізична культура та спорт, медицина, освіта, державне і муніципальне управління та інші [2, 3, 13, 26, 47].

Аналіз концептуальних положень таких документів як Конституція України [91], Закон України "Про фізичну культуру і спорт" [77], «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту» [129], Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки [92], Закон України «Про освіту» [79], Концепція фізичного виховання в системі освіти України [93], Закон України “Про позашкільну освіту” [78], Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [76] та інші, також показує, що виконання основних завдань щодо збереження та зміцнення здоров’я населення України покладається саме на такі сфери діяльності суспільства як фізична культура і спорт, охорона здоров’я та освіта.

Провідними дослідниками цієї проблематики у сфері спортивної науки виступають В.К. Бальсевич, М.М. Булатова, П.А. Виноградов, М.В. Дутчак В.М. Платонов, А.В. Царик та інші.

Проблема впливу рухової активності на здоров'я людини, збереження здоров'я визначена в наукових роботах медичного та валеологічного спрямування таких вчених як М.М. Амосов, Г.Л. Апанасенко, І.В. Муравов, Е.Г. Буліч, В.П. Петленко, Л.П. Сущенко.

Соціально-педагогічні умови, фактори та технології формування активного ставлення дітей та молоді до фізичної культури та спорту в контексті здорового способу життя досліджуються в роботах таких українських фахівців теорії і практики фізичного виховання і спорту як Т.Ю. Круцевич, В.О. Сутула, В.М. Пристинський, О.І. Шиян, О.Д. Дубогай, Л.В. Волков.

Проблеми фізичного виховання з метою оздоровлення і формування культури здорового способу життя широко представлені в роботах таких вчених Західної Європи, Північної Америки та Японії як К.Купер, Р.С.Узйнберга, Д.Гоулда, Дж.К.Єндрюс, А.Джексон, Г.Морроу, Д.Хілл, Р.Дишман, А.Астчаб, Р.Бейли, І.Веллард, Д.Дейл, В.Диетс, Т.Хетчерг, К.Бочехан, Г.Патчиксон, Е.Даннінг, Р.Наул, К.Хардман І.Вуочі, К.Тайкука, Т.Накамура, та багато інших [66].

Серед авторів, що у своїх дослідженнях розкривають проблеми організації та управління системою спорту для всіх, а також шляхи їх вирішення на муніципальному рівні, слід відзначити Н.О. Верзіліну, В.І. Мудрика, М.О. Олійника, І.І. Приходька, В.А. Христоєва, Ю.П. Мічуду, С.І. Гуськова, А.С. Соколова, С.М. Литвиненко, А.А. Ісаєва, І.І. Переверзіна та ін.

Соціологічні аспекти дослідження проблем рухової активності, спорту та здоров'я вивчаються у роботах таких західних, російських та українських дослідників як Х.Едвардс, Дж.Голдстейн, М.Повак, Р.Вудс, Г.Стоун, С.Коллинз, К.Кіку, Д.Белл, Г.Леонард, Г.Сейдж, А. Вохл, Р.Гренау, Дж.Лей, С.Стивенсон, М.Холл, В.Нілова, В.Столяров, В.Литвиненко, Л.Стоянова, Г.Демченкова, О.Кириленко, Н.Цимбалюк, П.Артьомов, О.Філіпова, Л.Люта, М.Візитей, М.Туленков та інші [177, 178].

Необхідно зауважити, що соціологічні аспекти дослідження та аналіз проблем збереження здоров'я як засобами фізичної культури та спорту, так і іншими формами та методами оздоровлення людей є тим напрямом соціології в Україні, що тільки починає активно розвиватись. Соціологічні дослідження та аналіз рівня, стану та факторів здоров'я населення є у більшій мірі актуальними для української науки і суспільства, зважаючи на складну демографічну ситуацію в країні, важливість і необхідність позитивних змін у сфері захисту життя та здоров'я людей [88].

Аналіз проблем здорового способу життя, що висвітлюються представниками різних наукових напрямів, вказує на необхідність їх подальшого вивчення, узагальнення, систематизації та пошуку раціональних шляхів їх вирішення.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/82247.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.