У нас уже 117289 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз та узагальнення літературних джерел і документів

Аналіз науково-методичної літератури був спрямований на інтерпретацію отримуваного матеріалу для порівняння різних точок зору з досліджуваної тематики. Застосування цього методу дало можливість визначити сучасний стан проблеми, що вивчалась, уточнити понятійний апарат, сформулювати мету і завдання дослідження. Необхідність використання аналізу науково-методичної літератури, обумовлена тим, що зміст цієї інформації об’єктивно відображає предмет дослідження.

При вивченні діяльності суб’єктів системи спорту для всіх аналізувалися праці з організації і менеджменту фізичної культури, загальної теорії і методики фізичного виховання, основ здорового способу життя, державного управління, муніципального менеджменту, педагогіки, психології, соціології фізичної культури, економіки. Досліджувалася наукова і журнальна періодика, інформація, що міститься у глобальній мережі Інтернет.

В ході дослідження використовувались фонди Центральної наукової бібліотеки НАН України ім. В.Вернадського, наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бібліотеки НУФВСУ, інших навчальних закладів, особистих зібрань колег.

Вивчення літературних джерел, що відображають діяльність різних структур муніципального рівня, дозволило дати загальну характеристику системи організації рухової активності населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку на рівні муніципальних утворень. Проведений аналіз 209 джерел дав можливість оцінити сучасні форми організації рухової активності із врахуванням сучасних потреб сфери фізичної культури і спорту та суспільства в цілому.

Порівняльний аналіз і теоретична інтерпретація нормативних документів стали корисними для визначення: основних напрямів удосконалення організаційної взаємодії між суб’єктами, які сприяють залученню населення до спорту для всіх, багатьох інших важливих сторін організаційно-управлінської діяльності, місце об'єкта у системі соціально-економічних відносин, оцінки діяльності суб’єктів системи спорту для всіх, рівня розвитку сфери фізичної культури і спорту в цілому. В ході дослідження аналізу піддавалась офіційна документальна інформація місцевих органів влади, управлінь з питань фізичної культури і спорту місцевих адміністрацій, центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», громадських організацій, закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших структур, а також архівні матеріали.

Піддавались аналізу наступні види документів: постанови центральних, обласних та місцевих органів управління з питань фізичної культури і спорту, накази, розпорядження, звіти постійного і тимчасового зберігання місцевих органів управління, що характеризують зміст і результат роботи суб’єктів системи спорту для всіх. Вивчались нормативні документи, що регулюють їх діяльність, – положення, Закон України “Про позашкільну освіту”, Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр., Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та ін. На основі аналізу цих та інших нормативних документів прослідковувалися процеси, які у своїй сукупності характеризують діяльність суб’єктів системи спорту для всіх, сприяють підвищенню рівня залучення населення до рухової активності.

Для загальної характеристики діяльності суб’єктів системи спорту для всіх в Україні в цілому і зокрема на рівні окремих муніципальних утворень, вивчались документи офіційної державної статистики за останні періоди, оскільки ця інформація характеризується методичною строгістю збору і обробки первинних даних, доступністю для всебічного аналізу, можливістю точної обґрунтованості висновків, що отримуються під час її обробки, є державною звітністю. Достовірність і надійність отриманої інформації забезпечувалася дотриманням умов: всі документи були першоджерелами, документи носили офіційний характер, скріплені підписом керівників і офіційною печаткою.

Порівняльний аналіз і теоретична інтерпретація різних документальних джерел дозволили виявити і сформулювати закономірності виникнення нових явищ і процесів в діяльності суб’єктів системи спорту для всіх.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/82247.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.