У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Позашкільна освіта як інтегрована система наукових знань: педагогічний аспект

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта стає одним з головних факторів формування людського капіталу. При цьому для позашкільної освіти в Україні актуальним постає питання створення її цілісної теорії, що зумовлює необхідність системного вивчення позашкілля, визначення його понятійно-категоріального апарату, розробку сучасних теоретичних та практичних основ. Адже надійним фундаментом для плідного теоретичного осмислення позашкільної освіти виступають передусім її методологічні засади.

Проблемам теорії позашкільної освіти, її історико-педагогічному аналізові присвячено наукові праці багатьох українських та зарубіжних вчених. Їх педагогічні ідеї спрямовані на розкриття теорії та практики позашкільної освіти, визначення ефективних шляхів та методичних підходів щодо її здійснення. Слід зазначити, що до проблем позашкільної освіти як складової системи освіти і предмета дослідження звертаються учені різних галузей знань – педагоги, філософи, психологи, соціологи, економісти, фізіологи та ін. Значною мірою окреслено актуальні напрями пошуку в сучасній теорії позашкільної освіти, загалом освіти. Узагальнюючи ці напрями, до їх числа можна, зокрема, віднести: освіта як процес і результат взаємодії особистості з підсистемами культури; пріоритетні цінності, мета і норми освітнього процесу; проектування та управління освітніми системами і ряд інших. Встановлено, що вони являють собою систему знань про дослідження позашкільної освіти та способи отримання знань, які достовірно відображають постійно мінливу дійсність в умовах розвитку суспільства.

Пошуки адекватної методології позашкільної освіти вимагають комплексних зусиль фахівців різних наук. Однопредметний підхід до розв’язання сучасних проблем позашкільної освіти, загалом освіти, малоефективний. Адже розуміння й успішне розв’язання складних сучасних освітніх проблем можливе тільки на основі надпредметних, тобто методологічних знань. Таким чином, в аспекті нашого дослідження необхідним постає використання положень педагогіки, філософії, психології, соціології, фізіології, кібернетики, економіки та інших наук як міжгалузевої інтеграції наукових знань з позашкільної освіти

 

 

С системой скидок можно ознакомиться здесь: https://mydisser.com/ru/catalog/view/534198.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.