У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Оцінка формування та використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств Вінницької області

На сучасному етапі розвитку економіки країни до найважливіших галузей промисловості належить машинобудування, адже воно здійснює вплив на ефективність і продуктивність усіх сфер економіки будь-якої країни. Саме в цій галузі закладено базу для зростання продуктивності праці, створено засоби виробництва, фактори, які сприяють збереженню енергетичних ресурсів, зниженню матеріаломісткості та підвищенню якості продукції.

 

Галузева структура машинобудування дуже різноманітна. Найрозвинутішими його ланками є важке машинобудування, транспортне, сільськогосподарське, верстатобудування, приладобудування, радіотехнічне та електротехнічне виробництво. Розміщення сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо залежить від техніко-економічної специфіки їхнього виробництва, насамперед від таких його особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і кооперування [152].

 

Основним видом економічної діяльності майже 20,0% промислових підприємств Вінницької області є машинобудування. За розмірами підприємств 86,1% машинобудівних підприємств становлять малі підприємства, 13,5% – середні підприємства, 0,4% – великі підприємства. За видами промислової діяльності серед підприємств машинобудування Вінниччини 49,0% займаються виробництвом електричного, електронного та оптичного устаткування, 47,6% – виробництвом машин та устаткування та лише 3,4% здійснюють виробництво транспортних засобів та устаткування.

 

Як зазначає Головне управління статистики у Вінницькій області, обсяги виробництва продукції підприємств машинобудівної галузі області у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зросли більш, ніж у 1,5 рази. Питома вага галузі

 

75

 

складає 2,3%, підприємствами реалізовано продукції на суму 1061,8 млн. грн. Так, за минулий рік у виробництві обладнання зв’язку в 4 рази збільшено випуск приладів електричних сигналізаційних для використання в будівлях як засобу захисту від крадіжки або пожежі. У виробництві машин та устаткування загального призначення на 22,9% збільшено виробництво помп для палива та мастильних матеріалів, бетону. У виробництві електричного устаткування на 36,4% більше вироблено печей і котлів для варіння, плит кухонних. У виробництві машин сільськогосподарського призначення на 46,8% більше вироблено розпушувачів та культиваторів, на 22,9% – борін дискових.

 

Більш, ніж на третину збільшено виконання замовлень на ТОВ Краснянське СП «Агромаш», ВАТ «Брацлав», ТОВ «Юга–Сервіс», ТОВ «Агромаш-Калина», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ Краснянське СП «Агромаш». Зберегли стабільну позитивну динаміку виробництва і ТОВ «Вінницький агрегатний завод», ТОВ «Калинівський машзавод», ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», ТОВ ВКФ «Вінпромсервіс» та ПАТ «Барський машинобудівний завод».

 

Підприємства машинобудування у 2016 році отримали прибуток у сумі 99,8 млн. грн., обсяг якого зріс на 27,8% або на 21,7 млн. грн., частка прибуткових підприємств становить 82,6% (+15,9 в. п.) [3].

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у 2017 року виробництво промислової продукції збільшилось на 8,1% проти відповідного періоду 2016 року. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область перебуває на 6 місці (по Україні індекс промислового виробництва становить 99,9%). Підприємства машинобудування

 

2017 році отримали прибуток у сумі 108,3 млн. грн. прибутку, обсяг якого збільшився на 8,5% або на 8,5 млн. грн., частка прибуткових підприємств становить 90,5% (+7,9 в.п.) [4].

 

Попри таке пожвавлення машинобудівні підприємства області потерпають від значної кількості проблем, основною з яких є забезпеченість фінансовими ресурсами та ефективним управлінням ними. Оскільки діяльність будь-якого промислового підприємства тісно пов’язана з формуванням і

 

76

 

використанням фінансових ресурсів, для ефективного управління ними потрібна виважена й цілеспрямована політика на рівні окремого підприємства та на рівні держави. Фінансовим ресурсам належить особливе місце в організації діяльності підприємства, оскільки від якості управління ними залежить безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, ліквідність підприємства, його платоспроможність і рентабельність. На сучасному етапі розвитку економіки України фінансові ресурси як економічна категорія потребують глибшого дослідження та удосконалення управління ними на практиці. Підтвердженням цьому є збиткова діяльність багатьох вітчизняних підприємств, проблеми, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції у зв’язку з недостатністю капіталу для здійснення статутної діяльності.

 

Під час оцінки фінансових ресурсів підприємства аналізують загальний фінансовий стан; структуру і стан джерел фінансування діяльності; потенційних джерел надходження фінансування; забезпеченість оптимального використання фінансових ресурсів [153, с. 124].

 

Аналіз наукових підходів до оцінки фінансових ресурсів підприємства дає змогу зробити висновок про необхідність застосування комплексного підходу до їх аналізу на основі добору системи показників та розроблення чіткого алгоритму аналізу. Здобути уявлення про те, яка сума фінансових ресурсів (власних чи позичених) є в розпорядженні підприємства в певний момент, дає змогу сальдовий баланс. Пасив балансу дає відповідь на питання про наявність фінансових ресурсів підприємства та їх структуру, актив – наскільки ефективно вони розміщені на дату складання бухгалтерського звіту.

 

Аналіз фінансових коефіцієнтів і показників забезпечує уявлення про фінансовий стан компанії та конкурентні переваги й перспективи її розвитку, дає змогу визначити тенденції і структуру планованих змін; що допомагає керівництву побачити загрози й можливості, властиві саме цьому підприємству.

 

Аналіз формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства має здійснюватися у такій послідовності:

 

77

 

1 етап – аналіз джерел формування фінансових ресурсів: оцінка структури джерел формування фінансових ресурсів у цілому, аналіз джерел формування власних коштів, аналіз джерел формування позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості;

 

2 етап – аналіз активів підприємства: аналіз складу і структури активів, аналіз дебіторської заборгованості, запасів, грошових коштів;

 

3 етап – аналіз показників, що характеризують залучення фінансових ресурсів підприємства, що уможливлює визначення стану та структури капіталу

 

процесі його обороту, рівня самостійності підприємства, ступеня залежності від кредиторів та інвесторів;

 

4 етап – аналіз показників, що характеризують розміщення фінансових ресурсів підприємства. На цьому етапі основною метою є перевірка синхронності надходження і витрачання фінансових ресурсів підприємства,

 

тобто його здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями власним майном за певний період;

 

5 етап – аналіз показників, що характеризують використання фінансових ресурсів підприємства.

 

Здійснимо аналіз фінансових ресурсів за запропонованим алгоритмом на прикладі машинобудівних підприємств Вінницької області. Для аналізу ми обрали п’ять машинобудівних підприємств Вінницької області, а саме: ПАТ «Маяк», ПАТ «Барський машзавод», ПАТ «Вінницький інструментальний завод», ПрАТ «Вінницький дослідний завод», ПАТ «Хмільниксільмаш».

 

Публічне акціонерне товариство «Маяк» є виробничим підприємством, яке формується на принципах ринкової діяльності, на основі маркетингових досліджень, домовленості із споживачами, наявності технічної документації й підготовки виробництва, використання незавершеного виробництва й запасів матеріально-технічних ресурсів.

 

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/517073.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.