У нас уже 121512 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Моніторингова складова реалізації організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства

Ринкові трансформації економічної системи України суттєво змінили умови та принципи формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Сучасний стан розвитку економіки України характеризується високим динамізмом змін зовнішнього середовища, що зумовлює підвищення рівня фінансових ризиків та загострює проблему нестачі фінансових ресурсів.

 

таких умовах виникає необхідність формування нового механізму управління джерелами фінансових ресурсів на мікрорівні, орієнтованого на зростання та ефективне використання об’єктів майнового потенціалу підприємств для забезпечення їх стійкості та допустимого рівня ризиків. В основу прийняття управлінських рішень щодо фінансових ресурсів необхідно покласти систему моніторингових досліджень, яка б дала змогу оперативно реагувати на зміну вартості та структури джерел фінансових ресурсів підприємств та забезпечувала б прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Система моніторингу є синтезом аналізу, контролю, планування й займає особливе місце в системі управління фінансовими ресурсами підприємства.

 

192

 

Моніторинг здійснює об’єктивну фінансову оцінку сильних та слабких сторін підприємства, а також дає змогу попередити банкрутство та кризові ситуації.

 

Саме система моніторингу відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних і фінансових рішень.

 

Якщо розглядати моніторинг результатів діяльності підприємства як сукупність процедур, то його можна визначити як безперервний процес збору й аналізу інформації, яка дає змогу уповноваженим органам, а також зацікавленим особам і установам приймати необхідні рішення, націлені на підвищення результативності діяльності органів влади, бюджетних установ, цільових програм [103].

 

Важливим є вибір діапазону моніторингу, оскільки, якщо йдеться про відстеження параметрів певного об’єкта за 3–5 років у ретроспективі, здійснюється ретроспективна діагностика, а не моніторинг. Ґрунтуючись на цих характеристиках, можна стверджувати, що моніторинг є складовою функції контролю, проте акцент зроблено на поточний контроль у системі управління фінансовими ресурсами.

 

Основними характеристики моніторингу є: обмеженість щодо періоду здійснення; поточне спрямування одержаних результатів; діяльнісний характер; періодичність та якість виконання [132, с. 382].

 

Моніторинг системи управління фінансовими ресурсами підприємства – це динамічна система з гнучкою інфраструктурою, яка дає змогу виконувати постійне дослідження і спостереження за основними кількісними та якісними параметрами фінансово-економічної діяльності підприємств із метою оцінки, контролю та прогнозу обсягу та структури фінансових ресурсів підприємства.

 

Проведення моніторингу фінансових ресурсів є інструментом для досягнення основної мети організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, саме тому моніторинг є однією із складових механізму. Складові елементи моніторингу управління фінансовими ресурсами підприємства відображено на рис. 3.6.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/517073.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.