У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Результати реалізації програми та їх обговорення

Зазначимо, що упевненість у власних силах і спроможність до самостійного прийняття рішень притаманна студентам, здебільшого, схильним до індивідуалізму, які задоволені існуючими у суспільстві перетвореннями та вважають, що їхнє життя є емоційно насиченим і наповнене певним сенсом. Студенти-індивідуалісти обирають більш ефективні зразки соціальної поведінки, на відміну від студентів-колективістів, більше схильні до змін, які сприяють успішному подоланню життєвих труднощів і виявляються ефективно-діючими у межах ринкового соціально-нормативного континууму.

Разом із цим, у студентів з якими була проведена психокорегувальна робота в межах реалізації соціально-психологічної програми «Оптимізація процесу формування системи цінностей юнаків і дівчат в умовах ВНЗ» відбулися позитивні зміни на рівні усвідомлення цінностей та смислів просоціального існування. Була дещо послаблена релевантність прояву як цінностей надмірного індивідуалізму, так й цінностей надмірного колективізму, що мало статистично-достовірні підтвердження.

При цьому, для порівняння показників до та після проведення формувальних студій був застосований непараметричний статистичний критерій для залежних вибірок Т-критерій Вілкоксона (Wilcoxon matched pairs test) [150]. Даний критерій дозволяє співставити показники, які були виявлені у двох різних умовах (до та після формувального експерименту) на одних й тих же випробуваних або групі випробуваних. Він цілком узгоджується з чисельністю нашої виборки, оскільки межові його параметри від 5 до 50 випробуваних (у нашому випадку дві групи: перша – 12 юнаків та друга – 24 дівчини).

Також, Т-критерій Вілкоксона дозволяє встановити не тільки спрямованість змін, але й їхнє якісне вираження. Він є ранговим, а тому інваріативним у відношенні до будь-якого монотонного перетворення шкали вимірів. Емпіричне значення Т-критерію Вілкоксона відображає наскільки інтенсивність зрушень в певний бік є більшим, ніж в інший. Отже, якщо (в нашому випадку) кількість зрушень у бік ціннісно-трансформаційного ефекту є більшою, ніж у бік його відсутності – такі зрушення можна вважати «типічними».

Для проведення статистичного аналізу були обчислені суми рангів для першого (на констатувальному етапі) та другого (після проведення корегувальних впливів) зрізів.

Формулою Т-критерію Вілкоксона для нашої виборки є:

Т=∑Rхредк. знаку                                                                                          (3.1)

де, Rxредк. знаку – рангове значення зрушень з більш рідким знаком.

Т-критерій визначається як сума рангів рідкого знаку. Щоб вирахувати дану величину виходячі з наших емпіричних констатацій (зрушення показників за методиками М. Рокіча, Ш. Шварца, І. Сєніна та Д. Леонтьєва), потрібно було виконати такі процедури:

1) вирахувати різницю між парами значень у різних методиках;

2) усі отримані різниці заности в окрему таблицю, без урахування знаків;

3) прописати первісні ранги за встановленими різницями за мірою зростання, а потім заново присвоїти ранги з урахуванням того, що певні різниці повторюються та визначити середній ранг для підгрупи однакових різниць.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/40961.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.