У нас уже 25546 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Удосконалення виконавської майстерності студента в процесі вивчення музичних дисциплін у ВНЗ
Количество страниц 66
ВУЗ Чернівецький національний університет
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 1556.doc 
Содержание Вступ 3
І. Теоретичні основи дослідження.
1.1. Удосконалення виконавської майстерності студента в процесі вивчення диригування у ВНЗ 7
1.2. Удосконалення виконавської майстерності
студента в процесі вивчення спеціального
інструмента у ВНЗ 22
1.3. Удосконалення виконавської майстерності студента в процесі вивчення вокалу у ВНЗ 36
ІІ. Експериментальні дослідження ефективності використання спеціальних дисциплін у навчально-виховному процесі ВНЗ.
2.1. Зміст та результати констатуючого експерименту 56
2.2. Методика формуючого експерименту 63
2.3. Методика експериментального дослідження 69
Висновки 75
Список використаної літератури 77
Додатки


ВСТУП
Підготовка вчителя музики неодмінно включає оволодіння навиками виконавської і концертмейстерської діяльності, методикою навчання грі на музичному інструменті, диригування, вокалу. Специфіка даного виду діяльності вчителя визначається різноманіттям форм її застосування в школі.
Не випадково Д. Б. Кабалевський зі всіх умінь, які повинні бути у вчителя музики, перш за все виділяє уміння володіти інструментом. У «Програмі по музиці для загальноосвітньої школи» підкреслюється, що будь-який механічний запис повинен бути тільки доповненням до живого виконання, а не заміною його. Це дуже важливо, бо живе виконання пов'язане з великою емоційною дією музики на учнях; крім того, при живому виконанні вчитель може зупинитися, повторити яке-небудь місце, звертаючи увагу школярів на окремі моменти музичної виразності, і нарешті, граючий вчитель завжди володіє в очах учнів більшим авторитетом, ніж той, що не грає.
Виконуючи різні твори, вчитель знайомить школярів з історією їх створення, учить відрізняти стилістичні особливості і засоби музичної виразності різних композиторських шкіл, допомагає дізнатися основні риси музичних складів - гомофонно-гармонійного, поліфонічного. Самому вчителю гра на музичному інструменті дає дуже багато: осягаючи закони виконавської діяльності і удосконалюючи своє уміння, він вчиться переносити основні принципи виконавської культури на власний спів, диригування, а також на виконавську діяльність дітей.
Постійно виступаючи на уроці в ролі виконавця, ілюстратора, акомпаніатора, вчитель музики і в позакласній музично-освітній і виховній роботі використовує своє уміння грати на інструменті (лекції-концерти, бесіди у рояля, заняття з дітьми в групі продовженого дня, в інструментальних кухлях і т. д.).
Виконавська діяльність (будь-яка) укріплює авторитет вчителя як музиканта, пропагандиста всього кращого, що створено в музичному мистецтві. Пам'ятаючи про це, він повинен постійно удосконалювати свою виконавську майстерність: більше читати з листа, виробляючи швидке, свідоме і грамотне освоєння тексту; знайомитися з новими творами, проникати в їх стилістичну суть; створювати і оновлювати свій виконавський багаж.
Саме таку мету – виховати такого вчителя, який буде володіти виконавською майстерністю на високому рівні ставимо ми перед собою.
Об’єкт дослідження: навчальний процес у ВНЗ.
Предмет дослідження: шляхи, методи і форми вивчення спеціальних предметів (спеціальний інструмент, диригування вокал).
Мета - дослідити роль та ефективність використання спеціальних предметів (спеціальний інструмент, диригування вокал) для удосконалення виконавської майстерності студентів.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Ознайомитись з науковими джерелами по даній проблемі та проаналізувати основні методи та прийоми удосконалення виконавської майстерності.
2. Виявити педагогічні умови реалізації даного матеріалу у професійній діяльності вчителя музики.
3. Експериментально дослідити роль та ефективність використання даного матеріалу на уроках із спеціальних предметів (спеціальний інструмент, диригування вокал).
4. Підсумувати результати досліджень та визначити ступінь досягнення мети.
5. На основі проведеної науково-дослідницької роботи приготувати методичні рекомендації по удосконаленню виконавської майстерності у роботі вчителя музики.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що формування у студентів виконавської майстерності є можливим тільки за підтримки їх викладачами спеціальних предметів. Саме викладачі повинні розробляти нові методи та прийоми по удосконаленню виконавської майстерності.
У процесі роботи над темою дипломної роботи нами використовувались такі методи наукового дослідження: ознайомлення та вивчення педагогічної літератури; емпіричні методи дослідження (анкетування, бесіди з вчителями та учнями ЗНЗ, цілеспрямоване спостереження, усні опитування); педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий); методи статистичної обробки експериментальних даних.
Апробація експериментальної методики здійснювалась на кафедрі музики ЧНУ.
Новизна роботи полягає у тому, що в ній акцентується увага на виконавській майстерності студентів, а ця тема є дуже актуальною, так як багато вчителів недостатньо підготовлені як виконавці.
Практичне значення даної роботи полягає в розробці деяких методів та рекомендацій, для ефективного використання спеціальних дисциплін для удосконалення виконавської майстерності студентів.

Список литературы ВИСНОВКИ

Робота вчителя музики загальноосвітньої школи має велике соціальне значення - разом зі всім вчительським колективом він формує основні якості особистості учня, його світогляд, мислення, смаки, характер, залучає молоде покоління до кращих досягнень світової культури. Музичній освіті і вихованню в цьому процесі належить вирішальна роль з ряду причин: по-перше, в комплексі засобів художньої дії музичне виховання може розглядатися як найдоступніше і наймасовіше - адже музика оточує людину буквально з перших років його життя; по-друге, музика як вид мистецтва володіє найбільшим ефектом безпосередньої емоційної дії через свою здатність зачіпати найпотаємніші відчуття людей, захоплювати їх, підпорядковувати своєму настрою і пориву; по-третє, впливаючи на духовний світ людини, музика є засобом ідейного виховання - формуючи відношення до навколишньої дійсності, музика тим самим формує етичні принципи і переконання людини; по-четверте, музика розвиває розумові здібності учнів, активізує мислення, допомагає виробленню понять і думок.
Реалізація всіх цих можливостей музичного навчання і виховання може бути втілена тільки за допомогою висококваліфікованого вчителя. Сучасний вчитель музики повинен добре володіти виконавською майстерністю.
Рівень виконавської майстерності вчителя визначається не тільки за рахунок виконання їм творів на сцені, але і виконання своєї тематичної програми. Вчитель - це завжди цілісна особистість, в той же час залежно від конкретних завдань і від конкретної педагогічної ситуації якісь особові якості вчителі починають превалювати.
Постановка цих питань багато в чому обумовлена новою програмою з музики, яка дала можливість розглядати діяльність вчителя музики, а саме його виконавську майстерність.
Зроблене нами дослідження показало нам, що низький рівень сприйняття та усвідомлення студентами важливості спеціальних дисциплін у ВНЗ проявляється в байдужому ставленні учнів до вивчення даних предметів, це нерозуміння знайшло своє відображення в анкеті, що пояснюється значним впливом на студента його незнання, як саме потрібно займатися.
Середній рівень усвідомлення важливості вивчення спеціальних дисциплін студентами характеризується, особливою цікавістю, творчістю, студенти інколи володіють достатньою інформацією у питаннях, що вивчаються, їхні оцінки і судження грамотні, але іноді не спостерігається особливого емоційно-особистісного ставлення до матеріалу.
З вище наведених доказів ми робимо висновок, що робота викладача ВНЗ повинна спрямовуватись на розробку нових методів, прийомів, а також, звичайно, на використання вже відомих. Тільки за таких умов студент може удосконалювати та розвивати свою педагогічну майстерність. Отже наше завдання виконане і мета оправдана.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
0
Скачать бесплатно 1556.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.