У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку
Количество страниц 98
ВУЗ Київький національний економічний університет
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП…………………………………………………………………………………5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО
РИНКУ..………………………………………………………………………………..8
1.1 Економічна суть та види цінних паперів………………………………………..8
1.2 Учасники та інфраструктура фондового ринку………………….…..………..14
1.3 Функції фондового ринку та його роль в інвестиційному процесі…………...23
РОЗДІЛ 2 СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ…..……………………………………………...33
2.1 Організаційно-правові та економічні принципи формування та
розвитку фондового ринку України ………………………………………………..33
2.2 Структура та інструменти фондового ринку………………………….…...…...38
2.3 Інфраструктурне забезпечення фондового ринку……………………………...55
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ……….............66
3.1 Глобалізація та розвиток фондового ринку …………………………….…..….66
3.2 Модифікація цінних паперів як напрям підвищення інвестиційної якості інструментів фондового ринку ……………………………………………..………78
3.3. Портфельне інвестування як напрямок активізації фондового ринку
України………………………………………………………………………………..85
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………....97

Список литературы 1. Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року № 1560-XII // www.rada.kiev.ua
2. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. – Відомості Верховної Ради України №5. – 09.02.2001. – С.30.
3. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. – Відомості Верховної Ради України №21. – 25.05.2001. – С.103.
4. Закон України „Про Національний банк України”. – Відомості Верховної Ради України №29. – 23.07.1999. – С.238.
5. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 р. №18 „Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (у новій редакції)”.
7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / М.: Банки и биржи, 1997
8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / К.: Ника-Центр, 2001
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / К.: Ника-Центр, 2001
10. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент : полный курс. В 2-х т. /СПб : Экономическая школа, 1998
11. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования / М.: Дело, 1999
12. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент / К.: МАУП, 1999
13. Инвестиции в ценные бумаги // Украинская Инвестиционная Газета. – 13 февраля 2001. - №7(279). – С. 13.
14. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671 с.
15. Кочмола К.В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. – М.: Контур, 1998. – 144 с.
16. Ли Ченг Ф., Финнерти Д.И. Финансы корпораций : теория методы и практика / М.: Инфра-М, 2000
17. Мельник О. Вплив банківської системи на інвестиційний ринок // Економіка, фінанси, право. – 1998. - №8. – С. 5-7.
18. Орлова О. “Нужен европейский опыт”//Украинская инвестиционная газета № 50 (322), 11-17 грудня 2001 р.
19. Папуша А. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України // Вісник Національного банку України. - 1997. - №11. - С. 32-34.
20. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра ТОВ, 1998. - 392 с.
21. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
22. Понад 22 млрд. дол. США становлять кредитні вкладення Промінвестбанку в реальний сектор української економіки // Укрінформ: Банки та фінанси. – 2001. - №9.
23. Потійко Ю.А. Розподіл банківських активів в Україні // Фінанси України. - 2002. - №6. - С. 87-94.
24. Стирський М.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій // Фінанси України. - 2002. - №2. - С. 131-137.
25. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. - 2002. - №1. - С. 86-91.
26. Ушкова Н.М., Бланк І.О., Кукурудза Л.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент на підприємстві /К., 1995
27. Шевченко О., Сліпенчук І. Інвестиційна діяльність комерційних банків // Економіка, фінанси, право. – 1999. - №5. – С. 9-12.
28. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 318 с.
29. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика / К.: Нора-принт, 2000
30. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебн. пособ. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-принт, 2000. - 350 с.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.