У нас уже 23701 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Дослідження процесів масопереносу при фільтрації підземних вод
Количество страниц 94
ВУЗ КПУ
Год сдачи 2008
Бесплатно скачать 18960.doc 
Содержание Вступ
1.Моделювання й прогнозування якості підземних вод
1.1. Математичне моделювання динаміки забруднення підземних вод
1.1.1.Конформні перетворення й моделювання масопереносу при фільтрації підземних вод
1.1.2. Моделювання конвективної дифузії розчинених речовин при профільній фільтрації
1.1.3.Моделювання масопереносу у випадку D=D( ) при наявності масообміну
1.1.4. Моделювання процесів забруднення підземних вод з урахуванням якості поверхневих вод
1.2. Методи прогнозування (водойми)
2. Рішення крайових задач (лінійних) математичної фізики
2.1. Моделювання
3. Прогнозування якості підземних вод
3.1.Основні фізичні закони фільтрації підземних вод
3.1.1. Закон Дарсі
3.2. Постановка крайових завдань плоскої фільтрації
3.3. Зв'язок рівнянь плоскої фільтрації з теорією функцій КЗ
3.4. Метод конформних відображень у теорії фільтрації
3.4.1.Спосіб Павловського
3.4.2.Спосіб Ведерникова-Павловского
3.5. Конформні перетворення й моделювання масопереносу
3.6. Крайові задачі конвективної дифузії розчинених речовин при профільній фільтрації
3.6.1. Крайові й початкові умови для шуканої функції с(х, у, t) :
3.6.2. Перший тип крайових задач
3.6.3. Другий тип крайових задач
4. Отримання аналітичних розв'язків при конвективній дифузії солей і гіпсів
5. ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Організація робочого місця
5.2 Захист від електромагнітних випромінювань та електростатичних полів
5.3 Електробезпека
5.4 Пожежна профілактика
Список використаної літератури

Вступ

Сучасне виробництво продукції характеризується зростанням масштабів випуску, розмежовуванням технологічних і виробничих функцій, ускладненням технологічних об'єктів (для підвищення якості продукції) і зв'язків між ними, зростанням числа функцій управління і питомої ваги вартості систем управління в загальних капітальних витратах на устаткування.
Зростання потреби як в кількісних, так і в якісних показниках виробництва, з одного боку, і виникнення нових технологічних процесів і можливості їхнього здійснення, з другого боку, приводять до значних ускладнень як самих технологічних об'єктів, так і зв'язків між ними, і численними додатковими функціональними пристроями, покликаними забезпечити якнайкраще в якомусь сенсі функціонування цих об'єктів.
Поява нових технологічних процесів (ТП), їхня інтенсифікація є результатом науково-технічного прогресу не тільки в даній конкретній області, але пов'язані з комплексними досягненнями в різних областях науки і техніки. Нові технологічні об'єкти, наприклад, в нафтохімії створюються на основі знайдених нових закономірностей отримання продукту і вимагають застосування нових конструкційних матеріалів, методів їхньої обробки, зварки, збірки, транспортування, нових видів реактивів, каталізаторів и.т.п.
Виникнення нових і інтенсифікація існуючих ТП відбувається безперервно, і швидкість цих процесів може служити одній з характеристик технічного прогресу.
Технологічні процеси представляють собою первинну ланку створення матеріальних цінностей, вони забезпечують виробництво необхідною для існування суспільства продукції.
Список литературы Висновок.

Застосування математичного моделювання до гідроекологічних досліджень підземних вод, як правило, базується на рішенні крайових задач для рівнянь у частинних похідних. Розглядаються основні гідродинамічні моделі одномірного й двовимірного руху підземних вод і методи визначення основних характеристик фільтраційного потоку. Необхідність математичного моделювання різних фільтраційних потоків потрібно тому, що для вивчення процесів забруднення підземних вод різними речовинами, що надходять зі сховищ побутових і промислових відходів, з полів фільтрації стічних вод, зі ставків-охолоджувачів, ставків-накопичувачів і ставків-відстійників, а також з полів зрошення стічними водами, потрібно знати основні гідродинамічні характеристики підземного водного потоку: фільтраційна витрата, швидкість фільтрації, пористість, коефіцієнт фільтрації й ін. Коефіцієнт водовіддачі визначають лабораторними методами, а потужність водоносних горизонтів, швидкість фільтрації, а отже, і витрата - у натурних умовах, що є складним і дорогим процесом, а також недостатньо точним і надійним. Найбільш ефективний й надійний спосіб визначення основних фільтраційних характеристик - це розрахунковий метод із застосуванням математичного моделювання.
У роботі досліджуються питання математичного опису процесів зміни якості підземних вод при надходженні в них різних забруднюючих речовин, а також засоленні підземних вод при їхній взаємодії із засоленими ґрунтами, що спостерігається в результаті неправильного зрошення й підняття рівня підземних вод з високою концентрацією солей.Розглядаються основні методи моделювання процесів масопереносу з урахуванням дифузії (гідравлічної дисперсії) і трансформації забруднюючих речовин при двовимірній фільтрації підземних вод.Список використаної літератури

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики.- М., 1976.
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- М., 1981.
3. Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Теория специальных функций.- М., 1974.
4. Положій Г.М. Рівняння математичної фізики.- К., 1959.
5. Перстюк М.О., Маринець М.М. Теорія рівнянь матфізики.- К., 1993.
6. Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. К. 2002.
7. Богомолов Г.В. Гидрогеология с основами инженерной геологии.- М., 1975.
8. Лаврик В.И. О двух краевых задачах неустановившейся конвективной дифузии в случае фильтрации грунтовых вод со свободной поверхностью //Укр.мат. журнал.-1976.-28, №5.-С.667-681.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
0
Скачать бесплатно 18960.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.