У нас уже 25546 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Біоекологічні основи удосконалення кормовиробництва в поліссі україни
Количество страниц 454
ВУЗ
Год сдачи 2004
Содержание ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА . . . . .
В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1. Продуктивність та еколого-стабілізуюче значення кормових
культур в польових та кормових сівозмінах зони Полісся України . . 22
1.2. Біоекологія природних трав’яних фітоценозів регіону. . . . . . . . . . . 48
1.3. Шляхи формування пасовищних травостоїв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.4. Антропогенна трансформація та відновлення лучних фітоценозів в
умовах радіоактивного забруднення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.5. Особливості одержання кормів з допустимим рівнем радіоактивного
забруднення та використання їх тваринами . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 72
1.6. Зелений конвеєр в системі кормовиробництва Полісся України . . 79
1.7. Висновки та завдання досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

2. АГРОКЛІМІТИЧНІ РЕСУРСИ, ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ ТА
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1.Характеристика грунтово-кліматичних умов зони Полісся України 82
2.2. Метеорологічні фактори в роки проведення наукових досліджень 85
2.3. Місце і методика досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.3.1. Методика досліджень в інтенсивній кормовій сівозміні . . . . . . . . 92
3.3.2. Методика проведення фізіологічних дослідів на тваринах з
визначення перетравності кормів з кормової сівозміни . . . . . . . . . . . . 99
2.4. Методика та умови проведення досліджень по розробці технологій вирощування та використання довгорічних травостоїв . . . . . . . . . . . . . 101
2.5. Методика досліджень на сіножатях і пасовищах в умовах
радіоактивного забруднення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОРМОВИХ
АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ІНТЕНСИВНОЇ КОРМОВОЇ СІВОЗМІНИ . . .108
3.1. Вплив агрометеорологічних умов на урожайність кормових
культур в Поліссі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
3.1.1. Вико-вівсяна сумішка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.1.2. Кормовий люпин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.1.3. Кормові буряки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 115
3.1.4. Ріпак ярий та редька олійна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.1.5. Озиме жито на зерно та зелений корм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.1.6. Сумішка конюшини лучної і тимофіївки лучної першого та
другого років використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.1.7. Кукурудза на силос . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . 129
3.2. Прогноз урожайності зеленої маси вико-вівсяної суміші за
методом групування . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.3. Продуктивність кормових агрофітоценозів залежно від органічної та
органо-мінеральної системи удобрення та строків збирання в
екологічних умовах Полісся України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.3.1. Формування травостою багаторічних злаково-бобових трав . . . . . . . .139
3.3.2. Формування високопродуктивних агрофітоценозів однорічних
кормових трав в одновидових посівах та сумішках . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.3.2.1. Люпин кормовий на зелений корм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.3.2.2. Вико-вівсяна сумішка на зелений корм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.3.3. Формування врожаю та якості продукції кукурудзи на силос в
кормовій сівозміні залежно від системи удобрення та фази вегетації .176
3.3.4. Формування продуктивності та якості кормових буряків в кормовій сівозміні залежно від системи удобрення та фази вегетації . . . . . . . . . 183
3.3.5. Формування врожаю основної та побічної продукції озимого жита на зерно в кормовій сівозміні залежно від системи удобрення та фази вегетації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
3.4. Ефективність насичення кормової сівозміни проміжн謬¬ми культурами 192
3.4.1. Продуктивність та якість озимого жита на зелений корм залежно від системи удобрення та фази вегетації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
3.4.2. Продуктивність та якість післяжнивних посівів ярого ріпаку та олійної редьки залежно від системи удобрення та фази вегетації . . . . . . . . . . 202
3.4.3. Продуктивність кормового гектара сівозміни, насиченої проміжними культурами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .218
4. ЯКІСТЬ КОРМОВИХ КУЛЬТУР У КОРМОВІЙ СІВОЗМІНІ . . . . . . .221
4.1. Особливості нагромадження нітратів в кормових культурах кормової сівозміни залежно від системи удобрення та фази вегетації . . . . . . . . . 222
4.1.1. Нагромадження нітратів в зеленій масі багаторічних трав . . . . . . . . . 226
4.1.2. Нагромадження нітратів в зеленій масі однорічних трав . . . . . . . . . . .. 228
4.1.3. Нагромадження нітратів в зеленій масі кукурудзи на силос . . . . . . . . 230
4.1.4. Нагромадження нітратів в кормових буряках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
4.1.5. Нагромадження нітратів в зерні, соломі та зеленій масі озимого жита 233
4.1.6. Нагромадження нітратів в зеленій масі хрестоцвітих культур . . . . . . . 234
4.2. Особливості нагромадження мікроелементів та солей важких металів в кормових культурах сівозміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4.3. Забур’яненість посівів кормових культур в кормовій сівозміні (або бур’яни в кормових фітоценозах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 256
5. ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ З КОРОТКОЮ РОТАЦІЄЮ
(3-4 роки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
6. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В РУБЦІ ЖУЙНИХ ТВАРИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
6.1. Перетравність органічної речовини зеленої маси вико-вівсяної сумішки,
люпину кормового, кукурудзи на силос, сумішки конюшини з тимофіївкою,
жита озимого, редьки олійної, ріпаку ярого та буряків кормових . . . . . . . . 276
6.2. Перетравність силосу з кормових культур сівозміни . . . . . . . . . . . . . . . . 293
6.3. Перетравність сіна з кормових культур сівозміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
7. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СІЯНИХ ТРАВОСТОЇВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
7.1. Створення сіяних злаково-бобових травостоїв інтенсивного використання шляхом підбору різнокомпонентних травосумішок . . . 312
7.2. Вплив режиму використання злаково-бобового травостою на його продуктивність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
8. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ . . . . . 337
8.1. Сучасний екологічний стан природних кормових угідь в умовах Полісся України та необхідність їх поліпшення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
8.2. Результати інвентаризації природних та сіяних кормових угідь радіоактивно забруднених районів Житомирщини . . . . . . . . . . . . . . . 341
8.3. Особливості забруднення різних типів лук Полісся . . . . . . . . . . . . . . . 349
8.4. Вплив поверхневого та докорінного поліпшення на продуктивність
травостоїв сіножатей і пасовищ в умовах радіоактивного забруднення 355
8.5. Активність 137Сs в ґрунтах та рослинності різних кормових угідь Полісся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
8.6. Активність 137Cs в кормових травах та проблема білка в зоні радіоактивного забруднення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
8.7. Особливості накопичення радіонуклідів в різних частинах кормової рослинності лучних екосистем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
8.8. Результати проведення культуртехніки в забруднених районах Житомирської області та обсяги освоєння коштів . . . . . . . . . . . . . . . . .377
9. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ МОЛОЧНИХ КОРІВ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
9.1.Сучасний стан ведення польового кормовиробництва та організація літньої годівлі молочних корів в умовах радіоактивного забруднення . . . . . . . . . . . 380
9.2.Моделі зеленого конвеєра для молочних корів в господарствах з
різною щільністю забруднення сільськогосподарських угідь . . . . . . . . .383
10.БІОЕНЕРГЕТИЧНА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИС¬¬¬ТЕМИ КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ УМОВ ПОЛІССЯ . . . . . . 388
10.1. Біоенергетична та економічна оцінка ефективності кормових культур
в кормовій сівозміні Полісся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
10.2. Біоенергетична та економічна оцінка формування лучних фітоценозів Полісся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.