У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Громадська думка в контексті public relations
Количество страниц 70
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19647.doc 
Содержание Зміст
Вступ
Розділ 1. Громадська думка: генезис, структура і
функції.
1.1 Соціальний генезис «громадської думки»
1.2 Соціальна установка
1.3 Соціальний і суспільний настрої
1.4 Інформація і суспільний настрій
1.5 Чутки
1.6 Дослідження суспільного настрою
Розділ 2. Технології формування громадської
думки
2.1 Паблік Рілейшнз
2.1.1 Визначення
2.1.2 ПР, пропаганда і етика
2.1.3 Теорія спілкування і філософія ПР
2.1.4 Мета і складові ПР
2.1.5 Практичні аспекти ПР
2.1.6 Оцінка результатів
2.1.7 Двосторонній зв'язок
2.2 Іміджмейкінг
2.2.1 Суть іміджмейкінга
2.2.2 Об'єкти формування іміджу
2.2.3 Психологічні аспекти створення образу
Розділ 3. ПР і електоральна поведінка.
3.1 Проблема усвідомленого соціального вибору
3.2 Електоральна поведінка
3.3 Політичне маніпулювання
3.4 Політичні лідери
Висновок
Посилання
Бібліографія
Додаток 1
Методи формування образу
Додаток 2
Обґрунтування методу контент-аналізу

Вступ
В наш час тема «громадські настрої», так само як і тема «паблік рілейшнз» добре розроблена і забезпечена літературою. Але варто поглянути на масив цієї літератури уважніше, як стає ясно, що таке її різноманіття лише видається. Насправді теми «громадські настрої» та «соціальні настрої» містять багатий дослідницький матеріал, але по суті своїй, глибокі дослідження в цих областях проводилися досить давно і не повною мірою відображають сучасний стан справ. Лише недавно почали з'являтися неперекладні російські роботи з цієї тематики.
З літературним забезпеченням теми «паблік рілейшнз» ситуація складається дещо інша. Фахівці в цій області почали з'являтися у нас в країні лише останні років 10. Як наслідок, за відсутності місцево-орієнтованих досліджень, в Росії з'явилася величезна кількість перекладної літератури по «паблік рілейшнз». Серед величезної кількості видань зустрічаються як дійсно наукові і практичні праці, так і відверта спекуляція на модній темі, і знатися на цьому потоці не є легким завданням.
Але не дивлячись на це, тема, що розкривається в даній роботі, не втрачає актуальності, привабливості для дослідника і багатства розробки. Виходячи з цього, основною метою даної бакалаврської роботи була спроба поглянути на феномен «громадської думки», на механізми її формування, на те, як можна добиватися зміни громадської думки за допомогою «паблік рілейшнз», і як це знаходить віддзеркалення в політичній системі. Авторові представляється цікавим розглянути «паблік рілейшнз» крізь призму політичних маніпуляцій, як інструмент для формування громадської думки про яких-небудь конкретних політичних лідерів.
До такого аспекту розгляду автора підштовхнуло те, що за родом діяльності він часто буває в Державній Думі Російської Федерації і має можливість спостерігати за «політичною кухнею» зсередини. Мета написання цієї дипломної роботи обґрунтувала і її структуру. У роботі послідовно описується історія виникнення поняття «громадська думка», механізми його функціонування, суть паблік рілейшнз, іміджмейкінг як частина паблік рілейшнз, проблеми електоральної поведінки мас, електоральна поведінка в Росії.
Список литературы Список літератури:
1. Александрова О.А. Средний класс в современном обществе. Общество и экономика. 1996.№6.
2. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. М., 1997.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. М., Наука., 1994.
4. Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М., Финстатинформ., 1995.
5. Бакштановский В.И. Моральный выбор личности. М., 1983.
6. Баумнер Г. Коллективное поведение – психология масс. Самара. 1998.
7. Бехтерев В.М. Объективная психология. М., «Наука»., 1991.
8. Блэк С. Паблик рилейшнз -- что это такое? М., «Новости» 1990.
9. Богомолова Н. Н. Массовая коммуникация и общение. М., Знание., 1988.
10. Болт Г. Практическое руководство по управлению сбытом. М., Экономика., 1991.
11. Боровик В.С. Политическая активность современной молодежи. М., 1990.
12. Бурдье П. Социология политики. М., Sociologos., 1993.
13. Васильев В.П., Политическая культура трудящихся: понятие, содержание и функции. М., 1981.
14. Венгер Л.А. Мухина В.С. Психология. М., «Просвещение». 1988.
15. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. М., «Триз-шанс», 1995.
16. Викторов Д. Пиарова победа. М., 1998.
17. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. М., 1991.
18. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. М., «Экономика»., 1993.
19. Государство и право., 1995.№8.
20. Громов И. Западная теоретическая социология. С.-Пб., 1996.
21. Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987.
22. Гуревич П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизионного образа и парадоксы его восприятия. М., «Искусство»., 1991.
23. Дилигенский А. Социально-политическая психология. М., 1996.
24. Дмитриев А.В. Неформальная политическая коммуникация. М., 1997.
25. Дмитриев А.В. Тощенко Ж.Т. Социологические опросы и политика. Социс1994. N5
26. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М., 1996.
27. Дубровский Д.И. Обман – философски-психологический анализ. М., 1994.
28. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: Смысл, приемы, последствия. Екатеринбург. 1995.
29. Завьялов П.С. Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М., Международные отношения. 1991.
30. Карапетян Л.М. Политические партии и интересы народа. М., 1995.
31. Кеppи С. Информация и выживание. Международная жизнь. 1988.№6.
32. Комаровский В.С. Демократия и выборы в России. Социс. 1996.№6
33. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс., 1990.
34. Крутецкий В.А. Психология. М., «Просвещение»., 1986.
35. Кто контролирует телевидение – проигрывает выборы. Новая газета №50 1998.
36. Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян. Социс,1996,
37. Лебонн Г. Психология народов и масс - М.: 1995
38. Марченко Г.В. Россия между выборами (социологический анализ и прогноз состояния электората. - Полис, 1996, №2.
39. Матвиенко В.Я. Социологический анализ в политике - М.: 1995
40. Мескон М. Х. Альберт М. Основы менеджмента. М, «Высшая школа», 1988.
41. Мы выбираем сердцем. VIP. 1998.№11-12
42. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания - М.: 1996
43. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике - М.: 1995
44. Парыгин Б.Д. Общественное настроение – М.: 1966
45. Петpов Л.В. Массовая коммуникация и культура Л., 1991
46. Поведение избирателя и электоральная политика в России. - Полис, 1995, №5.
47. Почепцов Г. Паблик рилейшнз - М.: 1998
48. Почепцов Г. Теория и практика коммуникаций - М.: 1998
49. Родин В.Г. Основы маркетинга. -М: 1992
50. Рывкина В.В. Влияние новой правящей элиты на ход и результаты экономических реформ. - Социс,1995, №11.
51. Смелзер Н. Социология. М.”Феникс”,1994,
52. Современная западная социология: Словарь. - М., 1990.
53. Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. -М: 1991.
54. Социологическое обеспечение избирательных кампаний. Социс,1996,N4..
55. Среда. 1995-1998 .
56. Тард Г. Общественное мнение и толпа. – М., 1902.
57. Тейлор Основы научного менеджмента М., «Высшая школа», 1991.
58. Теория и практика средств массовой информации и пропаганды в современном мире. М., МИСОH. 1985.
59. Тощенко Ж. Харченко С. Социальное настроение – М.:1996
60. Узнадзе Д.П. Психологические исследования. - М, 1966.
61. Феоктистова М.Е. Краснюк И.Н. Маркетинг: теория и практика. М., «Высшая школа»., 1993.
62. Хлопьев А.Т. Кривые толки России. СОЦИС.1995.№1
63. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. М: Финансы и статистика, 1991.
64. Цветнов А. Управление социально-политическими процессами - М.: 1995.
65. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра - М.: 1997
66. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.
67. Шострем Э. Человеческий выбор - манипуляция или актуализация. Ижевск 1995.
68. Щербатых Ю. Искусство обмана - М.: 1998
69. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг М., «Экономика», 1990.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19647.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.