У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Соціологічні аспекти профілактики ВІЛ/СНІД (сучасний стан і перспективи боротьби в Росії)
Количество страниц 61
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19660.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ I. Соціальна хвороба на прикладі ВІЛ/СНІД 5
1.1 СНІД – проблема суспільства, всієї світової спільноти 5
1.2 Обізнаність населення про проблеми ВІЛ/СНІД і роль ЗМІ в даній проблемі 12
Розділ II. Дослідження по інформуванню населення з питань ВІЛ/СНІД в м. Сергіїв-посад 21
2.1 Загальна характеристика дослідження 21
2.2 Експертна оцінка інформаційного поля з проблем ВІЛ/СНІД 22
2.3 Особистий досвід експертів в освітленні проблем ВІЛ/СНІД 28
2.4 Загальні висновки за результатами дослідження 31
Розділ III. Профілактика і боротьба з ВІЛ/СНІД з метою зниження шкоди 33
3.1 Законодавче забезпечення боротьби з ВІЛ/СНІД в Росії 33
2.2 Федеральна цільова програма «ВІЛ-інфекція» 52
Висновок 57
Список використаної літератури 59

Вступ
Актуальність теми. Важливість проблеми профілактики ВІЛ/СНІД в світі на даний період часу не викликає сумнівів. Епідемія ВІЛ/СНІД - це особливе явище в історії людства, пов'язане із швидкістю поширення, масштабом і глибиною наслідків. Особливе значення превенція ВІЛ/СНІД має серед тих, хто вживає наркотики шляхом ін'єкцій.
Сучасна соціальна ситуація в Росії характеризується загостренням цілого ряду асоціальних процесів і явищ, що раніше не представляли серйозної загрози суспільству, з причини своєї малої поширеності. В даний час російське суспільство безпосередньо зіткнулося з проблемою наркотизму: зростання кількості наркоспоживачів і розповсюджувачів наркотиків; сильна ураженість контингенту наркоспоживачів як ВІЛ-інфекцією, так і інфекціями, що передаються статевим шляхом, парентеральними вірусними гепатитами; збільшення числа ВІЛ-інфікованих серед жінок, підлітків і навіть дітей. Проблема наркотизму загострила прояв таких феноменів як: розширене залучення до вживання наркотичних засобів досить широких верств населення; розмитість і деформація соціальних норм по відношенню до вживання наркотиків; неопрацьованість методології профілактики ВІЛ/СНІД серед споживачів наркотиків шляхом ін'єкцій на різних рівнях дії і стадіях формування даної поведінки.
Епідемія ВІЛ/СНІД, що почалася на початку 80-х років минулого століття, за 20 років перетворилася на глобальну кризу і є ВІЛ - вірус імунодефіциту людини. СНІД - синдром набутого імунодефіциту - одна з найбільш серйозних погроз для соціального прогресу і розвитку людства. У 2007 році по оцінках Спільної програми Організації Об'єднаних Націй по ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) епідемія синдрому набутого імунодефіциту (СНІД) в світі позбавила життя 3,4 мільйонів чоловік і більше 25 мільйонів, починаючи з 1981 року, коли були встановлені перші випадки СНІДУ. У цьому ж році ще 5,6 мільйона людей було інфіковано вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Щодня в світі близько 14 000 чоловік інфікуються ВІЛ.
Проблема ВІЛ-інфекції на даний момент для Росії є такою ж гострою, як і для інших країн світової спільноти. Епідемічна ситуація по ВІЛ-інфекції в Російській Федерації (РФ) залишається напруженою. У названих умовах проблема ВІЛ/СНІД реально є серйозною загрозою для РФ.
Основною причиною розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в РФ в кінці XX століття стала така соціальна проблема, що швидко поширюється, як наркоманія. У багатьох частинах миру саме вживання наркотиків за допомогою ін'єкцій є основним шляхом передачі ВІЛ. Тісний зв'язок вживання наркотиків з ВІЛ обумовлений ін'єкціями наркотиків зараженими шприцами або голками, більш того, визнано, що деякі види наркоманії можуть вести до ризикованої статевої поведінки, яка також приводить до передачі ВІЛ. Зі всіх можливих різних шляхів передачі вірусу безпосередня ін'єкція в кровотік речовини, зараженого ВІЛ, є найбільш ефективним способом передачі - набагато ефективнішим, ніж статевий зв'язок. Таким чином, ін'єкції наркотиків грають визначальну роль в тому, як і коли, починається поширення ВІЛ в певному регіоні і яким чином розвивається епідемія.
Проблематика, близька до даної теми, розглядається в роботах таких вітчизняних авторів, як Білозеров Є.С., Катуніна С.В., Коваленко А.С., Покровський В.В., Потемкін Р. А., Шкарін В.В.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є сукупність характеристик соціально небезпечної поведінки, сприяючих поширенню ВІЛ/СНІД. Предмет дослідження складають перспективні технології превенції поширення ВІЛ/СНІД.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження з урахуванням актуальності і ступеня розробленості проблеми є виявлення специфіки соціальної профілактики ВІЛ/СНІД серед споживачів наркотиків.
Для здійснення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
1. Розглянути СНІД як проблему суспільства, всієї світової спільноти;
2. Проаналізувати обізнаність населення про проблеми ВІЛ/СНІД і роль ЗМІ в даній проблемі;
3. Провести дослідження, зробити висновки;
4. Розглянути законодавче забезпечення боротьби з ВІЛ/СНІД в Росії;
5. Вивчити Федеральну цільову програму «ВІЛ-інфекція».
Структура, об'єм і зміст роботи визначені цілями і завданнями дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, що містять сім параграфів, висновку і списку використаної літератури.
Список литературы Список літератури:
1. Альберт Э. СПИД и пресса: создание и трансформация социальной проблемы // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. Казань, 2000. С. 135
2. Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины.-М.: Изд-во «Акад. Проект», 2005.
3. Б.П.Денисов, В.И.Сакевич. Динамика эпидемии ВИЧ/СПИД // Социологические исследования. Январь 2004. № 1. С. 75-85.
4. Белозеров, Е.С.Вич-инфекция.-СПб. и др.: Питер, 2003.
5. Берроуз Д. Роль программ снижения вреда от употребления наркотиков в профилактике передачи ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Источник: http://www.aids.ru/prevent/ham_red_prog.shtml
6. Бовина И.Б. Представления о СПИДе и ВИЧ-инфицированных в молодежной среде // Социологический журнал. 2004. № 4.
7. ВИЧ-инфекция и средства массовой коммуникации: порочный круг отсутствующей событийности // Газеты малых городов: верстается первая полоса / Под ред. С.К.Шайхитдиновой. Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 2002.
8. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 24. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. М. 2002.
9. Власов В.В., В.В.Моррисон, Д.А.Тимофеев. Информированность студентов и старшеклассников о СПИДе // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 96-98.
10. Денисенко М.Б., Далла Зуанна Ж.-П.. Сексуальное поведение российской молодежи // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 83-87.
11. Камсюк Л.Г. Репродуктивное здоровье населения России //Население и общество. 1999. № 40.
12. Катунина С.В. Основы знаний по проблеме ВИЧ/СПИД.-М.: Изд-во «Дашко и К», 2005.
13. Коваленко А.С. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциируемые заболевания.-Барнаул, 2000.
14. Кушлейкайте М. Отношение медицинских сестер к инфицированным ВИЧ и больным СПИДом // Социологические исследования. 2006. № 5. С. 75-78.
15. О ситуации по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге в 2007 году и задачах на 2008 год. Информационный бюллетень. СПб 2008г
16. Офитова С., Уколов Р. Статистика ужасающа, прогноз мрачен // Независимая газета. 2003. 18 сентября.
17. Покровский В.И. Что питает вирус СПИДа? - Дефицит нравственности; Можно ли остановить эпидемию? // Советская Россия. 1988. 20 июля.
18. Покровский, В.В. Социально значимые инфекции в 21 веке//Народонаселение.-М., 2004.-№3.-С.93-96
19. Покровский, В.В.Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД.-М.: Изд-во «Медицина», 1999.
20. Полубинская, С. В. Предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации.-Тверь: Изд-во «Триада», 2005.
21. Потемкин Г. А.Твое здоровье и ВИЧ/СПИД.-М.: Изд-во «Кнорус», 2005.
22. Савельева И. Популярно о СПИДе.-М.: Изд-во «ИНФО-Плюс», 2002.
23. Савельева И.СПИД в вопросах и ответах.-М.: Изд-во «ИНФО-Плюс», 2002.
24. Сафаралиев Г.К. Законодательное обеспечение борьбы со СПИДом//»Право и безопасность», 2006.-№2
25. Сергеева А.В. ВИЧ-инфекция (СПИД).-Барнаул: Изд-во «Алт.правда», 2001.
26. Социологические исследования 2004. № 1. с. 78.
27. Справка о ситуации ВИЧ-инфекции на 1 июня 2004 г. // «Круглый стол» №3, 2004.
28. Стартнева А.Г. Краткий справочник по терапии ВИЧ/СПИД.-СПб.: Фолиант, 2005.
29. Федеральная целевая программа «ВИЧ-инфекция»
30. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы». Источник: http://www.programs-gov.ru/ext/81/content.htm
31. Хилгартнер С, Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. Казань, 2000. С. 18-53.
32. Чернюк М.А. ВИЧ-инфекция и СПИД.-М.: Изд-во «Знание», 2001
33. Шкарин, В.В. ВИЧ/СПИД-инфекция.-Н. Новгород: Изд-во «НГМА», 2002.
34. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Источник: http://www.nospid.ru/statistics/russia/
35. Ясавеев И.Г. «Другая» реальность: конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации // Коммуникация в современном мире / Под ред. В.В. Тулупова. Воронеж, 2005. с. 110-112.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19660.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.