У нас уже 177537 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Вдосконалення організації соціального обслуговування населення муніципального утворення
Количество страниц 77
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19667.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ I. Теоретичні основи організації соціального обслуговування населення 5
1. 1. Поняття соціального обслуговування населення 5
1. 2. Правове регулювання соціального обслуговування населення 11
1. 3. Джерела фінансування системи соціального обслуговування 15
Розділ II. Організація соціального обслуговування населення муніципального утворення (на прикладі МУ КЦСО «Лефортово») 28
2. 1. Організаційна структура управління 28
2. 2. Напрямки і форми діяльності 32
2. 3. Соціальна обстановка на території району 44
2. 4. Основні проблеми 55
Розділ III. Вдосконалення системи соціального обслуговування населення (на прикладі МУ КЦСО «Лефортово») 57
3. 1. Перспективи розвитку організацій соціального обслуговування 57
3. 2. Практичні рекомендації по вдосконаленню діяльності ЦСО 58
3. 3. Взаємодія організацій соціального обслуговування населення 60

Висновок 71
Література 73
Застосування 78


Вступ
Організації соціального обслуговування населення направлені на створення умов ефективного і якісного вирішення соціальних завдань, що є основою ухвалення стратегічних і тактичних рішень на всіх рівнях.
Зміна соціального статусу людини в старості, викликане передусім припиненням або обмеженням трудової діяльності, змінами ціннісних орієнтирів, самого способу життя і спілкування, виникненням труднощів в соціально-побутовій, психологічній адаптації до нових умов, вимагає необхідність вироблення особливих підходів форм і методів соціальної роботи з літніми людьми.
У емпіричних дослідженнях як особливому рівні соціологічного знання важливу роль відіграє розробка, реалізація і формування комплексу заходів по соціальному захисту жителів різних регіонів Росії. Основна увага приділяється збереженню рівня соціальної захищеності населення. Федеральний закон "Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації" (Збори законодавства Російської Федерації, 1995, N 50, ст. 4872) а також ухвалення федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» і № 122-фз від 22 серпня 2004 року зажадали створення чіткої, максимально ефективної бази, керованої і здатної вирішувати проблеми населення в плані його соціальної підтримки. Значима частина фінансування соціальних питань перекладена з федерального на регіональний рівень.
В даний час літні люди стали найбільш соціально незахищеною категорією суспільства. Рівень забезпеченості зростає з кожним місяцем, а доходи літніх громадян практично не підвищуються.
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю посилення соціальної підтримки населення, особливо його найбільш вразливих шарів, в умовах перехідного періоду.
Мета дипломної роботи – розкрити суть забезпечення реалізації соціальних гарантій і соціальної підтримки громадян літнього віку, ветеранів і інвалідів, малозабезпечених громадян.
Вирішенню цієї мети служать наступні завдання:
- дати поняття соціального обслуговування населення;
- проаналізувати правову основу соціального обслуговування населення;
- вивчити джерела фінансування системи соціального обслуговування населення;
- дати характеристику діяльності організацій соціального обслуговування населення;
- виявити проблеми організацій соціального обслуговування населення;
- розробити практичні рекомендації по вдосконаленню організації соціального обслуговування населення.
Об'єктом МУ КЦСО «Лефортово» м. Москви
Предметом дослідження є проблеми в діяльності Центру соціального обслуговування населення і умови їх подолання.
Список литературы Список литературы ЛИТЕРАТУРА

1) Алексеева Л.С. Социальная реабилитация подростков: опыт Голландии// Семья в России. 1998. № 2. С. 152-156.
2) Алмазов Б.Н. Особенности деятельности специалиста по социальной работе в сфере социальной реабилитации // Отечественный журнал социальной работы. 2003.№ 1. С. 69-72.
3) Антипов А.Г. Проблемы социальной защиты населения при переходе к рынку // Социально-политические науки. 1991. № 10 с. 92-99.
4) Артамонова А. Прощай одиночество // Социальная защита. 1995 с.133-135.
Балыбердин В.И. Основные направления социальной поддержки семьи и детства Костромской области // Работник социальной службы. 2001. № 3. С. 8 – 24.
5) Болотина Т.Н. Роль социальных служб в системе социальной защиты населения // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. М., 1992. с.87-93.
6) Гуслякова Л.Г. Региональные особенности организации социальной работы в России // Социальная работа. Вып.6. 1993. с.133-139.
7) Дергач А.В. Проблемы обучения воспитанников центра // Работник социальной службы. 2001. № 2. С.18-20.
8) Жуков В.И., Займышев И.Г. и др. Теория и методика социальной работы. В 2 томах. - М.: Союз, 1994. – 195 с.
9) Зайнышев И.Г. Социальная политика государства как основа организации социальной работы // Теория и практика социальной работы. М., 1992. с.28-35.
10) Закон «О ежемесячном пособии на ребенка» от 3.11. 2004 г. № 67.
11) Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Московской области» от 15 декабря 2004 года № 808-КЗ.
12) Иващенко Г.М. О новых тенденциях в деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите// Работник социальной службы. 2003. № 1. С. 56-71.
13) Ищенко Е.А. Государственная политика в сфере развития системы учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации // Право и политика. 2003. № 4.С. 104-110.
14) Козлов Н.В. Организация служб срочной социальной помощи населению / Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. М., 1992. с. 62-67.
15) Луков В.А. Концептуальные основы социальной службы как организационной формы социальной работы // Социальная работа. Вып.5.М., 1992. с. 63-74.
16) Ляпина Г.В. Центр нужный всем // Работник социальной службы. 2001. № 1. С. 71 – 75.
17) Манукян Э.А. Территориальные центры помощи семье и детям: опыт тенденции, перспективы// Российский журнал социальной работы. 1996. № 2/4. С. 39-43.
18) Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику - Пенза. 1994. – 238 с.
19) Муниципальная система социальной защиты населения: опыт, проблемы, перспективы. Вып – 1 / Под ред. В.М.Васильчикова, Л.Я.Чикариной.- М – Краснодар: изд. 2001.- 124с.
20) Муниципальная система социальной защиты населения: опыт, проблемы, перспективы. Вып. 2 / Под ред. В.М.Васильчикова, Л.Я.Чикариной – М. – Краснодар: изд. 2002 — 128с.
21) Никифоров А.Т., Семенов В.Е. Метод наблюдения в социально-психологическом исследовании. Л.: ЛГУ, 1987. – 305 с.
22) Основные показатели работы органов и учреждений социальной защиты населения Московской области в 2006 году // Сборник материалов.- М.: Кн. Изд – во «Stadtqespraech», 2005. – 96 с.
23) Основы социальной работы: Учебник / Под. ред. П.Д. Павленок.- М.: ИНФРА-М, 1999. – 368с.
24) Панов А.М. Социальная работа в России: состояние и перспективы // Социальная работа. Вып.6, М., 1992. - с. 40-48.
25) Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг государственными социальными службами (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.06.96 № 739) "Российская газета" от 01.07.96 № 123.
26) Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания (Утверждено 27) Постановлением Правительства РФ от 15.04.96 № 473) // "Российская газета", №77, 23.04.96.
28) Постановление мэра г. Москвы «О выплате из средств краевого бюджета денежной компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним, а также на транспортное обслуживание и денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организации отдельным категориям инвалидов в Московской области» от 5 апреля 2001 года № 253
29) Постановление «О предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР» от 31 декабря 2004 года № 1367
30) Постановлением мэра г. Москвы «Об утверждении Порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» от 19 мая 2004 года № 483
31) Постановление мэра г. Москвы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края в 2005 году» от 28 января 2005 года № 57
32) Постановление Правительства Российской федерации «О предоставлении членам семей погибших военнослужащих (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» от 2 августа 2005 года № 475.
33) Право социального обеспечения: Учебное пособие для ВУЗов./ Под ред. Е. Е. Мачульской.- М.: Книжный мир, 1999 - 240с.
34) Распоряжение мэра г. Москвы «О мерах социальной поддержки пенсионеров Московской области в 2005 году» от 27 января 2005 года № 39.
35) Ратников В. Социальная защита и рыночные отношения // Вестник социальной работы. М., 1993. № 1 с. 64-70.
36) Ромашов О.В. Социальная защита трудящихся: проблемы, пути, решения // Социс. 1993. № 1 с. 88-92.
37) Российская энциклопедия социальной работы в 2 томах. Т.2. - М. Институт социальной работы. - 406 с.
38) Семейный кодекс Российской Федерации. - М.: Ось-89, 2000.
39) Савинов А.В. Организация работы органов социального обеспечения: Учебник. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2003.- 368 с.
40) Сластенин В.А. Социальный работник: личность и профессия // Социальная работа. Вып.6. М., 1992 с. 48-57.
41) Сонин М.Я., Дискин А.А. Пожилой человек в семье и обществе. М.: Финансы и статистика. 1994. - 175 с.
42) Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Экзамен, 2003. – 301 с.
43) Социальная работа с пожилыми. Настольная книга специалиста. М., Институт социальной работы. 1995. - 195 с.
44) Социальные технологии: Толковый словарь. - Москва-Белгород. - Луч, 1995 - 309 с.
45) Социальное обслуживание на дому // Социальная защита. 1998 № 8. с. 40-43.
46) Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения в экзаменационных вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов- Н/Д: «Феникс», 2003 год.-384 с.
47) Теория и практика социальной работы; отечественный и зарубежный опыт. М., - Тула. 1993. – 219 с.
48) Территориальные социальные службы: теория и практика функционирования. Сб. статей. М., 1995. - 287с.
49) Федеральный закон от 15. 11. 1995 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 669-I СФ.
50) Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 года, № 181-ФЗ // Сборник нормативно правовых актов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.- М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2004.- 528с.
51) Федеральный закон от 10.12.95 "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации" // "Российская газета" от 22.12.95 № 242.
52) Федеральный закон от 22. 12. 2005 г. «О единовременном пособии при рождении ребенка» № 178-ФЗ. Ст. 12
53) Федеральный закон от 12.01.95 "О ветеранах" // "Российская газета" от 25.01.95 № 19.
54) Холостова Е.И. Социальная политика: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 284 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19667.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.