У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Тактична підготовка в системі тренування пауерліфтерів
Количество страниц 35
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19681.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ I. 5
1.1. Види тактичної підготовки 5
1.2. Особливості фізичної підготовки 9
1.3. Тактична підготовка в силовому триборстві 12
1.4.Тактична підготовка в різних видах спорту 18
Розділ II. Завдання, методи і організація дослідження 26
2.1. Завдання дослідження 26
2.2. Методи дослідження 26
2.3. Організація дослідження 26
Розділ III. Обговорення результатів дослідження 27
Висновки 32
Список літератури 33

Вступ
У сучасному суспільстві спорт є специфічним феноменом, що входить до складу загальнолюдської культури. Він глибоко проникає і благотворно діє на чималі сторони життєдіяльності суспільства. В умовах сучасного життя спорт є виразником соціальній активності людей і служить еталонною моделлю, що створює гармонійну особу. Жорстка, безкомпромісна боротьба не може не притягувати уваги людей, враховуючи велику економічну складову спорту. Це диктує вченим, тренерам і самим спортсменам необхідність пошуку резервів, що дозволяють показувати усе більш високі результати. Щільність результатів, що показуються атлетами на найбільших змаганнях, дуже велика. Часто переможців від призерів відокремлює мінімальна перевага, в цьому випадку на перше місце виходять такі елементи підготовки, як стратегічне і тактичне планування не лише конкретного старту, але і всього учбово-тренувального процесу. Грамотне, обгрунтоване планерування здатне дати те невловиме, що кінець кінцем дозволяє отримати перевагу. Питання тактичної підготовки займали учених в області спорту у всі часи (1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32).
У деяких видах спорту тактична підготовка є важливою складовою поряд з фізичною, технічною, психологічною – це ігрові види спорту, є види спорту, в яких тактика дуже важлива, але в більшій ступені результат залежить від інших сторін підготовки (3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20, 21 23, 24, 25, 29, 30).
У пауерліфтингу, на перший погляд, немає необхідності серйозно займатися тактичною підготовкою, оскільки спортсмен має суворо регламентовану структуру діяльності змагання, обумовлену правилами – три підходи до снаряда (присідання, жим штанги лежачи, станова тяга), підняв більше (у сумі триборства) – переміг. Але на змаганнях високого рівня питання тактичної боротьби часто вирішують результат поєдинку. Оскільки автор є Майстром спорту міжнародного класу по пауерліфтингу, і йому на практиці доводиться стикатися з питаннями деталізації всіх сторін підготовки спортсменів високого класу, інтерес у визначенні форм, методів, місця і ролі тактичної підготовки в системі тренування спортсменів очевидний, цим інтересом обумовлений вибір теми випускної кваліфікаційної роботи.
Метою нашого дослідження було визначення ролі, місця і питомої ваги тактичної підготовки в системі тренування пауерліфтерів.
Об'єкт дослідження – тактична підготовка пауерліфтерів.
Предмет дослідження – учбово-тренувальний процес і діяльність змагання пауерліфтерів.
Список литературы Список літератури:
1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 302 с.
2. Барчукова Г.В. Биомеханический анализ атакующих ударов как предпосылка формирования технико-тактических действий в настольном теннисе// Теория и практика физ. культуры. – 1997. – №2. – С. 18-21.
3. Бокс. Ежегодный сборник материалов для тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 86 с.
4. Бокс. Учебник для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 235 с.
5. Бокс: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 58 с.
6. Бутенко В.И. Специализированная подготовка боксера. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 70 с.
7. Виноградов В.А., Епихин Г.П., Понугаев В.Г., Семиразумов В.И. Хоккей с мячом: Учебное пособие для коллективов физической культуры. – М.: Физ-культура и спорт, 1958. – 263 с.
8. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука или первые шаги по шахматной доске. – М.: Физкультура и спорт, 1963. – 154 с.
9. Еганов А.В. Структура надежности защитных тактико-технических действий дзюдоистов высокой квалификации// Теория и практика физ. культуры. – 2000. – №4. – С. 31-32.
10. Иванов Э.Г. Умейте защищаться, умейте нападать! – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 184 с.
11. Ивлев В.Г., Петрунев А.А. Проблемы унификации показателей тактико-технической подготовленности борцов классического стиля// Спортивная борьба: Ежегодник. – 1984. – С. 74-76.
12. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба: Учеб. для ин-тов физ. культ. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с.
13. Искусство подготовки высококлассных футболистов: Научно-методическое пособие/ Под ред. проф. Н.М. Локшинова. – М.: Советский спорт, 2003. – 416 с.
14. Карпинский А.А. Тактика в спортивной борьбе// Спортивная борьба: Еже-годник. – 1972. – С. 33-36.
15. Клещев Ю.Н. Тактическая подготовка волейболистов. Сборник упражне-ний. – М.: Физкультура и спорт, 1964. – 277 с.
16. Колосков В.И., Климин В.П. Подготовка хоккеистов: техника, тактика. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 87 с.
17. Конов И.И. Игра нападающих. – М.: Физкультура и спорт, 1997. – 283 с
18. Корбут Е.В. Тактика тенниса. – М.: Физкультура и спорт, 1997. – 164 с.
19. Маслюков А.В. Специфика совершенствования координационных способно-стей при занятиях хоккеем// Теория и практика физ. культуры: Тренер: Жур-нал в журнале. – 2003.– №4. – С. 33-34.
20. Определение оптимальных траекторий полета мяча и характеристик цели в баскетболе при бросках по кольцу со средних и дальних дистанций// Теория и практика физ. культур. – 1996. – №10. – С.48-54.
21. Павлов А.И. Определение понятия «Спортивная тактика»// Теория и практи-ка физ. культуры. – 2000. – № 9. – С.20-21.
22. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: Физ-культура и спорт, 1986. – 264 с.
23. Подготовка молодого футболиста/ Сборник статей. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 279 с.
24. Полозов А.А. Тактический эффект// Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 7. – С. 36.
25. Родионов А.В. Механизмы решения оперативно-тактических задач в игро-вых видах спорта// Теория и практика физ. культуры: Тренер: Журнал в жур-нале. – 2002. – № 6. – С. 31-34.
26. Рыбаков Д.П., Штильман М.И. Основы спортивного бадминтона. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 187 с. 27. Симаков В.И. Футбол. Парные тактические комбинации. – М.: Физкуль-тура и спорт, 1994. – 143 с.
28. Тайр Х. Типичные построения командных тактических действий нападения в волейболе// Теория и практика физ. культуры. – 1996. – №10. – С. 47-48.
29. Тарасов А.В. Хоккей без тайн. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 158 с.
30. Тарасова Л.В. Вопросы тактики в стрелковых видах спорта// Теория и прак-тика физ. культуры. – 2004. – №4. – С. 54-56.
31. Теннис. Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 135 с.
32. Тышлер Д. Тактика фехтовального боя// Теория и практика физ. культуры. – 1995. – № 7. – С. 28-29.
33. Фехтование. Сборник статей. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 178 с.
34. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19681.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.