У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Груповий портрет в нідерландському мистецтві
Количество страниц 66
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19709.doc 
Содержание Зміст
Вступ
I розділ: Нідерландський груповий XVI століття
1.1 Загальні тенденції розвитку Нідерландського портретного мистецтва
1.2 Портрети «Стрілецьких гільдій»
1.3 Зародження виду групового портрета «Регентів»
II розділ: Груповий портрет Голландії І половини XVII століття
2.1 Загальні тенденції розвитку голландського портрета XVII століття
2.2 «Анатомії» у голландському мистецтві
2.3 Портрети «Регентів» і «Регентш»
2.4 Портрети «Стрілецьких гільдій»
III розділ: Групові портрети Франса Хальса та його послідовників
3.1 Портрети «Стрілецьких гільдій»
3.2 Портрети «Регентів» і «Регентш»
IV розділ: Групові портрети Рембрандта Харменса Ван Рейна та його послідовників
4.1 «Нічний дозор»
4.2 «Анатомії»
4.3 Портрети «Регентів» і «Регентш» стор. 57-60
Висновок
Бібліографія

Вступ
Коли ми говоримо про живопис групових портретів, ми маємо зважаючи на істотний і найтиповіший розділ цього жанру – корпоративний портрет. Об'єкт зображення в нім – колективи, в яких особа об'єднується із спільними інтересами.
Груповий портрет з'являється і розвивається в XVI і XVII століттях в Голландії як своєрідна ознака її економічного і культурного зростання. Цей жанр дорозвиває тенденцію, що затверджує людську особу. Відчуття цивільної чесноти і народокорисності, що виявляються у бюргера – голландця – є новина того часу.
Особливості голландського портрета стають ще яснішими при порівнянні з епізодами, що з'являються в інших європейських країнах. Перші спроби змалювати груповий портрет спостерігаються у Рафаеля «Папа Лев Х з кардиналами Джуліо Медичі і Луїджі Россі» (1518 р., Флоренція, галерея Уффіци) і Тиціана «Папа Павло III з Алессандро і Оттавіо Фарнезе» (1546, Неаполь, музей Каподімонте). Персонажі не вільні від регламентуючого відношення строгого католицького канону, зображення Папи домінує в композиції.
У Голландії було по-іншому через інші соціальні умови: наявність буржуазних корпорацій, які існували лише в Голландії, створюють міцну основу для розвитку групового портрета. Тоді як в інших європейських країнах на стінах і великих картинах змальовуються релігійні і міфологічні сюжети, в Голландії прикрашаються громадські будівлі різних об'єднань, які замовляють величезні портрети в свої святкові зали. Ці зали і конкретно стіни визначають розміри портрета і впливають на формування композиційної структури.
Корпорації стимулюють розвиток жанру групового портрета. існує багато видів корпорацій, ось тільки мала частина їх назв: стрілецькі, хірургічні, всілякі торгівельні добродійні об'єднання, якими керують регенти.
Стрілецькі корпорації – це добровільні об'єднання, які самі купують зброю і форму для корпорацій. Вона складається з багатих громадян, для яких членство в подібній корпорації – питання честі. Своїми патріотичними настроями стрілки грають прогресивну роль в голландській історії. У певний момент вони навіть беруть участь у військових діях – при облозі Іспанією міста Гарлема.
Хірургічні мають своїх лідерів, хірургів-прозекторів, які читають суспільні лекції. Лекції супроводжуються демонстрацією скелетів, нерідко розчленовуванням тіла страченого злочинця.
Регенти, виконуючі добродійні місії, стежать за дотриманням порядку і законів у відповідності своїй корпорації. Обираються члени з середовища найшановніших громадян.
В цілому групові портрети діляться на три види: «Стрільці», «Анатомії», «Регенти». Портрети передають художні способи тодішнього реального життя, образи, які показують прогресивні суспільні шари того часу. І не дивлячись на те, що в ранньому буржуазному суспільстві було багато протиріч характерні для попередніх устроїв, ці картини, типові і показові для своєї епохи, близькі і нашим сучасникам. Їх об'єднують не застаріваючі ідеї звільнення від людського рабства, строгого релігійного догматизму, цивільного духу пов'язані з відчуттям колегіальної солідарності і усвідомленням корпоративної приналежності, з активною цивільною позицією і патріотизмом. Груповий портрет дає нам уявлення не лише про підйом Голландії, але і про її стагнацію – у 70-ті роки XVII століття голландське суспільство загниває і потрапляє в полон чужої моди. Реалізм замінюється академізмом чужоземних французьких зразків.
Для нас груповий портрет, який слідує закономірностям епохи, має велике історично-пізнавальне значення. Зазвичай замовники ставили умови в договорах про місце і розташування кожного портретуємого; творці, слідуючи традиціям і замовленням, проте, збагачували жанр своїми власними відкриттями.
Мета роботи показати композиційні різновиди групових портретів і їх розвиток від початку XVI до кінця XVII століть. Основні принципи характерні для композиції групових портретів: координація і субординація . При координації жоден з персонажів не домінує над іншими тобто в колективі існує рівноправ'я. Цей принцип типовий для портретів «Регентів», так само для гарлемських «Стрільців». При субординації особа або група осіб займає в композиції місце, що лідирує, і підпорядковує останніх персонажів собі. Цей тип характерний для «Анатомій», бо вся увага на картині віддана лекторові і його демонстрації. У амстердамських «Стрільцях» групи складаються звичайно з рядових стрільців з двома командирами.
У картинах існує дві єдності: внутрішня (між персонажами в картині) і зовнішня (між частиною персонажів і глядачем). Так само в портретах велику роль грає колір і взаємодія кольору і «світла». Як колір, так і «світло» - носії певного психологічного настрою.
Робота побудована за хронологічним принципом, який допомагає прослідити еволюцію портрета впродовж двох століть. Твори описуються як в хронологічному ладі, так і по приналежності до однієї групи. Особлива увага в роботі приділяється двом школам: Франса Хальса в Гарлемі (III глава, 1 розділ) і Рембрандта Харменса Ван Рейна в Амстердамі (III глава, 2 розділ). Витоки жанру вказані в першому розділі, розвиток – в другому. Основні висновки показані у загальному висновку.

Список литературы Список літератури:

Нидерландский портрет XVI века
1. Гершезон – Чегодаева Н.Н. Нидерландский портрет XV века. Его истоки и судьбы, М., «Искусство», 1972.
2. Любимов Л. Великая живопись Нидерландов, М., 1963.
3. Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV-XVI веков. Эрмитаж, Ленинградское отделение «Искусство», 1984.
4. Фехнер Е.Ю. Нидерландская живопись XVI века, Л., издательство «Гос. Эрмитажа», 1949.
5. Bauman, Guy Early Flemish portraits 1425-1525, New York, «The Metropolitan museum of art», 1986.

Голландский портрет XVII века.
1. Виппер Б. Становление Реализма в Голландской живописи XVII века, М., «Искусство», 1957.
2. Виппер Б. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670), М., «Искусство», 1962.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств, выпуск II, М., «Искусство», 1989.
4. Кузнецов Ю.И. Голландская живопись XV|I- XVII веков в Эрмитаже, Л., «Искусство», 1984.
5. Лифшиц Н., Каганэ Л., Приименко Н., Искусство XVII века. Исторический очерк, М., «Искусство», 1964.
6. Паппе А.М., Голландский портрет XVII века, Л., «Комитет популяризации художественных изданий при российской академии истории материальной культуры», 1926.
7. Ротенберг Е. Искусство Голландии XVII века, М., «Искусство», 1971.
8. Тартаковская Е. Очерк голландской живописи XVII века, Л., Издательство ленинградского областного союза советских художников, 1935.
9. Alpers Svetlana The art of describing: Dutch Art in the XVII century, Chicago, «The University of Chicago Press», 1984.
10. Bob Haak The Golden Age. Dutch Art in the XVII сentury, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1984.

Франс Хальс.
1. Гренберг И., Фейнберг Л.Е., Секреты живописи старых мастеров, М., «Изобразительное искусство», 1989.
2. Вольская В. Франс Хальс, М.-Л., «Искусство», 1937.
3. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера, М., «Искусство», 1974.
4. Ройтенберг О.С. Гальс. (Голландский живописец XVII века), М., «Искусство», 1957.
5. Сененко М.С. Франс Хальс. Монографический очерк, М., «Искусство», 1965.
6. Художественная галерея. Франс Хальс (периодическое издание), М., № 62, 2005.
7. Якимович А. Новая история искусств. Искусство и культура XVII-XVIII веков, С-Пб, «Азбука-классика», 2004.

Рембрандт Харменс ван Рейн.
1. Андроникова М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма, М., «Искусство», 1980.
2. Бокемюль М. Рембрандт, М., «Taschen/ Арт-родник», 2003.
3. Виппер Б. Некоторые проблемы раннего творчества Рембрандта, М., «Искусство», 1956.
4. Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта, М., «Искусств», 1975.
5. Маннеринг Дуглас Жизнь и творчество Рембрандта, М., «Лабиринт-К», 1997.
6. Charles L. Mee, Jr. Rembrandt’s Portraits. A biography, New York, «Simon and Schuster», 1988.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19709.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.