У нас уже 117496 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Етнополітичні аспекти розпаду СРСР: прибалтійський регіон
Количество страниц 91
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19713.doc 
Содержание Зміст
Вступ
I розділ (історичний екскурс)
1.Країни Балтії (Литва, Естонія, Латвія) в період:
1.1. Російській імперії
1.2. У 1940-х рр. 20ст.
1.3. У складі СРСР (до кінця 80-х – початки 90-х рр. 20в.)
II розділ
1. Формування національної самосвідомості в країнах Балтії.
1.1. Національна самосвідомість і психологія прибалтів:
а) У складі СРСР.
б) В період розпаду СРСР.
2.Політична ідеологія в країнах Балтії.
3. Причини формування національних рухів в країнах Балтії.
3.1. Національні рухи в кінці 80-х – початку 90-х рр. 20в.
6. Передумови виходу країн Балтії з складу СРСР.
7. Боротьба за незалежність.
III розділ
1. Національні меншини в країнах Балтії:
1.1. У складі СРСР.
1.2. В кінці 80-х – початку 90-х рр. 20ст.
1.3. Після розпаду СРСР.
Висновок

Вступ
Актуальність дослідження полягає в тому, що при розумінні важливої ролі етнічного чинника в розпаді СРСР і пострадянському політичному розвитку, цілком природні не лише бажання, але і крайня необхідність аналізу проблем нової цивільної ідентичності в широкому етнополітичному контексті, у тому числі з врахуванням особливостей формування її в різних етнічних групах населення.
Поява на території колишнього СРСР 15 нових незалежних держав, 14 з яких (за виключенням в якійсь мірі Росії) несуть в своїй назві етнонім титульного народу, проголошення більшістю з них свого суверенітету від імені цього народу і надання статусу державного лише титульній мові украй гостро поставили питання про співвідношення цивільної і етнічної самосвідомості колишніх радянських громадян. Нова етнополітична реальність в більшості пострадянських держав за межами Росії з невблаганною неминучістю розділила їх населення на дві категорії - титульне і нетитульне. Апріорі можна передбачити, що в титульного населення вже через збіг його етноніма з назвою держави формування нової цивільної ідентичності відбувається органічніше, чим в нетитульного. Іншими словами, в титульного населення обидві важливі форми групової ідентичності – етнічна і політична (цивільна) – збігаються, чого не можна сказати про нетитульне населення. Але нерівність передумов для успішності процесу формування нової цивільної ідентичності в названих груп населення пов'язано не лише з чисто «термінологічними» обставинами, хоча і вони надзвичайно багато означають для суспільної свідомості. Оптимальному зближенню цивільної і етнічної ідентичності в титульного населення держав нового російського зарубіжжя, з одного боку, і посиленню їх розбіжності у представників нетитульних етносів – з іншого, у величезній мірі сприяє ідеологія етнонаціоналізму, лежача в основі державного будівництва більшості цих країн. При цьому процес формування нової цивільної ідентичності в російського населення нового зарубіжжя особливо ускладнений його приналежністю до народу, який через об'єктивні історичні обставини багато в чому домінував як в дореволюційній Росії, так і в СРСР. У нових же суверенних державах за межами Російської Федерації статус росіян різко змінився і вони поставлені в положення етнічної меншості.
В той же час вміст і глибина прояву позначеної вище проблеми, поза сумнівом, розрізняються в кожній з пострадянських держав. До того ж є підстави вважати, що хоча повною мірою проблема співвідношення цивільної і етнічної ідентичності виявилася в ході розпаду СРСР і формування суверенітету нових держав, вона має і певні історичні передумови, пов'язані з особливостями радянської етнонаціональної ситуації.
Предметом даного дослідження є комплекс сучасних етнополітичних процесів в державах СНД і Балтії, породжений розпадом СРСР.
Список литературы Список літератури:
Арутюнян Ю.В. Трансформация постсоветских наций. М, 2003
Беков Х., Алексеев С. Российская идея и национальная идеология народов России. М, 1996
Белик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии. М, 2001
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1991
Биркенбах Х.М. Расследование фактов как средство превентивной дипломатии. Взгляд международных организаций на конфликт по вопросу гражданства в Эстонии и Латвии. М, 1998
Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М, 200
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М,, 1991
Гудавичюс Э. История Литвы. Т. 1. С древнейших времен до 1569 г. М., 2005.
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997.
Кавтарадзе С.Д. Этнополитические конфликты в постсоветском пространстве. М, 2005.
Кравцевич А. Создание Великого княжества Литовского. Минск, 1998 (на белорусскоя языке).
Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941 гг. (Документы, факты, суждения). М., 2002.
Марченко Г.И. Этнополитология. М, 1999
Морозова Е.В. Региональная политическая культура. Краснодар, 1998
Национальная политика России: история и современность. М, 1997
Паин Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизм этнополитических процессов в постсоветской России. М, 2004
Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ этнических стереотипов. М, 2000
Полещук В. Неграждане в Эстонии. М, 2005
Россия в ХХ веке: Проблема национальных отношений. М, 1999
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М, 1998
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М, 2006
Суверенитет и этническое самосознание: идеология и практика. [Сб.] М, 1995
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М, 1997
Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005.
Тренин Д.В. Балтийский шанс: страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе. М, 1997
Чешко С.В. Распад Советского Союза: этнополитический анализ. М, 1996.
Этнический национализм и государственное строительство. М, 2001

Статті
Анисимов Е. Стереотипы имперского мышления //Историки отвечают на вопросы. Вып. 2. М.: Московский рабочий, 1990.
Бугай Н.Ф. Государственная политика в сфере национальных отношений в условиях «социалистического эксперимента» // Россия в XX веке. Проблемы национальных отношений. М., 1999. С. 306-312..
Дьяков Ю.Л. Историческое наследие межнациональных отношений в России // Россия в XX веке: проблемы национальных отношений. С.420.
Зубкова Е.Ю. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР. 1953—1985 годы // Отечественная история. 2004. №3-31.
Зубкова Е.Ю. Феномен «местного национализма»: «эстонское дело» 1949—1952 гг. в контексте советизации Балтии // Отечественная история. 2001. №3. С.89-102.
Капеллер А. Национальные движения и национальная политика в Российской империи: опыт систематизации (XIX век – 1917 год) // Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений. М., 1999. С. 100-109.
Пихоя Р.Г. Почему распался Советский Союз? // Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. С. 404-422.
Савва М.В. Этнический статус в идеологии и политике // Полис.1999. №4
Симонян Р.Х. Страны Балтии во время перестройки // Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. С. 469-481.
Чешко С.В. Роль этнонационализма в распаде СССР // Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. С. 443-468.

Довідкова та навчальна література
Барсенков А.С. Ведение в современную российскую историю. М., 2002.
Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917—2004. М., 2005.
Белик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии. М, 2001.
Вардомский Л.Б., Савостина Л.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. Учебное пособие. М., 2005.
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История государства и народов России. XX век: учебник для 9-го класса общеобразовательных учебных заведений. М., 2001
Дейниченко П.Г. Полный энциклопедический справочник. М., 2001.
Жарова Л.Н., Кредер А.А., Мишина И.А. Россия и мир в XX веке. Ч. 1. 1900—1929: учебник для 9-го класса основной школы. М., 1999.
Жарова Л.Н., Кредер А.А., Мишина И.А. Россия и мир в XX веке. Ч. II, М., 2000.
Жарова Л.Н., Мишина И.А. История Отечества. Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. М., 1992.
История России/ Под ред. М.Н. Зуева. М., 1994.
История России с древнейших времен до конца XVII в. М., 1996. История России с начала XVIII до конца XIX века. М., 1996.
История России. XX век / Под ред. В.П. Дмитренко. М., 1996.
История России. Новейшее время. 1945—1999. М., 1999.
Кореленков А.В. Гуленков К.Л. Готовимся к экзамену по истории России. Пособие для поступающих в вузы. М., 2001.
Кредер А.А. Новейшая история. М., 1994; Кредер А.А. Новейшая история. Ч. 1: 1914—1945. Учебник экспериментальный для средней школы. IX—X классы. М., 1994.
Островский В.П., Старцев В.И., Старков Б.А., Смирнов Г.М. История Отечества. Учебник для 11-го класса средней школы. М., 1992.
Островский В.П. и др. История СССР. М., 1990.
Пашков Б.Г. История России. XVIII—XIX века. Учебник для 8-х классов общеобразовательных учебных заведений. М., 2000.
Шестаков В.А. и др. История Отечества. XX век. М., 2000.
Шубин А.В. Новейшая история. М., 2000.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19713.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.