У нас уже 117496 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Фотодокументи Центрального Архіву Електронних і Аудіовізуальних документів Москви про соціально-економічний і культурний розвиток СРСР 1956 - 1980-х рр.
Количество страниц 82
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19715.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика Центрального Архіву Електронних і Аудіовізуальних документів м. Москви 11
1.1. Історія створення і діяльності, завдання і функції Центрального архіву електронних і аудіовізуальних документів м. Москви 11
1.2. Характеристика архівного фонду Центрального архіву Електронних і аудіовізуальних документів м. Москви 25
Розділ 2. Фотодокументи як джерело для вивчення соціального, економічного та культурного розвитку 31
2.1. Поняття, суть і основні характеристики фотодокументів 31
2.2. Роль фотодокументів в аналізі соціально-економічного і культурного розвитку СРСР в 1956-1980 рр. 48
Розділ 3. Аналіз Фотодокументів Центрального Архіву Електронних і Аудіовізуальних документів м. Москви як джерел дослідження соціально-економічного та культурного розвитку СРСР в 1956-1980 рр. 62
Висновок 75
Список використаних джерел та літератури 79

Вступ
Архіви... це сховище ціннішого народного майна, ніж вміст державних казначейств: гроші витрачаються і знов наживаються, а письмові пам'ятники народної історії, раз втрачені, не можуть бути куплені і придбані знов жодною ціною і жодною працею.
Н.В.Калачов (1819-1885) історик-архівіст, академік.
Головне завдання, поставлене в даний час перед Центральним Архівом Електронних і Аудіовізуальних документів м. Москви — зібрати кіно-, фото- і фонодокументи з історії московських підприємств, організацій і установ — почало виконуватися з перших днів його створення з 1976 р. До кінця 1970-х рр. була розроблена основна концепція побудови і розвитку архівів для зберігання документів на так званих «нетрадиційних» носіях: магнітній стрічці, кіноплівці, фотопапері і тому подібне. Стало легше вирішувати питання комплектування, прийому документів на постійне зберігання, забезпечення їх фізичного збереження. До того ж з'явилися керівні документи і стандарти в області архівної справи, що помітно полегшили нам роботу на перших етапах.
Основним недоліком аудіовізуальних документів, що поступають на державне зберігання, є їх відносна невисока якість з точки зору інформаційної насиченості і професійного виконання. Наприклад, забувається, що фонограма і фотографія фіксують не лише якийсь факт життя але і творчий акт автора цього документа. Інтерес представляє не лише те або інша подія, що мала місце і зафіксоване на носієві, але і те, як цей подія відбивається. Чим вище майстерність його автора, глибше розуміння життя, тим більше насиченим виявляється документ інформаційно, тобто представляє більший інтерес саме як документ. Таким чином, віддзеркалення подій на фотодокументах складніше систематизувати, ніж при стандартному документуванні, тому фотодокументи в цілому і фотодокументи Центрального Архіву Електронних і Аудіовізуальних документів м. Москви зокрема актуальні для вивчення. Таким чином розробка даної теми в архівознавчо-джерелознавчому аспекті представляється надзвичайно актуальною. Саме такий підхід відкриває широкі перспективи вивчення теорії і методики наукового використання аудіовізуальних джерел, що далеко йдуть, в історичних і інших дослідженнях.
Наукова значущість даного дипломного дослідження базується на тому, що із збільшенням об'ємів зберігання документів усе більш гостро встає питання оперативного пошуку інформації про наявні в архіві документи, введення цієї інформації в автоматизовані бази даних. Сьогодні науково-технічній обробці і введенню в БД піддається кожна одиниця, що поступає в архів. Інформація про кіно -, фоно - і відеодокументи, що зберігаються в ЦААДМ, повністю введена в тих, що існують БД, робота над інформацією про фотодокументи наближається до завершення. Зараз архів приступає до введення в БД не лише інформації, але і зображень. Введення інформації про більшу частину документів в електронний каталог дозволило приступити до випуску різних довідників і тематичних переліків. Останніми роками були випущені в світло путівник по архіву, анотований перелік кінодокументів архіву різні тематичні переліки і покажчики по документах архіву. Звернення до них як до об'єктів архівного зберігання і історичних джерел надає дослідникам всілякі, деколи унікальні відомості про різні області розвитку країни.
В даний час Росія переживає період об'єктивного переосмислення новітньої історії – відійшовши як від ідеалів комуністичного світлого майбутнього, так і поголовного заперечення власного досвіду періоди перебудови. Період з 1956 р. по 1980 рр. є близьким, але в той же час недостатньо вивченим етапом новітньої історії. Соціально-економічний і культурний розвиток – важлива складова при аналізі історичної обстановки і аналіз фотодокументів як джерело цього аналізу – необхідний елемент наукової роботи.
Не дивлячись на те, що в даній області архівознавства і джерелознавства фотодокументів зроблено багато що, сучасний науковий рівень цих досліджень доки недостатньо високий. Аналіз накопиченого досвіду говорить про те, що в наші дні фахівці, що займаються фотодокументами, знаходяться на первинному етапі освоєння пізнавальних і інформаційних можливостей цих джерел. Не випадково тому до цих пір украй мало самостійних і оригінальних досліджень по даній проблематиці, хоча образотворчі джерела, у тому числі і фотодокументи, вже давно стали об'єктом пильної уваги громадськості.
Літературу, що зачіпає аспекти теми, можна розділити на дві групи:
- архівознавчі дослідження, що зачіпають вирішення проблем експертизи цінності документів, відбору документів на постійне державне зберігання і комплектування державних архівів, розроблені починаючи з 1960-х досить повно і всесторонньо, проте в новітній час фахівці відзначають, що усе більш актуальними стають питання, пов'язані з якісними і кількісними характеристиками архівних фондів РФ в цілому, репрезентативності АФ РФ, відповідності його потребам суспільства . Сюди ж можна віднести і загальні дослідження, що стосуються питань комплектування держархівів в «нових» умовах, адже вітчизняні архівісти довгі десятиліття працювали в рамках жорсткий заданої схеми: вибір джерел комплектування – вибір частини їх документального фонду – архівознавчий аналіз вибраного комплексу.
- окремі статті і розробки з проблеми дослідження фотодокументів. Трудність проведення дослідження фотографій особистого походження полягає в тому, що фотодокументи як об'єкти архівного зберігання і історичні джерела відносяться до одних з найменш вивчених хоча з часу перших професійних дослідників і фахівців, що вказали на їх важливість і цінність, як свідоцтв історії, пройшло вже більше півтора століть.
Великий вклад у вивчення даної проблематики в першій половині XX століття внесли теоретики і практики в області історії і прикладної фотографії. Завдяки працям Г.М. Болтянського були збережені і описані фотодокументи періоду революції 1917 року. Ним же був підготовлений перший в країні нарис по історії фотографії. Серйозної уваги вимагають численні публікації А.М. Донде. У одній з них він справедливо вказав на важливість розгляду фотографії в трьох аспектах – реєструючому, досліджуючому і художньому, надавши цим можливість для широкого використання фотографії в науково-просвітних цілях і як витвір мистецтва.
Найбільш значимими дослідженнями в області історичного джерелознавства є праці М.А. Варшавчика, В.В. Кабанова, І.Д. Ковальченко, О.М. Медушевської, Л.Н. Пушкарьова, М.Н. Тихомирова, М.Н. Чорноморського і С.О. Шмідта . Більшість з цих авторів не зупиняється детально на прийомах і методах джерелознавчого аналізу фотодокументів, але ті загальні положення, які дані в їх роботах можуть бути застосовані при роботі з образотворчими джерелами.
Серед публікацій по архівознавству і джерелознавству аудіовізуальних документів найбільш корисними для цілей нашого дослідження є праці Є.М. Євграфова, В.С. Листова, В.М. Магідова і Л.М. Рошаля .
Видані в різні роки роботи Л.М. Рошаля об'єднані однією проблематикою. У них дослідника хвилює питання про роль і місце автора у фотографії і хронікально-документальному кіно про неоднозначність фактів дійсності, що оточує нас, і про принципову неможливість створити як абсолютно об'єктивний і неупереджений, так і повністю тенденційний документ. Л.М. Рошаль приходить до висновку про те, що кожен факт містить в собі безліч різних граней. Прагнучи зняти лише одну найзлободеннішу, з них, оператор неминуче фіксує на плівці і всі останні, включаючи ті, на які він і сам не звертає уваги. Тому, кожне наступне покоління глядачів знаходить для себе так багато нового в старих кінофотокадрах.
Особливий інтерес для дослідників даної проблематики представляють роботи В.С. Листова. Вони присвячені вивченню хронікальних зйомок періоду Жовтневої революції 1917 року і перших років Радянської влади. Ним вперше було дано теоретичне осмислення значення цих документів для історії і почата розробка методики наукової роботи з ними. Автор на конкретних прикладах показує, як, притягуючи мемуари, архівні документи, матеріали періодичного друку і інші джерела можна атрибутувати образотворчий документ, встановити його достовірність і достовірність. В.С. Листов вводить в науковий зворот поняття «кіноскрипт» і розробляє прийоми роботи з ним.
Вказані автори фактично розробили і першими застосували на практиці принципи і методи історично-архівознавчого і джерелознавчого аналізу фотокінодокументів, наочно продемонструвавши їх пізнавальні можливості.
У числі зарубіжних робіт слід зазначити дослідження наукового керівника Вищої школи суспільних наук (Франція) М. Ферро. В центрі його уваги знаходяться питання специфіки віддзеркалення дійсності в аудіовізуальних документах. Щодо тематики нашого дослідження, дана робота може розглядатися переважно лише в методологічному аспекті.
Як видно з аналізу літератури, архівістам удалося розгледіти далеко не всі питання практики роботи з фотодокументами як джерелом для аналізу соціокультурного і економічного розвитку. Публікації по даній проблематиці в основному носять загальний характер і лише в окремих випадках націлені на розробку методики аналізу кінофотодокументів як об'єктів архівного зберігання і історичних джерел.
Список литературы Список літератури:
1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (ФЗ-125 от 22 октября 2004 г. Вступил в силу 27 октября 2004 г.). - М.: Смарт, 2004
2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, зарегистрированым в Минюсте РФ 06.03.2007, регистрационный № 9059). - М.: Смарт, 2008

II. Литература
3. Бачило И.Л. Современные правовые проблемы документирования информации // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив. Доклады и сообщения на шестой международной научно-практической конференции, 24-25 ноября 1999 г. - М., 2000
4. Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория. Методология. Методика/М.А.Варшавчик. - М., 1984
5. Василевский Ю. А. Цифровая фотография. М., 1998
6. Главное хранилище звуковых документов России // Отечественные архивы. - 1992. №6
7. Евграфов Е. М. Кинофотодокументы как исторический источник/ Е. М. Евграфов. - М., 1973
8. Еремченко В.А. К вопросу о стратегии формирования Архивного фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. - 2004. № 1
9. Еремченко В.А. Понимание «вечности» для архивного дела изменяющейся России // Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже: Материалы конференции 1-2 марта 2001 г. - М., 2002
10. Жукова М.П. От какого наследия мы отказываемся: перспективные исследовательские проекты // Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже: Материалы конференции 1-2 марта 2001 г. - М., 2002
11. Кабанов В.В. Источниковедение/В.В. Кабанов. - М.: Смарт, 1998.
12. Киселев И. Н. Электронные документы на пороге архива // Вестник архивиста. 1998. №3
13. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования./ И.Д . Ковальченко - М., 1987
14. Козлов В.П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников XVIII - XIX веков. 2-е изд. М., 1996
15. Круглый стол по проблеме «Историк, источник, Интернет» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №26/27, ноябрь 2000 г. М., 2000
16. Леваков Александр. Шифрование как средство информационной гигиены // Известия. 2001, 26 апреля
17. Левин В. И. Носители информации в цифровом веке. М., 2000.
18. Листов В. С. История смотрит в объектив. М., 1974; Он же. Россия. Революция. Кинематограф. М., 1995
19. Листов В. С. Приёмы источниковедческого анализа киноскриптов документального кино периода Октябрьской революции и Гражданской войны // Труды МГИАИ. Т.24. М., 1966
20. Магидов В. М. Зримая память истории/ В. М. Магидов. - М., 1984; Он же. Кинофотофонодокументы как объект источниковедения (историография вопроса)//Сов. архивы. 1991. №4, 5
21. Магидов В. М. Кинофотофонодокументы как-исторический источник // Отечественная история. 1992. №5
22. Магидов В. М. О проблемах взаимосвязи архивоведения и источниковедения аудиовизуальных документов// Ист. записки. 1995. №1(119)
23. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания/В.М.Магидов. - М.: Смарт, 2005.
24. Макдональд Гленн, Кротти Кэмерон. Цифровое будущее // Мир ПК. 2000. №2
25. Марченко С. Повесть о настоящей цифре // Publish. 2003. № 6.
26. Медушевская О.М. Источниковедение: история, теория и метод/ О.М. Медушевская. - М., 1996
27. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М.,1983
28. Пушкарёв Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории/ Л.Н.Пушкарёв. - М., 1975
29. Рагойша Г. А. Фотографическая регистрация информации: Химические аспекты. Минск, 1988.
30. Рошаль Л.М. За кадрами правды. М., 1986
31. Рошаль Л.М. Мир и игра. М., 1973
32. Рошаль Л.М. Начало всех начал. Факт на экране и киномысль «Серебряного века».- М., 2002.
33. Рошаль Л.М. Некоторые вопросы источниковедческого анализа кинодокументов//Труды МГИАИ. Т. 17. М., 1963
34. Рошаль Л.М. Эффект скрытого изображения. Факт и автор в неигровом кино. М., 2001
35. Смирнова А.Н. Центральные архивы г.Москвы/А.Н.Смирнова. – М.: Литера, 2006.
36. Соболев В. Е. Мировая информационная индустрия: производст¬во информации по гуманитарным и социальным наукам // Вестник архивиста. 2001. № 4-5
37. Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государственных архивов СССР // Труды ВНИИДАД, т. IV, ч. 1,2. М., 1974.
38. Тибодо К. Хранение и миграция электронных документов: положение на сегодняшний день // Вестник архивиста. 2000. №5-6
39. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Учебное пособие./ М.Н. Тихомиров. - М., 1962
40. Тихонов В.И. Когда наступит время «компьютерной палеографии»? // Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции Ассоциации «История и компьютер». М., 2001
41. Ферро М. Кино и история // Вопросы истории. 1993. № 2
42. Хрущ Р. М. Этапы становления и развития фотограмметрии в России // Геодезия и картография. 2003. № 7.
43. Черешня А.Г. Об усилении источниковедческой составляющей в практике отбора современных документов в государственные архивы // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и сообщения на четвертой Всероссийской конференции 24-25 апреля 2002 года. – М., 2002
44. Черешня АГ. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. - 2003. № 5
45. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР, Советский период/ М.Н.Черноморский . - М., 1966
46. Шмидт С.О. Вопросы преподавания источниковедения // Новая и новейшая история. 1962. № 4
47. Шмидт С.О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969
48. Яковлев П.А. История архивного дела/П.А.Яковлев. – М.: ПРИОР, 2006
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19715.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.