У нас уже 117493 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Формування конституційної монархії в Росії
Количество страниц 68
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19716.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Перехід до конституційної монархії 8
1.1. Від капіталізму до імперіалізму 8
1.2. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр.
Вдосконалення законодавства 14
1.3. Правова політика періоду урядової реакції 18
Розділ 2. Система показних установ. Державна Дума Росії 27
Розділ 3. Законодавство періоду революції. Закони від 6 серпня 1905 р. – завершення першого етапу перетворень 41
Розділ 4. Державні реформи та розвиток права на початку ХХ ст. 47
4.1. Підготовка і проведення реформ на початку ХХ ст. 47
4.2. Розвиток права на початку XX ст. 57
Розділ 5. Зміни в державному апараті в роки І світової війни 61
Висновок 65
Список використаної літератури 67

Вступ
Як відомо, в 1905—1906 рр. в Росії було проведено перетворення державного ладу. Був створений двопалатний парламент із законодавчими повноваженнями, що обмежив владу імператора. Ці зміни були закріплені виданими в квітні 1906 р. Основними державними законами. Ще в останній третині XIX століття було засновано незалежні суди за участю засідателів присяг, а також створена незалежна від адміністрації місцева самоврядність. На погляд автора, Росія перейшла від абсолютної монархії до конституційної.
З ряду причин її державний механізм вивчався неповно і не зовсім безпристрасно. За радянських часів проблеми державного пристрою цікавили дослідників відносно мало. По політичних причинах панувала не цілком погоджена з фактами ідея Володимира Леніна про крайню обмеженість перетворень 1905—1906 рр., мало що змінили в державному ладі.
Останнім часом значно зріс інтерес до його вивчення і з'явився ряд робіт, для авторів яких комуністична ідеологія не була обов'язковою. Їх більшість визнає форму правління конституційною монархією, що існувала після 1906 р. Те ж саме, але в ще більшому ступені можна сказати і про іноземну літературу.
В той же час вивчення питання далеко не закінчене. Зокрема, в наявних дослідженнях не показується зв'язок Державної думи з місцевим самоврядуванням, її реальна дія на законодавство і державне управління не зовсім правильно освітлює роль Державної ради в законодавчому механізмі.
Пропонована робота має на меті дати короткий (тезовий) аналіз державного механізму російської конституційної монархії.
Як відомо, на чолі держави стояв спадковий імператор. Згідно правової доктрини, що панувала в правлячих кругах, він втілював державу. Його влада служила джерелом для повноважень всіх інших посадових осіб і установ. Обмеження прерогатив монарха вважалося самообмеженням.
По Основних законах 1906 р., імператор здійснював законодавчу владу "в єднанні" із законодавчими палатами, а також користувався "владою управління у всьому її об'ємі". Судова влада здійснювалася від його імені незалежними судами.
Імператор користувався правом законодавчої ініціативи, затверджував закони, призначав голову і половину членів верхньої палати — Державної ради. Всі закони вимагали затвердження монарха. Втім він користувався правом абсолютного вето дуже акуратно, відмовивши в твердженні з приблизно 3,5 тис. лише 2 законам, які, на його думку, вторгалися в його повноваження або права православної церкви.
Імператор мав право під час канікул Думи в термінових випадках видавати за уявленням Ради міністрів укази з тимчасовою силою закону. Вони підлягали подальшому схваленню законодавчими палатами і відмінялися у випадку відхилення однієї з них. Тому це право не могло бути використане для видання довгострокових заходів, що викликають неприйняття Державної думи. Основна частина таких указів була видана в 1906—1907 рр., коли правильна робота нового законодавчого механізму ще не почалася, а також під час світової війни яка вимагала надзвичайних заходів.
Як главу виконавчої влади імператор видавав, відповідно до законів, укази "для пристрою і приведення в дію різних частин державного управління" і веління, "необхідні для виконання законів", призначав і звільняв вищих чиновників керував зовнішньою політикою і озброєними силами, користувався багатьма іншими повноваженнями.
Імператор здійснював свої обов'язки по представленнях міністрів. Його особистий секретаріат (власна канцелярія і канцелярія по прийняттю прохань) був дуже нечисленним і не грав політичної ролі. Неофіційні радники, з допомогою яких монарх намагався перевіряти доповіді міністрів, не володіли інформацією і апаратом і могли діяти лише в окремих загальнополітичних питаннях і при деяких призначеннях.
Тому країною фактично управляли міністри. Государ був на ділі позбавлений можливості безпосередньо втручатися в справи окремих відомств, а при розгляді спільних питань міг лише вирішувати розбіжності глав міністерств. Перед їх солідарною думкою монарх зазвичай відступав.
Посади в уряді заміщалися в основному вищими сановниками.
Законодавча влада, як наголошувалася вище, здійснювалася імператором і законодавчими палатами. Їх було 2.
Нижня, Державна дума, обиралася населенням на 5 років по дуже складній системі, що поєднувала майновий, становий, професійний і інші цензи. У виборах брав участь широкий круг виборців, але з 1907 р. переважаючим впливом користувалися представники імущих шарів, перш за все землевласників. Саме ця частина населення була готова до політичної діяльності, пройшовши школу участі в земському і міському самоврядуванні. При цьому думська більшість (як і земства) прагнула діяти на користь всіх класів населення .
Таким чином, Державна дума виявилася всеросійським продовженням самоврядності і виражала погляди консервативної частини громадської думки. Вона виступала за поступове реформування країни без потрясінь і з врахуванням національних традицій, знаходячи компроміс між інтересами різних шарів народу.
Верхня палата, Державна рада, наполовину призначалася імператором строком на 1 рік з числа, як правило, вищих сановників наполовину обиралася губернськими земськими зборами, з'їздами землевласників деяких губерній (на 3 роки), маєтковим дворянством, біржовими комітетами, університетами і єпископатом православної церкви (на 9 років з перевиборами 1/3 кожні 3 року). На практиці в Раді домінували згуртованіші і компетентні члени за призначенням, які зазвичай орієнтувалися на думку уряду. В окремих випадках більшість могла утворитися довкола представників земств, які загалом мало відрізнялися від більшості членів Думи.
Палати розглядували закони (для їх видання була потрібна згода і Ради, і Думи) і державний бюджет могли пред'являти міністрам запити про незаконних дії адміністрації .
Уряд не був підпорядкований палатам, але в деякій мірі знаходилося під їх контролем. При обговоренні законопроектів і бюджету вони приймали "побажання", тобто резолюції про необхідність розробки певних проектів або вживання тих або інших адміністративних заходів. Ці постанови юридично не були обов'язковими, проте їх виконання враховувалося при визначенні бюджетів відомств на наступні роки, а також при перегляді їх штатів (вони встановлювалися в законодавчому ладі). Тому міністерства старалися по можливості їм слідувати.
На практиці вирішальна роль в законодавчих справах належала Думі. Державна рада зазвичай обмежувалася розглядом розбіжностей нижньої палати і уряду, в більшості випадків підтримуючи друге. Вища бюрократія загалом також усвідомлювала необхідність перетворень. У одних випадках вона їх ініціювала, в інших уповільнювала реформаторські ініціативи Думи але не намагалася змінити спільне направлення законодавства.
Метою даної роботи є вивчення процесу оформлення і становлення конституційної монархії в Росії.
Для розкриття поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- дати загальну характеристику переходу до конституційної монархії в Росії;
- розгледіти діяльність Державної Думи на початку ХХ в.;
- проаналізувати правові і законодавчі реформи на початку ХХ в.;
- розгледіти зміни в державному апараті в роки першої світової війни.
У дипломному дослідженні використовувалися як загальнонаукові, так і приватноправові методи дослідження, зумовлені поставленими завданнями: діалектичний (основний спосіб об'єктивного пізнання дійсності) логічні (сходження від приватного до спільного і ін.), історичний, системно-функціональний аналіз (для оцінки співвідношень правових явищ) і ін.
Список литературы Список літератури:
1. Безелянскии Ю. К. От Рюрика до Ельцина (Календарь россий¬ской истории) / Ю. К. Безелянскии. - М., 2005.
2. Бенедиктов Н. А., Бенедиктова Н. Е., Базурина Е. Н. Словарь русской истории / Н. А. Бенедиктов, Н. Е. Бенедиктова, Е. Н. Базурина. - Н. Новгород, 1997.
3. Биографический энциклопедический словарь. - М., 2004.
4. Вернадский Г.В. История права / Г. В. Вернадский. - СПб., 1999.
5. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. - Ростов н/Д, 1999.
6. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. - СПб., 1996.
7. Всемирная история: Систематический справочник. - СПб., 1997.
8. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти / М. Геллер, А. Некрич. - Лондон, 1986.
9. Горяйнов С. Г. Задачник по истории России / С. Г. Горяйнов. - Ростов н/Д, 1996.
10. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевс¬кий. - М., 1995.
11. Дворниченко А. Ю., Ильин Е. В., Кривошеее Ю. В. Русская ис¬тория с древнейших времен до наших дней / А. Ю. Дворни¬ченко, Е. В. Ильин, Ю. В. Кривошеее. - СПб., 2000.
12. Жукова Л. В. История. Ответы на вопросы / Л. В. Жу¬кова. - М., 2002.
13. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержав¬ной России в XIX в. / П. А. Зайончковский. - М., 1978.
14. Зимин А. А, Россия на рубеже ХУ-ХУ1 столетий / А. А. Зимин. — М., 1984.
15. Зуев М. Н. Хроника истории России. 1Х-ХХ вв. / М.Н.Зуев. - М., 1995.
16. Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX - начале XX в. / А. Е. Иванов. — М., 1991.
17. Имена в истории: Краткий биографический справочник. - Минск, 2000.
18. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. - М., 1997.
19. Исаев И. А. История государства и права России / И. А. Исаев. - М., 2006.
20. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. - М., 1997.
21. История государственного управленияв России. - Рос¬тов н/Д, 2000.
22. История Отечества: Энциклопедический словарь / Сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев, Е. И. Куксина и др. — М., 2002.
23. История отечественного государства и права. - М., 2003.
24. История политических партий в России. - М., 2001.
25. История России: Учеб. пособие / Под ред. Л. И. Семен¬никовой. - М., 2004.
26. История России. Вторая половина ХШ-ХХ вв: Курс лекций. В 2 ч.. - М., 2002.
27. История России. XX век. - М., 2005.
28. История России в вопросах и ответах. - Ростов н/Д, 2002.
29. История России в лицах и датах: Словарь-справочник (IX в. — 1917 г.) - СПб., 1995.
30. История России. XX век: Учеб. пособие / О. А. Янковс¬кий, С. В. Позняк, В. В. Меньковский и др. - Минск, 2005.
31. Капустин М. П. Конец Утопии? Прошлое и будущее социа¬лизма / М. П. Капустин. - М., 1990.
32. Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. - М., 2005.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19716.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.