У нас уже 117494 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Просвітницька діяльність Новгородського земства кінця 19 - початку 20 (1890-1917)
Количество страниц 64
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19723.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Розвиток просвітницької діяльності в Росії в другій половині XIX – початку XX століть 10
Розділ 2. Розвиток просвітницької діяльності Новгородського земства кінця 19 - початку 20 (1890-1917)
2.1 Просвітницька діяльність в області «суспільного піклування» 39
2.2 Просвітницька діяльність в області народної освіти 41
2.3 Просвітницька діяльність в області лікарської справи 47
2.4 Просвітницька діяльність в області музеїв 48
2.5 Просвітницька діяльність в області бібліотечної справи і літератури 50
Висновок 58
Список використаної літератури 61

Вступ
Актуальність проблеми. Модернізація сучасної системи просвітницької діяльності передбачає не заперечення що є, а його оновлення, включення нового в той, що виправдав і такого, що довів свою ефективність накопичений досвід. Не випадково Національною доктриною освіти в Російській Федерації підкреслюється необхідність забезпечення історичної спадкоємності поколінь.
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває аналіз тенденцій розвитку просвітницької діяльності в Новгородському земстві кінця 19 - початку 20 (1890-1917), оскільки основні направлення реформування освіти повинні відображати зв'язок між минулим і сьогоденням. Дослідження минулого дає можливість передбачати основні тенденції розвитку в майбутньому, що повною мірою відноситься і до просвітницької діяльності.
Освіта через свою значущість для особового і професійного становлення людини не раз піддавалася значним перетворенням, була об'єктом як державної політики, так і педагогічних дискусій. Пошук шляхів розвитку системи піклування, утворення реформування середньої школи в другій половині XIX – початку XX століть підкреслює актуальність звернення саме до цього історичного етапу: вивчення процесу такого розвитку в даний період збагачує сучасну науку знаннями про механізми модернізації, вплив регіональних чинників на її ефективність.
Історично-педагогічне вивчення регіонального досвіду розвитку просвітницької діяльності дозволяє виявити і розгледіти характерні особливості даного процесу в чітко виділених географічних і історичних рамках, розкрити його сильні і слабкі сторони на місцях. Регіональні дослідження збагачують історично-педагогічну науку як фактологічно, так і методологічно (Т.С. Буторіна).
Історіографія розвитку просвітницької діяльності в Росії у вказаний період представлена великою кількістю досліджень. У вивченні даного процесу можна виділити ряд етапів:
– дореволюційний: постановка важливих питань – мета (Н.І. Пирогов, К.Д. Ушинський ) і зміст (П.Ф. Каптерев, В.Я. Стоюнін, Т.В. Локоть ) просвітницької діяльності, взаємозв'язок навчання і виховання в даному процесі (П.Ф. Каптерев, Н.В. Шелгунов ), взаємодія суспільства і держави в справі освіти (Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров ); діяльність Міністерства народної освіти в області середньої освіти (С.В. Рождественський); становлення окремих типів середніх учбових закладів (І.А. Алешинцев ) сучасного авторам достатку гімназій (Е.К. Шмід, В.В. Капніст, Я.Г. Мор ); визначення місця духовної школи у ряді учбових закладів середньої ланки (Ф. Белявський, Н. Глубоковський ). Пам'ятна книжка Новгородської губернії на 1858 рік. - Балацька Н. М., Раздорський А. І. Пам'ятні книжки губерній і областей Російської імперії: Попередній список". Спб., 1994.;
– радянський: просвітницька діяльність Новгородської губернії в узагальнюючих роботах (характеристика системи середніх учбових закладів в «Нарисах історії школи і педагогічної думки народів СРСР. Друга половина XIX століття»), поглиблений диференційований аналіз розвитку окремих ланок шкільної системи по видах освіти і типах учбових закладів (досвід реформування чоловічої гімназії – Ш.І. Ганелін, Е.Н. Мединський, порівняння учбових планів гімназій і реальних училищ – В.З. Смирнов). Пам'ятна книжка Новгородської губернії на 1914 рік. - Новгород, 1914.- С.195-196 - Балацька Н. М., Раздорський А. І. Пам’ятні книжки губерній і областей Російської імперії: Попередній список". Спб., 1994.
– сучасний: відмова від однобічного розгляду питань розвитку освіти в другій половині XIX – початку XX століть (В.І. Бєляєв, М.В. Богуславський, Е.Д. Днепров, С.Ф. Єгоров, Г.М. Коджаспірова, Г.Б. Корнетов, В.Г. Пряникова, З.І. Равкін); розгляд з нових позицій окремих типів середніх учбових закладів: єпархіальних училищ (Е.А. Андрєєва), класичних гімназій (Т.З. Кандаурова, Г.Н. Козлова), православних учбових закладів (Е.А. Вишленкова), жіночих середніх учбових закладів (Е.А. Слепенкова); дослідження освітньої політики в області середньої освіти (Е.Ю. Ілалтдінова, А.В. Овчинников, Е.К. Сисоєва, Б.А. Філіппов); осмислення багатої педагогічної спадщини другої половини XIX – початки XX століть – ідеї співпраці (Н.І. Репіна) .
– Виявлення специфіки розвитку просвітницької діяльності в Новгороді: губернські рамки частенько виявляються дуже тісними для глибокого розуміння процесів, що відбувалися у сфері освіти взагалі, проте статус і особливості Новгородської губернії дозволяють говорити про неї, як про цілком характерний регіон в сенсі становлення і розвитку просвітницької діяльності для країни в цілому .
– Додатковим джерелом відомостей, служать публікації про стан просвітницької діяльності Новгородського земства в центральних і місцевих губернських періодичних виданнях: у січні 1838 року в Новгороді почалося видання «Губернських відомостей» - газети, яка майже в один час з'явилася в багатьох губерніях. Це видання проіснувало вісімдесят років (з 1838 по 1918 рр.) і зберегло немало відомостей про суспільне, культурне і літературне життя губернії. До 1865 року «Губернські відомості » були єдиним місцевим друкарським органом, тому публікації цього періоду є чи не єдиним свідоцтвом про просвітницьку діяльність того часу. Видання, які почали виходити після 1865 року, не склали конкуренції «Губернським відомостям» у відображенні місцевого життя: у «Новгородському збірнику» (1865-1867)- виданні Новгородського Статистичного комітету - друкувалися історично-етнографічні і статистичні відомості по губернії; офіційні «Єпархіальні відомості» були орієнтовані на відображення діяльності місцевого духівництва. Новий етап розвитку Новгородського періодичного друку пов'язаний з появою першої приватної «суспільної, політичної і літературної» газети «Новгородський листок» (1881-1882) . У газетних публікаціях освітлювали соціальні і політичні проблеми міста і всієї губернії - тобто ті теми, які були заборонені «Положенням про видання губернських відомостей від 27 жовтня 1830г.», і тому не могли знайти розвитку на сторінках офіційних «Новгородських губернських відомостей».
Вищесказане дозволяє сформулювати мету дослідження: який взаємозв'язок соціально-історичних умов і тенденцій розвитку просвітницької діяльності в Новгородській губернії у вказаний період. Значущість дослідження позначеної проблеми, а також її маловивченість в історично-педагогічній літературі визначили вибір теми дипломного дослідження.
Об'єкт дослідження: просвітницька діяльність Новгородського земства в другій половині XIX – початку XX століть; предмет – процес розвитку просвітницької діяльності у вказаному вище регіоні Росії в другій половині XIX – початку XX століть.
Мета дослідження: проаналізувати регіональні особливості розвитку просвітницької діяльності Новгородського земства в другій половині XIX – початку XX століть.
Завдання дослідження:
– обґрунтувати теоретично-методологічні підходи до вивчення процесу розвитку просвітницької діяльності Новгородського земства в другій половині XIX – початку XX століть на північному заході Росії;
– розкрити умови розвитку просвітницької діяльності в області освіти в регіоні в даний період;
– проаналізувати полягання інституту суспільного піклування в регіоні в контексті загальноросійської ситуації другої половини XIX – початку XX століть;
– визначити тенденції розвитку лікарської справи, музейної справи, просвітницької діяльності в області літератури і бібліотечної справи в Новгородській губернії у вказаний період.
Хронологічні рамки дослідження: кінець 1850-х – початок 60-х років (реформування системи російської освіти, прийняття «Статусу гімназій і прогімназій» (1864), відповідно до якого була створена педагогічна система середніх учбових закладів) – початок XX століття (жовтень, 1917 рік – революційні події, що привели до ліквідації вказаної системи).
Джерелознавчу базу дослідження склали законодавчі і підзаконні акти Російської держави з питань освіти, документи місцевих органів управління – земств і міст, в їх числі Пам'ятні книжки Новгородської губернії за вказаний період; відомчі документи Міністерства народної освіти, його департаментів і учбових округів; матеріали добродійних організацій і установ; інформаційно-аналітичні матеріали офіційного і неофіційного характеру, що містять зведення про достаток середньої освіти, у тому числі підсумки всеросійських і регіональних переписів населення; публікації періодичних видань, перш за все педагогічного профілю, філософська, історична, історично-педагогічна література по темі дослідження.
Теоретично-методологічною базою дослідження є:
– конкретно-історичний підхід, що диктує необхідність виявлення тенденцій розвитку просвітницької діяльності в Новгородській губернії другої половини XIX – початку XX століть на основі аналізу фактів і їх об'єктивного дослідження з врахуванням соціокультурної ситуації;
– аксіологічний підхід, що дозволяє виділяти регіональні ціннісні пріоритети сфери освіти і виховання;
– культурологічний підхід, використаний при аналізі історичних реалій розвитку системи освіти;
– системний підхід, що націлює на виявлення компонентів (у тому числі і системотворчого), зв'язків розвитку педагогічної системи середніх учбових закладів, що розглядується як цілісне явище. На основі системного аналізу виявляються зміни системи, що складається, етапи її розвитку.
Список литературы Список літератури:
1. Будко А.А., Е. Ф. Селиванов. Госпитальное и больничное дело. Газета "Социальная политика", 19 Ноября 2002.
2. Бунаков Н.Ф. О домашних школах грамотности. СПб., 1885. С.4
3. Бюджетная и податная политика России / Локоть Т.В. - М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. - 248 c.
4. Васильева Н. От поколения к поколению // Новгородская правда.- 1981- 17 сентября (Об основательнице Зорькинской женской гимназии в Крестцах, Н.О. Зибер -Шумовой и о самой гимназии).
5. Великий Новгород - колыбель Российского образования// НовГУ им. Ярослава Мудрого.- Великий Новгород, 2000. - 268 с.
6. Васильева О. Они учились понемногу// Новгородские ведомости.-1998.-N 35.-С.2. Женское гимназическое образование в Новгороде.
7. Вахтерова Э. О., Вахтеров Василий Порфирьевич П. Вахтеров, его жизнь и работа, М., 1961.
8. Вересов П.Г. Как воспитывались народные учителя четверть века тому назад (из воспоминаний о Новгородской Александровской учительской школе)// Русская школа.- 1895.- № 12.- С.24-32.
9. Вклад русской православной церкви в народное образование. Бывший учитель. К вопросу об экономическом положении учащих в народных школах// Новое слово.- 1897.- № XII (сентябрь).
10. Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад - Джорданвилль, 2007, 864 с.; с. 6-18.
11. Григорьев В.В. Исторический очерк русской школы: Учеб. пособие для студ. педагогических заведений. – М., 1900
12. Загоскин Н. П. Врачи и врачебное дело в старинной России. 1891 г.
13. Змеев Л. Былое врачебной России. Спб., 1890, кн. 13.
14. Капнист В.В. Восемнадцатый век: Сборник. -СПб., 1996
15. Каптерев П. О. История русской педагогики. - Пг., 1915;
16. Максимов ЕД. Школа жизни / Русская школа (далее — РШ). 1893. С. 75 - 97
17. Мартынов С. В. Современное положение русской деревни. Саратов, 1903. С.58
18. Мохначева М.П. Из истории цензурирования Новгородских губернских ведомостей (по материалам РГИА) // Новгород и Новгородская земля. 1995.
19. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1985.
20. Мохначева МП. Новгородская периодика о социально-экономическом развитии края в XIX в. // Новгород и Новгородская земля. Сб. 1993. С.66-68.
21. Мохначева МП. Новгородская периодика о социально-экономическом развитии края в XIX в. // Новгород и Новгородская земля. Сб. 1993. С.66-68.
22. Народное образование в России: Исторический альманах. М., 2000.
23. Научное обозрение. 1902. N 9. С.34
24. Обзор деятельности Министерства народного просвещения за 1862-1864 гг. с комментариями современных авторов - СПб., 2007.
25. Памятная книжка Новгородской губернии. 1858.
26. Пирумова Н.И. Земства и земская школа // Книга для чтения по истории СССР ХIХ века. – М.: «Просвещение», 1989. С.116-121.
27. Поливанов Л. И., В. Я. Стоюнин как автор учебных руководств по русск. яз. и словесности, там же, 1889, № 2
28. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга/Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского и под общим руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского и академика В.И. Ламанского. Том шестнадцатый. Западная Сибирь. — СПб.: Изд-во А.Ф. Девриена, 1907.
29. Пругавин А.С. Запросы народа и обязанность интеллигенции в области просвещения и воспитания. СПб., 1895. С.64-65
30. Родной язык как предмет обучения в начальной школе с трёхгодичным курсом, 18 изд., СПБунаков Николай Федорович [1914]
31. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения 1802 - 1902 годов. – СПб., 1902
32. Рождественский С. В. Очерк истории народного образования в России до эпохи Александра II в. Т. I—II. - М., 1910 и др.
33. Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. СПб., 1895. С.141
Русская мысль. 1881. N 5. с. 54
34. Северный вестник. 1887. N 11. Отд. 2. С.69
35. Северный вестник. 1889. N 5. Отд. 2. С.139.
36. Северный вестник. 1897. N 5. Отд. 2. с. 126
37. Служителя и Мор // Царскосельская речь. 7 июля 1906 г. , №12.
38. Центр изучения церковной истории русского зарубежья, 2007 Сорокин В., прот., Заслуженный профессор Н.Н. Глубоковский и его рукописное наследие" // Тыся-челетие крещения Руси, М, 1989, ч.II, с.323
39. Шелгунов Н. В. Кое-какие итоги (земские выборы)// Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. СПб., 1895. Стлб. 247-255.
40. Шмид Е. История средних учебных заведений в России. СПб ., 1878

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19723.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.